x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

10/2006 Přístup k informačním a komunikačním technologiím

Jak na informační technologie vám poradí www.jaknaIT.cz

29.9.2006, Kateřina Dušková, Gender Studies, o.p.s.
V rámci společného projektu Sítě mateřských center v ČR a Gender Studies, o.p.s. s názvem "Společnost přátelská rodině" bylo v průběhu července a srpna 2006 bezplatně připojeno k internetu už 11 mateřských center. Současně byly zprovozněny webové stránky www.jaknaIT.cz. V jedenácti městech je tak umožněno vzdělávání a získávání informací z oblasti informačních technologií a podnikání pro matky i otce s malými dětmi a ženy v předdůchodovém věku. Internet bude volně k dispozici rodičům navštěvujícím mateřská centra v Benešově, Březnici, Čelákovicích, Českém Brodě, Dobříši, Nymburku, Poděbradech, Rožmitále p.T., Brně, Tišnově a Vyškově.

V rámci společného projektu Sítě mateřských center v ČR a Gender Studies, o.p.s. s názvem "Společnost přátelská rodině" bylo v průběhu července a srpna 2006 bezplatně připojeno k internetu už 11 mateřských center. Současně byly zprovozněny webové stránky www.jaknaIT.cz. V jedenácti městech je tak umožněno vzdělávání a získávání informací z oblasti informačních technologií a podnikání pro matky i otce s malými dětmi a ženy v předdůchodovém věku.

Internet bude volně k dispozici rodičům navštěvujícím mateřská centra v Benešově, Březnici, Čelákovicích, Českém Brodě, Dobříši, Nymburku, Poděbradech, Rožmitále p.T., Brně, Tišnově a Vyškově.
Webové stránky www.jaknaIT.cz obsahují informace pro matky na rodičovské dovolené, které si začínají v tomto složitém životním období hledat zaměstnání, a pro ženy po padesáti letech věku, které jsou podobně ohroženou skupinou na trhu práce. Jsou zde nejen nejzákladnější informace týkající se práv nezaměstnaných a rodičů na rodičovské dovolené, ale také praktické informace, např. jak správně sestavit životopis, motivační dopis, jak a kde je možné zvýšit si kvalifikaci, jak najít správný jazykový kurz. Jsou zde také všechny dostupné informace o e-learningu. Díky spolupráci s mnohými úřady práce je možné prostřednictvím www.jaknaIT.cz vyhledat i pracovní nabídky v jednotlivých okresech.
Hlavní část webových stránek je pak soustředěna na oblast podnikání v ICT - a to i pro úplné začátečnice (začátečníky). Obsahuje kompletní servis - právním rámcem obchodování přes internet počínaje, přes praktický návod, jak si doma samostatně zřídit internetový obchod, až po názory a rady žen, které již v ICT podnikají a ochotně se podělí se zájemkyněmi o zkušenosti a úskalítohoto oboru.

O projektu "Společnost přátelská rodině"

Společnost přátelská rodině je společným dvouletým projektem Sítě mateřských center v ČR a Gender Studies, o.p.s., který přispěje k větší flexibilitě českého trhu práce. Cílem je lepší zaměstnavatelnost ohrožených skupin, jimiž jsou v tomto případě matky s malými dětmi a ženy v předdůchodovém věku, a odbourávání genderových stereotypů na straně zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé budou k prosazování programů na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže motivováni prostřednictvím soutěže Společnost přátelská rodině. Ta nenásilnou formou propaguje tyto programy a zároveň zaměstnavatele, kteří aktivně ve svých podnicích rovné příležitosti pro rodiče prosazují. Projekt bude zakončen konferencí zaměřenou především na klíčové hráče/-ky na trhu práce - na představitele/-ky managementu firem a na odbornou veřejnost. Pro matky s malými dětmi a ženy v předdůchodovém věku jsou připraveny vzdělávací kurzy a interaktivní webová stránka obojí zaměřené na zvýšení dovedností v oblasti informačních technologií a podnikání. K vyššímu uplatnění ohrožených cílových skupin na trhu práce přispějí také semináře o rovných příležitostech pro ženy a muže určené zástupcům/-kyním úřadům práce.

Cíle projektu "Společnost přátelská rodině"

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost a kvalifikaci ohrožených skupin na trhu práce, zvýšit znalosti a dovednosti žen v netradičních oborech (tzv. SET oborech a podnikání) a podporovat rozvoj flexibilního pracovního trhu s ohledem na rovné příležitosti žen a mužů. Prostřednictvím vzdělávání a genderové senzitivizace těchto ohrožených cílových skupin, zaměstnavatelů a organizací prosazujících rovnost žen a mužů budou odstraňovány genderové stereotypy vedoucí k diskriminaci na trhu práce a tzv. skleněné zdi vznikající díky horizontální segregaci na trhu práce. Projekt se zaměří především na zvyšování dovedností a znalostí v oblasti nových technologií (ICT) a jejich využívání pro podnikání a různé formy flexibilního pracovního uspořádání u ohrožených cílových skupin. Vše probíhá v rámci Středočeského a Jihomoravského kraje.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *