x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2006 Age Management, 03/2006 Rodičovství

Genderové aspekty společenské zodpovědnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtěli/-y být?

31.3.2006, Gender Studies, o.p.s.
Konference Genderové aspekty společenské zodpovědnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtěli/-y být předchází dalšímu kolu Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže a zaměří se na konkrétní přístupy politiky rovných příležitostí, které firmy působící v ČR realizují, a na formy podpory slaďování rodinného a pracovního života poskytované firmami působícími v České republice. Konference se uskuteční dne 20. dubna 2006 v Městské knihovně v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1. Další informace naleznete na http://www.rovneprilezitosti.ecn.cz

Konference Genderové aspekty společenské zodpovědnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtěli/-y být předchází dalšímu kolu Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže a zaměří se na konkrétní přístupy politiky rovných příležitostí, které firmy působící v ČR realizují, a na formy podpory slaďování rodinného a pracovního života poskytované firmami působícími v České republice. Konference se uskuteční dne 20. dubna 2006 v Městské knihovně v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1. Další informace naleznete na http://www.rovneprilezitosti.ecn.cz

Předběžný program konference:

9.00
Prezence

9.30
Zahájení konference

9.30 - 9.40
Milan Ruttner, ředitel Lidských zdrojů, Citibank

9.40 - 9.50
Alena Králíková, ředitelka Gender Studies, o.p.s.

9.50 - 10.15
Paulette Gerkovich, Senior Director, Model Workplace Initiatives, Catalyst

10.20 - 10.45
Broader Challenges of Retention and Re-entry of Female Talent
Neil Cockroft, Senior Vice President, Diversity & Talent Management
Corporate & Investment Bank, EMEA, Citigroup Centre (Londýn)

10.45 - 11.00
Pavlína Kalousová, výkonná ředitelka Fóra dárců

11.00 - 11.15
Pauza na kávu

11.15 - 12.30: Panelová diskuze I: Společenská odpovědnost firem v ČR a v zahraničí - má genderová specifika?

Fórum dárců - Pavlína Kalousová, výkonná ředitelka
Ernst&Young - Magdalena Souček, Partner
Mmd - Hana Kučerová, Account Director
T-Mobile - Jitka Chocová, CSR Manager
PricewaterhouseCoopers - Jana Pospíšilová, Manager
Gender Studies, o.p.s. - Alena Králíková, ředitelka

12.30 - 13.15
Oběd

13.15 - 13.40
Audit Rodina a zaměstnání
- certifikát udělovaný například v Německu a Rakousku podnikům, které úspěšně zavádějí prorodinná opatření
Astrid G. Lethert, work & life, forschung & beratung, Bonn
-- účast zprostředkovalo zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice

13.45 - 15.00: Panelová diskuze II: Existují genderově citlivá opatření atraktivní pro zaměstnance i vedení?

Katedra sociologie FSS MU v Brně - Iva Šmídová, vedoucí oboru genderová studia
AVON - Helena Paulíková, personální ředitelka
Hewlett-Packard, s.r.o. (vítěz loňského ročníku Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR) - Denisa Bellinger, prokuristka a právnička
Channel Crossings (speciální cena Gender Studies, o.p.s. v kategorii malé firmy v Soutěži) - Lenka Pavilková, zakladatelka a ředitelka

15.00 - 15.30: Závěry a doporučení
Kateřina Machovcová - FSS MU Brno, Gender Studies, o.p.s.

Tlumočení do/z angličtiny je zajištěno.

Konferenci moderuje Herbert Brynda.

Svou účast potvrďte na emailové adrese: alice.rutkova@genderstudies.cz.

Konference se koná za finanční podpory Citigroup Foundation.

Další informace naleznete na http://www.rovneprilezitosti.ecn.cz Informace o předchozích ročnících v roce 2004 a 2005 najdete na: http://www.rovneprilezitosti.ecn.cz; letošní kolo Soutěže a její zaměření bude vyhlášeno v červnu 2006).

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *