x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01/2017 Etika na trhu práce

Jak na genderovou rovnost v odměňování - aneb 2 x měř

28.2.2017, Helena Skálová, Gender Studies o.p.s.

V České republice máme jeden z nejvyšších rozdílů v příjmech mezi ženami a muži. V  současné době je nejčastěji uváděn údaj o 22 % rozdílu v neprospěch žen. Toto číslo se může lehce lišit podle statistické metody, která je k měření poměru mezd a platů mužů a žen použita.Uvedené procento znamená, že ženy pobírají v České republice za práci téměř o čtvrtinu méně peněz než muži. 

Rovnost v odměňování je velmi komplexní záležitost. Vliv různých faktorů jako jeobor zaměstnání, konkrétní pozice z hlediska hierarchie, délka praxe či počet odpracovaných hodin se podílejí na výsledném rozdílu. I po očištění od těchto příčin ale zůstává významná část rozdílu mezi odměnami žen a mužů nevysvětlená a je otázkou, zda je to znevýhodnění nevědomé, či zda může být příčinou diskriminace na základě pohlaví.

22% (chybějících) k rovnosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí řeší tuto problematiku na Odboru rodinné politiky a politiky stárnutí. Přispět ke snížení rozdílu v odměňování mezi muži a ženami v ČR by měl projekt „22 % K ROVNOSTI“, který prostřednictvím klíčových aktivit cílí na všechny aktéry a aktérky, kteří a které mohou situaci ovlivnit. Především jde o zaměstnavatele a zaměstnavatelky na straně jedné a zaměstnance a zaměstnankyně na straně druhé.

Logib – analytický nástroj pro zaměstnavatele

Zkontrolujte stav odměňování ve své firmě sami, rychle a snadno – tak by mohl znít reklamní poutač na tento praktický software. Logib je nástroj vytvořený původně ve Švýcarsku, který je v současné době převáděn do českého prostředí. Jeho smyslem je umožnit zaměstnavatelům samostatné testování rovnosti v odměňování mezi muži a ženami – jinými slovy jde o to zjistit, zda poskytují stejnou odměnu za stejnou práci. Nejde tedy o kontrolu zvenku, ale o poměrně jednoduchý proces, kterým mohou zaměstnavatelé projít, aniž by museli s kýmkoli sdílet citlivá data o mzdách či platech.

Software funguje na bázi Excelu, do kterého se zadají data v určeném formátu. Výpočet se provádí pomocí regresní analýzy, která zkoumá objektivní faktory ovlivňující výši mzdy, včetně oblastí jako je odborná příprava, potenciální délka praxe, délka trvání pracovního poměru a dalších charakteristik týkající se konkrétního pracovního místa (požadovaná úroveň odborných dovedností, pracovní pozice). Pohlaví je součástí regrese jako další nezávislá proměnná. Pokud nedochází k diskriminaci, nemá tato proměnná výrazný vliv na výši mzdy, pokud ano, výsledná sestava na to zaměstnavatele upozorní a otevře tak prostor k nápravě.

Kalkulačka férové odměny

Další mezinárodní inspiraci, tentokrát pro zaměstnance a zaměstnankyně, přináší mzdová a platová kalkulačka vyvinutá původně v Rakousku. I ta se nyní testuje pro využití v českém prostředí. Funguje na bázi webové aplikace a jejím smyslem je umožnit uživatelům a uživatelkám zjistit, jaká by měla být férová odměna za práci, kterou vykonávají. To může sloužit jako podklad k vyjednávání o odměně v případě hledání nového zaměstnání, ale i k tomu zjistit, zda jsou v tom stávajícím odměňováni adekvátně. I tento nástroj zohledňuje proměnné jako věk, vzdělání, obor a pracovní pozice. Získané parametry jsou porovnány se statistickými databázemi šetření pracovních sil a celostátními údaji o odměnách. Získané výsledky tak celkově přispívají k větší transparentnosti v tom, jaká mzda či plat je na dané pozici pro konkrétního člověka férově nastavená.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *