x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

10/2007 Gender a marketing

Jak na marketing zaměřený na ženy? Poradí vám publikace z knihovny Gender Studies

29.9.2007, Kateřina Machovcová, Gender Studies, o.p.s.
Publikace Marketing to Women americké autorky Marti Barletta se velmi podrobně věnuje strategiím marketingu zaměřeného na ženy. Podle autorky není tato cílová skupina brána dostatečně vážně, což je překvapivé vzhledem k tomu, jakou kupní silou vládne. Chcete-li to napravit, pak vám její kniha pomůže s úspěšným startem i rozvojem nových strategií.

Publikace Marketing to Women americké autorky Marti Barletta se velmi podrobně věnuje strategiím marketingu zaměřeného na ženy.

Podle autorky není tato cílová skupina brána dostatečně vážně, což je překvapivé vzhledem k tomu, jakou kupní silou vládne. Chcete-li to napravit, pak vám její kniha pomůže s úspěšným startem i rozvojem nových strategií.

V úvodní části se dozvíte množství důvodů proč vůbec zacílit marketing na ženy: autorka se podrobněji rozepisuje o tom, jak rozumí rozdílům mezi muži a ženami. Vychází z jednoho ze základních pravidel marketingu: Rozuměj svému zákazníkovi, respektive zákaznici. Poukazuje na to, že ženy mají jiné priority než muži, tj. jejich každodenní zkušenosti ovlivňují zákaznické chování odlišným způsobem. Je třeba sledovat i trendy, které se týkají postavení žen ve společnosti: narůstající úrovně jejich vzdělání, aktivnější participaci na trhu práce a další charakteristiky, které mohou přispět k jejich lepšímu poznání a tím i – lapidárně řečeno – získání více z peněz, které mají k dispozici. Genderová expertíza společně se znalostmi z oblasti marketingu přispěje k vytvoření inovativních kampaní.

Jádrem publikace je představení marketingového modelu GenderTrendsTM. Východiskem je porozumění hodnotám, které jsou pro ženy důležité. Podrobně rozpracovaná schémata poukazují například na rozdílný proces rozhodování: zatímco ten mužský je spíše lineární, ženský se více podobá spirále. Ženy obvykle hledají dokonalý výrobek, nespokojí se s kompromisem, dávají si s rozhodnutím více času a vyžadují více interakce s prodávajícím i více informací od okolí. Častěji jsou to ony, kdo nakupuje pro širší rodinu a kdo se svěřuje s dobrými i špatnými zkušenostmi. Opět si tedy připomínáme, že ženy jsou zákaznicemi, jejichž spokojenost se vyplatí, individuálně předávané zkušenosti jsou tou nejlepší (nejlevnější i nejefektivnější) reklamou.

Závěrečná část knihy se podrobně věnuje postupům aplikace a uvádí nejrůznější případové studie z amerického prostředí. Zmiňme alespoň jednu z nich: obchod s potřebami pro domácí kutily Lowe‘s své ženské zákaznické populaci vychází vstříc již od 80. let 20. století. Zhodnotil fakt, že v 80% případů jsou to ženy, kdo iniciují domácí úpravy a zejména výrazné přestavby kuchyní, koupelen atp. Obchody Lowe‘s pro ženy změnily svou vizáž: jsou čistší a uhlazenější se širšími uličkami; řetězec jako jeden z prvních zavedl oddělení domácích dekorací. Důležitý je přátelský personál i aktivity prospěšné komunitě, kde firma působí.

V reklamách na Lowe‘s se objevilo více osob a významnou část z nich tvořily ženy. Důraz se z „domu“ přesunul na „domov“: z konstrukce a stavby na kreativitu. Ženy rády shromažďují informace, chtějí aby je obchody inspirovaly i do budoucnosti. Workshopy „Zvládni to sama“ přitáhly během prvního půl roku fungování na 40 000 žen.

Začali jste přemýšlet o tom, jakými způsoby ženy oslovujete vy?

Barletta, M. (2006). Marketing to Women. Dearborn Trade Publishing.

K dispozici v knihovně Gender Studies.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *