x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

03/2013 Čas na alternativu

Filmové dílny

30.8.2013, Jitka Hausenblasová, Gender Studies, o.p.s.
V červnu 2013 uspořádala Gender Studies filmové dílny pro mládež. Účastníci a účastnice ve věku 15 až 20 let se po dva týdny věnovali tématu mužů a žen v netradičních povoláních. Toto téma poté zpracovali do krátkých videí.

Netradiční povolání a předsudky, které nás při výběru omezují – tak znělo zadání. Vzhledem k šíři tématu se při úvodních diskusích s lektory a lektorkami debata pravidelně stáčela k obecně převládajícím genderovým stereotypům. Že si jich mladí lidé všímají, dokládají právě náměty všech vzniklých videí. V průběhu prvního týdne se prostřednictvím interaktivních her a diskusí snažili nalézt vlastní nápad na zpracování videa. Námět, žánr i způsob zpracování byl zcela v jejich rukou. Během druhého týdne dílen už pracovali na konkrétních úkolech – vlastní natáčení, stříhání natočeného materiálu a postprodukce. Celou dobu jim přitom byli k dispozici lektor a lektorka, na které se mohli obracet o radu ohledně filmových postupů nebo tematického vyznění spotu.

Právě spolupráce s mládeží by měla do budoucna patřit mezi aktivity, které se Gender Studies snaží rozvíjet. Ideálně ne pouze formou statické cílové skupiny, ale aktivní angažovaností mladých lidí a jejich podílu na činnostech, které děláme.

Finální videa můžete shlédnout na těchto odkazech:

https://www.youtube.com/watch?v=5hH5-04DZqg

https://www.youtube.com/watch?v=Y8slO2C5aS8&feature=c4-overview&list=UUWjuzMotnte6jvpwhCfuwLA

https://www.youtube.com/watch?v=8hrgo-_aJNM&feature=c4-overview&list=UUWjuzMotnte6jvpwhCfuwLA

Filmové dílny jsou součástí projektu Buď v pohodě - přemýšlej rovně! - Mladí v práci. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *