x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 03/2022 Gender pay gap

Jak na rovné odměňování, když nevíte, kde začít

30.10.2022, Petra Sofie Haken, odborná garantka pro metodiky rovného odměňování, Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí, MPSV

Stejnou odměnu za stejnou práci zaručuje již v současné době zákoník práce. Jak si zajistit, že toto právo bude dodrženo zrovna ve vaší firmě či organizaci? V rámci projektu 22 % K ROVNOSTI vznikla řada nástrojů, které mohou být užitečné i pro vás.

Hledáte novou práci, připravujete se na pohovor a chcete vědět, v jaké cenové hladině se mají vaše požadavky na mzdu pohybovat? Nebo vás téma zajímá čistě profesně? 

Mzdová a platová kalkulačka zobrazuje průměrný výdělek včetně mimořádných odměn, osobních příplatků apod. dle vybrané pracovní pozice, míry zkušenosti, vzdělání, věku a regionu (v případě soukromého sektoru).

Výpočty vycházejí z pravidelného statistického šetření1, které je pro firmy nad 250 zaměstnaných povinné a odrážejí tedy velmi věrně realitu pracovního trhu, protože údaje pocházejí ze mzdových systémů jednotlivých zaměstnavatelů. Dozvíte se nejenom celkový průměrný výdělek, ale i průměrný rozdíl mezi výdělkem mužů a žen na uvedené pracovní pozici včetně uvedené míry zkušenosti, vzdělání a regionu. 

Někdy není odpověď tak jednoduchá

V rámci projektu funguje i poradna rovného odměňování, kde je možné klást otázky spojené s podezřením na diskriminaci či se ptát na nejasnosti ohledně férového odměňování. 

Často se objevují dotazy související s mateřství, rodičovstvím či slaďováním a prací na částečný úvazek. Týkají se toho, zda zaměstnavatel může hůře odměňovat zaměstnané na částečný úvazek ve srovnání s těmi pracujícími na úvazek celý. K tomu je třeba říci, že částečný úvazek není okolnost, kvůli které by měla být zaměstnaná osoba jakkoli znevýhodněna, už jen proto, že existují situace, ve kterých vzniká na úpravu pracovní doby právní nárok (typicky při péči o dítě, jinou závislou osobu). I nadnárodní soudy vícekrát rozhodly, že zaměstnavatel dokonce nesmí realizovat ani pravidla, která jsou na první pohled neutrální, ale v důsledku znevýhodňují pracovníky na částečný úvazek.

Přehled všech dotazů v anonymizované podobě je možno nalézt na stránkách projektu https://rovnaodmena.cz/poradna/

Co je a co není stejná práce?

Zásadní otázka, kterou je důležité si objasnit ať už jste zaměstnanec či zaměstnankyně a chcete vědět, zda jste ve srovnání s kolegy a kolegyněmi odměňováni férově, nebo jste zaměstnavatel a potřebujete nastavit mzdový systém tak, aby odpovídal zákoníku práce. 

Proto vznikla ve spolupráci s právnickým týmem série publikací nazvaná Za stejnou práci stejný výdělek.

1. Jak na to 

Podle jakých kritérií práci posuzovat a určovat její hodnotu? Jaké jsou soudní případy a zkušenosti ze zahraničí? Na to se zaměřuje první ze série publikací nazvaná Za stejnou práci stejný výdělek – Jak na to.

2. Jak na to z pohledu zaměstnavatele

Druhá publikace Za stejnou práci stejný výdělek – Jak na to z pohledu zaměstnavatele se formou otázek a odpovědí zamýšlí nad tématy, která nejvíce zajímají zaměstnavatele.

3. Jak na to z hlediska zaměstnanců a zaměstnankyň a jejich zástupů

A nezapomínáme ani na nejzranitelnější skupinu v celém procesu odměňování, na zaměstnané. Těm se věnuje třetí studie z této série s podtitulem Jak na to z hlediska zaměstnanců a zaměstnankyň a jejich zástupů. Věnuje se právům zaměstnanců a zaměstnankyň a možnostem, které mají ve vztahu k zaměstnavateli. 

Co mohou dělat firmy, které chtějí odměňovat férově a být transparentní?

Analýzu rovného odměňování nabízí nástroj Logib, který dokáže na základě údajů ze mzdového systému vyhodnotit, zda jsou všichni zaměstnaní odměňováni jen na základě kategorií souvisejících s vykonávanou prací, tj. odpovědností, náročností práce či délkou praxe či vzděláváním, nebo zda jsou ve firmě či u zaměstnavatele rozdíly mezi ženami a muži, které těmito kategoriemi vysvětlit nelze. Nástroj Logib je v rámci projektu pilotně ověřován ve spolupráci se zaměstnavateli, kteří se rozhodli zjistit, jak na tom s odměňováním jsou. Prvních 18 z nich již analýzu dokončilo a obdrželi certifikát. Analýza Logibem je též skvělou přípravou na povinnosti vyplývající z chystané směrnice EU o transparentnosti v odměňování2.  

 

1) Jedná se o statistické šetření Informační systém o průměrném výdělku (ISPV): https://www.mpsv.cz/web/cz/informacni-system-o-prumernem-vydelku-ispv-.

2) Jde o Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování.

 

Všechny výše uvedené výstupy jsou realizovány v rámci projektu 22 % K ROVNOSTI (Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů; reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0003702) hrazeného z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *