x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02 / listopad 2005 Ženy v řídících pozicích

Jak na nezaměstnanost a diskriminaci žen? Prakticky a takticky!

31.10.2005, Linda Sokačová, Gender Studies, o.p.s.
Evropská kontaktní skupina v ČR vydala publikaci Ženy na trhu práce - Jak na nezaměstnanost a diskriminaci. Prakticky a takticky! Příklady dobré praxe z Evropy. Naleznete v ní informace o aktivitách odborových organizací, kampani proti diskriminaci žen na trhu práce v Rumunsku, mikro-úvěrech pro ženy ve Velké Británii, svépomocných aktivitách žen v Srbsku, funkci úřadu ombudsmana pro rovné příležitosti v Litvě a popis řady užitečných projektů, které vědí jak na nezaměstnanost a diskriminaci žen.

Evropská kontaktní skupina v ČR vydala publikaci Ženy na trhu práce - Jak na nezaměstnanost a diskriminaci. Prakticky a takticky! Příklady dobré praxe z Evropy. Naleznete v ní informace o aktivitách odborových organizací, kampani proti diskriminaci žen na trhu práce v Rumunsku, mikro-úvěrech pro ženy ve Velké Británii, svépomocných aktivitách žen v Srbsku, funkci úřadu ombudsmana pro rovné příležitosti v Litvě a popis řady užitečných projektů, které vědí jak na nezaměstnanost a diskriminaci žen.

Před rokem uspořádala Evropská kontaktní skupina v ČR konferenci v Jánských Lázních nazvanou Women and Work Network (Síť - ženy a práce), jejímž cílem byla podpora kontaktů mezi ženskými aktivistkami napříč Evropou a hledání efektivních strategií a příkladů dobré praxe v oblasti diskriminace a nezaměstnanosti, které by byly uplatitelné ve Střední a Východní Evropě. Publikaci, která z konference vychází, otevírá text socioložky Hany Maříkové ze Sociologického ústavu AV ČR, popisující situaci a perspektivy žen na pracovním trhu v ČR. Podle autorky se ženy nejčastěji nacházejí na tzv. sekundárním trhu práce, který se vyznačuje horšími a méně výhodnými pracovními příležitostmi, nižší prestiží povolaní a nižším platovým ohodnocením. Stále existuje stereotyp zaměstnance - muže a zaměstnankyně - ženy, kdy ženská pracovní síla bývá považována za méně kompetentní a méně výkonnou oproti mužům.

Nevládní organizace

Po celé Evropě pracují organizace, které prostřednictvím svých projektů chtějí situaci žen na trhu práce změnit. Jako efektivní způsob boje s diskriminací je uveden příklad projektu Odbory pro ženy, ženy pro odbory. Hlavním cílem této kampaně bylo zvýšit počet žen v odborových svazech.

Stát

Významným činitelem v prosazování rovných příležitostí, kterému se publikace věnuje, je stát. Situace v Litvě posloužila jako modelový příklad. Publikace uvádí instituty, které se rovnými příležitostmi zabývají, jako je parlamentní komise pro rodinu a dítě, skupina žen - poslankyň, úřad ombudsmana rovných příležitostí, nevládní organizace či výbor parlamentu pro lidská práva (a řada dalších).

Mikroúvěry

Z nezaměstnanosti může vést také cesta vlastního podnikání. Jedním z prostředků, jak získat vstupní kapitál pro podnikání, jsou mikroúvěry. Jde o projekt, který vznikl jako rozvojová podpora afrických zemí, ale dnes ho úspěšně aplikují ve Velké Británii i jinde v Evropě. Britská organizace WEETU poskytuje kromě peněžních úvěrů účastnicím programu také školení v založení a vedení podniku a pomáhá ženám s budováním sebedůvěry, pošramocené nezaměstnaností. Mikroúvěry jsou určeny ženám ze sociálně slabých skupin, které nemají dobré předpoklady pro získání bankovního úvěru, aby mohli začít malé podnikání. Může jít o drobnou výrobu pohledů, rukodělných výrobků, distribuci bio potravin do domácností, cokoliv ženy napadne a je kruhem účastnic projektu odsouhlaseno jako uskutečnitelné.

Publikace nabízí skutečně širokou škálu příkladů dobré praxe a určitě stojí za přečtení nebo alespoň prolistování.

Evropská kontaktní skupina v ČR, 46 str., Praha: 2005, 50,- Kč.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *