x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2016 Firma roku: Rovné příležitosti 2016, diverzita na pracovišti

Druhé místo pro Accenture

29.11.2016, Jitka Hausenblasová, Gender Studies o.p.s.

“Různorodost není dobrá pouze pro byznys, je to zkrátka dobrá věc”, říká Alena Sochorová, výkonná ředitelka pro oblast telekomunikací a diversity lead pro ČR, SR, Maďarsko a Rumunsko. Společnost Accenture získala 2. místo v letošním ročníku soutěže o ocenění Firma roku: rovné příležitosti se zaměřením na diverzitu.

Podpora diverzity je explicitní součástí firemních strategií a politik; firma se snaží vytvářet inkluzivní prostředí zejména pro ženy, LGBT osoby, osoby s postižením, lidi z rozličných kultur i etnik, zcela v souladu s přesvědčením, že nejde o to přistupovat ke všem stejně (čistě proto, že žádný člověk není stejný jako druhý, má různé potřeby atd.), ale je třeba zohledňovat právě různost.

Systém podpory žen, minorit a obecně diverzity v pracovním prostředí má Accenture celkově velmi dobře zpracovaný. Součástí firemní kultury je rovněž pořádání pravidelných setkání pro rodiče, ženy a LGBT komunitu. Ve firmě také existuje mentoringový program pomáhající ženám na manažerských pozicích dále rozvíjet své schopnosti a dovednosti.

Dobrým příkladem, jak integrovat inkluzivní principy do interních předpisů je oblast benefitů. Systém všech benefitů v Accenture zhodnotili z hlediska možné diskriminace LGBT zaměstnanců a zaměstnankyň, ať šlo o poskytování benefitů párům stejného pohlaví nebo jen jazykovou stránku předpisů.

Porozumění kulturním rozdílům, ať už na straně vedení firmy či mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi, je stěžejní zejména u nadnárodních firem, kde spolu pracuje velké množství lidí pocházejících z odlišných prostředí. V některých kulturách může totiž například respekt k nadřízenému znesnadnit lidem na nižších pozicích vyjádřit nesouhlas nebo dát kritickou zpětnou vazbu. Proto je rozvíjení kulturních kompetencí (cultural competency) důležitou součástí firemního vzdělávání i budování atmosféry, kdy se nikdo nebojí vyjádřit svůj názor či obavu.

Porota ocenila dále také relativně vyrovnané zastoupení mužů a žen, kdy ženy tvoří 45 % zaměstnanecké populace a jsou významně zastoupeny rovněž na manažerských postech. Nemalým přínosem je i velmi dobře zpracovaný postup hlášení případů diskriminace, zneužívání a šikany, a to včetně ochrany osob, které na daný případ upozorní.

 

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *