x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

05/2006 Náklady a zisky uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže

Firmy s vysokým zastoupením žen v top managementu vykazují vyšší zisky

28.4.2006, Alexandra Jachanová Doleželová, Gender Studies, o.p.s.
O tom, že ženy v top managementu přinášejí firmě zisk, už jsem ve zpravodaji psala. Toto téma nechci ale jen tak opustit, proto vám představím blíže studii americké společnosti Catalyst. Studie se jmenuje "Spojení korporační výkonnosti a genderové diverzity" a ukazuje, jak genderová diverzita ve firmách souvisí se ziskovostí firmy. Studie je zaměřena převážně na ženy v řídících pozicích.

O tom, že ženy v top managementu přinášejí firmě zisk, už jsem ve zpravodaji psala. Toto téma nechci ale jen tak opustit, proto vám představím blíže studii americké společnosti Catalyst. Studie se jmenuje "Spojení korporační výkonnosti a genderové diverzity" a ukazuje, jak genderová diverzita ve firmách souvisí se ziskovostí firmy. Studie je zaměřena převážně na ženy v řídících pozicích.

Catalyst je výzkumná a poradenská organizace, která se soustředí na posílení pozice žen v businessu. Organizace sídlí ve třech městech, v New Yorku, San Jose a Torontu. Nezávislá a nezisková společnost Catalyst vede výzkumy týkající se všech aspektů ženské kariéry a poskytuje poradenství firmám, které chtějí posílit ženy ve vedení společnosti a chtějí vytvářet příjemné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně. Každý rok Catalyst oceňuje firmy, které podporují ženy v řídících pozicích. (Více http://www.catalystwomen.org/)

Studie ukazuje linii mezi genderovou diverzitou v top managementu a finanční výkonností amerických korporací v druhé polovině devadesátých let. Jednou ze sledovaných hodnot finanční výkonnosti byl celkový výnos akcionářům. Catalyst sledovala 353 z Fortune 500 společností. (Fortune 500 je 500 nejproduktivnějších firem ve Spojených státech - měřeno hrubým ročním příjmem.) Hlavním zjištěním průzkumu bylo, že existuje spojení mezi ziskovostí firmy a genderovou diverzitou a to ve všech 353 společnostech.

Hlavní závěry průzkumu:

· Skupina firem s nejvyšší reprezentací žen v top managementu vykazovala lepší finanční výkonnost než skupina firem s nejnižší reprezentací žen v řídících pozicích. Celkový výnos akcionářům byl u první zmíněné skupiny o 34% vyšší než u druhé zmíněné skupiny.

· Ziskovost byla sledována také podle průmyslového odvětví. Odvětví, která měla nejvyšší zastoupení žen v řídících pozicích, vykazovala větší ziskovost než odvětví s nízkým počtem žen v řídících pozicích.

· Firmy, které byly oceněny Cenou Catalyst, vykazovaly nejvyšší zisky ze sledovaných.

Důležitou připomínkou je, že studie ukazuje spojení mezi genderovou diverzitou v manažerských týmech a ziskovostí společností, ale v žádném případě se nesnaží demonstrovat, že gendrová diverzita je příčinou vysoké ziskovosti firem.

Je viditelné, že firmy, které podporují vstup žen do řídících pozic, se celkově lépe starají o své zaměstnance a zaměstnankyně. Stále a pořád platí, že spokojený zaměstnanec/-kyně má vyšší produktivitu. Vyšší produktivita znamená vyšší zisky. Pamatujte na to!

Studii naleznete na internetové adrese: http://www.catalystwomen.org/files/full/financialperformancereport.pdf

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *