x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

03 / prosinec 2005 Rovné příležitosti 2005

Jazyková agentura Channel Crossings překračuje propasti nerovnosti

30.11.2005, Linda Sokačová, Gender Studies, o.p.s.
Vítězkou speciální ceny Gender Studies, o.p.s. v kategorii malé firmy se v soutěži o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR stala jazyková agentura Channel Crossings. Firma poskytuje inovativní programy na podporu žen v řídících pozicích. Protože se jedná o vzdělávací agenturu, kde většinu zaměstnanců tvoří ženy - lektorky, usiluje firma Channel Crossings zároveň o zvýšení počtu mužů-zaměstnanců. Majitelka firmy Lenka Pavilková k tomu říká: "Rádi bychom dosáhli vyváženého poměru mužů a žen tak, aby byly zastoupeny různé názory a přístupy."

Vítězkou speciální ceny Gender Studies, o.p.s. v kategorii malé firmy se v soutěži o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR stala jazyková agentura Channel Crossings. Firma poskytuje inovativní programy na podporu žen v řídících pozicích. Protože se jedná o vzdělávací agenturu, kde většinu zaměstnanců tvoří ženy - lektorky, usiluje firma Channel Crossings zároveň o zvýšení počtu mužů-zaměstnanců. Majitelka firmy Lenka Pavilková k tomu říká: "Rádi bychom dosáhli vyváženého poměru mužů a žen tak, aby byly zastoupeny různé názory a přístupy."

Programy na podporu žen v řídících pozicích jsou ve firmě Channel Crossings založeny zejména na osobnostním rozvoji zaměstnankyň. Program spočívá v pravidelném vytyčení osobních a vzdělávacích cílů, pro které je vždy stanoven také rozpočet. Ženy jsou motivovány, aby si stanovily cíle, které jednak přispějí k jejich osobnímu rozvoji, ale také budou přínosem pro celou společnost. K dosažení svých cílů si zaměstnankyně zvolí vzdělávací programy zajišťované buď interně, nebo ze seznamu externích institucí. Po absolvování vzdělávacího programu proběhne hodnocení jeho přínosu jak pro danou manažerku, tak z hlediska aplikace získaných poznatků v praxi.

Management i zaměstnanci/zaměstnankyně společnosti jsou také pravidelně školeni v tematice rovných příležitostí pro ženy a muže. Firma umožňuje flexibilní pracovní uspořádání a hlídání dětí. V říjnu 2005 firma sponzorovala konferenci "Woman Leadership" pořádanou CMC - Graduate School of Business.

V roce 2004 získala jazyková agentura Channel Crossings Evropskou jazykovou cenu Label pro inovativní projekty v oblasti jazykového vzdělávání za projekt jazykových kurzů pro ženy na mateřské dovolené.

Odpovídá majitelka firmy Channel Crossings Lenka Pavilková:

Jaké jsou konkrétní výsledky programů na podporu žen v řídících pozicích?

Spokojený zaměstnanec i zaměstnavatel. S tím pak úzce souvisí odpovídající loajalita k firmě a dobré pracovní výsledky. Všem zaměstnancům, ženám i mužům, vytváříme rovné podmínky a snažíme se jim zajišťovat podporu, zázemí a zároveň i dostatek příležitostí pro osobní rozvoj. Jsou samozřejmě určitá poslání, které se týkají čistě nebo převážně žen, ale tam se pak naše programy nevztahují pouze na řídící pracovnice, ale rovněž i na ostatní zaměstnankyně. Pokud ale chcete znát nějaká konkrétní čísla, máme v současné době 7 osob v top managementu, z toho jsou 4 ženy. Toto složení managementu je velmi funkční a vyrovnané.

Proč jste se rozhodli podobné programy ve vaší firmě uplatňovat?

Samozřejmě jak firma rostla, bylo nutné měnit styl práce a zároveň učinit i různá koncepční opatření. S těmito opatřeními jsme začali v době, kdy se zde ještě nehovořilo o rovných příležitostech v takové míře jako dnes. Vzhledem k rostoucímu počtu zaměstnanců jsme v té době zřídili pozici personálního manažera. Tím vznikla i potřeba a prostor vytvořit program personální strategie firmy. Od té doby je personální politika firmy nezbytnou součástí firemní kultury a rozvoje firmy.

Na co se musí firma, která se rozhodne realizovat programy na podporu rovných příležitostí připravit? Jaké jsou náklady a jaké zisky?

V první řadě se firma musí připravit na to, že se jedná o poměrné náročnou a hlavně systémovou práci. Firma vstupuje do těchto projektů s tím, že se jedná o dlouhodobou strategii, nikoli o nějaký krátkodobý plán, který by měl přinést okamžité zisky. Tak to ani nefunguje. Tyto projekty musí být součástí určité dlouhodobé personální strategie firmy a upřímně řečeno náklady a zisky jsou velmi těžko měřitelné v konkrétních číslech, i když mají na výsledcích firmy nemalý podíl.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *