x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01/2017 Etika na trhu práce

Gender v textu a obraznosti. Představa, utopie, maska, sen a fantazie

28.2.2017, Gender Studies o.p.s.

Představujeme novou publikaci, která vznikla jako výsledek specifického vysokoškolského výzkumu, společné práce vyučujících a studujících Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedry genderových studií. Jedná se již o druhou podobnou publikaci, vydavatelem je Gender Studies, o. p. s.

Jejím cílem je, dle vedoucí celého projektu, Blanky Knotkové-Čapkové, přispět k „rozhojnění genderově citlivých českých prací na poli literární vědy“.

Diskurzivní analýzou a analýzou genderových rolí a stereotypů prošla v této publikaci díla a texty například Milana Kundery, Karolíny Světlé nebo Hany Andronikové.

Dále se publikace věnuje pohádkám, můžeme zde nalézt například subverzivní čtení pohádky o Šípkové Růžence.

K dispozici v knihkupectví Gender Studies, Masarykovo nábřeží 8, po předchozí dohodě nebo v otevíracích hodinách knihovny, út - čt, 12-18 hod.

 

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *