x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 03/2021 Soukromí a práce - hledání rovnováhy

Firma roku: rovné příležitosti 2020 - reportáž z konference

31.8.2021, Anna Kotková, Gender Studies, o.p.s.

Poslední rok v pandemii zviditelnil ženy a jejich roli. Mnoho mužů si uvědomilo, co to znamená být ženou a mít na starosti péči o rodinu a slaďování s prací, realitu home-office s dětmi a jejich potřebami za zády. Téma slaďování soukromého a pracovního života se tak stalo tématem rodičů a už nejen žen.

Work-life balance v pandemii a související výzvy do budoucna byly i tématem konference k příležitosti vyhlášení výsledků soutěže o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2020, která se konala 18. června 2021. Panelová diskuze dala prostor pro vyjádření jak zaměstnavatelům, tak i zástupkyním odborů, akademické a neziskové sféry, včetně pořádající organizace Gender Studies, o.p.s. 

V diskuzi vyšlo najevo, že zaměstnavatelé, které zajímal well-being zaměstnaných dlouhodobě již před pandemií, byli schopni krizovou situaci lépe ustát. „Kdo měl připravenou aspoň nějakou flexibilitu, tak ten přechod na home-office nebyl tak strašidelný. Zároveň situace upozadila jiné nástroje, například management mateřské a rodičovské, ty důležité výzvy byly prostě někde jinde.“ uvedla Klára Cozlová z Gender Studies, o.p.s. Například v IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o., která se umístila na 3. místě, měli během pandemie minimální využití ošetřovného (OČR), což svědčí ve prospěch dobře nastavených slaďovacích opatření už před pandemií.

Otakar Klepárník, majitel firmy Medesa, s.r.o. z Poličky zdůraznil, jak důležité je udržet si zaměstnané, jejichž část si firma „vychovává“ od mladého věku, a také jak významná je role regionálních zaměstnavatelů v místní komunitě, na jejímž posilování a životě by se měli podílet, což se pak zúročuje právě například v obdobích krize. Protikladem jsou majitelé montoven a podobných typů provozů. „Struktura ekonomiky, která v ČR staví na těchto typech zaměstnavatelů, se ukázala problematická právě v době pandemie, protože neměli vůli vycházet zaměstnaným vstříc nad rámec elementárních vládních nařízení, často je i nedodržovali nebo porušovali“, uvedla Šárka Homfray, právnička se zaměřením na pracovní právo z Odborového svazu státních orgánů a organizací.

Jedním z podkladů pro hodnocení a výběr oceněných firem byl v tomto ročníku soutěže i průzkum ve vybraných organizacích, kterého se zúčastnilo téměř 1 500 respondentek a respondentů, a ze kterého se podařilo získat unikátní data o nástrojích pracovní flexibility, podpoře slaďování a well-beingu z pohledu zaměstnankyň a zaměstnanců. Zjistilo se, že zaměstnavatelé usilují o well-being zaměstnaných během práce z domova a za poslední čtyři roky se zvýšila účinnost programů na podporu mateřské a rodičovské.

A jaké jsou výzvy v oblasti slaďování soukromého a pracovního života do budoucna?

„Výzvou je teď management flexibility s individualizovaným přístupem, bylo by dobré se věnovat i jiným nástrojům, než je home-office. Je potřeba uchopit digitální technologie tak, aby nám dobře sloužily, například při monitorování odvedené práce, pro sladění pracovní doby a pracovní náplně a tak dále“, uvedla Klára Cozlová z Gender Studies, o.p.s.

Dalším velkým tématem jsou a budou pečující a slaďování práce a péče. Romana Marková Volejníčková ze Sociologického ústavu AV ocenila, že se během pandemie povedlo prosadit ošetřovné pro OSVČ. V souvislosti se stárnutím populace bude čím dál závažnějším tématem sendvičová generace, tedy lidé, kteří slaďují práci a péči o ještě nesamostatné děti a zároveň o blízké závislé osoby. Šárka Homfray poznamenala, že například dlouhodobé ošetřovné je sice legislativně nastaveno, ale tak přísně, že se málo využívá. Další nástroje typu garance návratu do práce po delším období péče chybí úplně.

Přenastavení společenských hodnot a myšlení, které podceňuje péči jak z hlediska společenské prestiže, tak finančně, je výzvou největší, spolu s přijetím myšlenky, že není udržitelné cílit jen na ekonomický růst a hodnotu všeho překládat do čísel. Pandemie ukázala, že péče je jedním ze základů dobře fungující společnosti a její podcenění může stát zdraví i životy.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *