x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2015 Firma roku: Rovné příležitosti 2015

Knižní tipy (nejen) na dlouhé zimní večery

1.12.2015, Michaela Chržová
Podoba rodiny v dnešní společnosti se v porovnání s dobami minulými výrazně změnila. Tato transformace ovlivňuje jednotlivce – muže i ženy a také společnost jako celek. Do politických diskusí, ekonomických i sociálních výzkumů se dostává téma genderu a feministický pohled na věc. Spojitost mezi genderem, prací a zaměstnaností je nezanedbatelná a je tvůrčím elementem sociálních vztahů. Tuto situaci představují, popisují a zkoumají následující publikace.

Family Life and Family Support: A Feminist Analysis 

Publikace poskytuje konstruktivně kritickou analýzu současných debat a vývoje kolem podpory rodin. Čerpá z řady zdrojů, včetně autorčina vlastního výzkumu a snaží se prokázat, proč je feministický pohled na věc potřebný k pochopení měnících se životů mužů, žen a dětí v dnešní společnosti. Kniha přináší nové podněty do politických diskusí i do praxe v oblasti podpory rodiny. Jedná se o klíčový dokument pro sociální pracovnice i pracovníky, ale také pro odbornou veřejnost zabývající se rodinnou problematikou. 

Autorka se v publikaci snaží řešit především tyto otázky: Co dnes pojem "rodina" znamená? Jak se mění role a vztahy v současném rodinném životě? Co je to "podpora rodiny"? Jak může feminismus pomoci odpovídat na tyto otázky? 

Autorka  sleduje z feministické perspektivy vývoj chápání souvislostí v oblasti podpory rodin, upozorňuje proč a jak je důležitý gender v oblasti péče. Argumentuje, že feministické myšlenky nám mohou pomoci pochopit složitost současných genderových vztahů, nabídnout nový pohled na podporu rodiny a otevřít debatu o alternativních možnostech v politice a praxi. 

Poznatky, které feministická analýza může přinést do této diskuse, byly dosud nedostatečně zastoupeny, podle autorky byly dokonce zanedbané. Tato kniha si klade za cíl stát se nezbytnou součástí základního čtiva pro studenty, studentky, odborníky a odbornice se zájmem o práci s dětmi a rodinami. Nabízí vodítko, jak zahrnout do praxe nové přístupy a zdůrazňuje, že je důležité, aby rodinná politika brala v potaz různorodé životní zkušenosti mužů, žen, chlapců a dívek.

FEATHERSTONE, Brid. Family Life and Family Support: A Feminist Analysis. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2004. ISBN 0-333-97378-X.

Gender, work, and economy: unpacking the global economy 

Heidi Gottfried přichází s komplexní analýzou genderu a práce v globální ekonomice, zahrnující sociologii, geografii a politickou perspektivu ekonomiky. Tento text používá feministický objektiv k odhalení často skrytých souvislostí genderu a práce, řešení přetrvávající otázky, jak vznikají strukturální nerovnosti a proč se je nedaří překonávat. Kniha zkoumá možnosti zviditelnění sociálních vztahů, které řídí globální ekonomiku, a samotné ekonomické transformace, které mění nejen způsob lidské práce, ale také způsob, jak žijeme své životy.

Rozsah změn ve struktuře zaměstnanosti a současné globální ekonomiky nemůže být plně chápán v mezích úzkých koncepcí práce a ekonomiky. Publikace předkládá názor, že feminismus ošetřuje tento problém prostřednictvím rozvoje teorií a politických aktivit, jejichž cílem je odhalení mocenských vztahů tkvících ve starých a nových formách práce. Autorka ve své analýze genderu, práce a hospodářství přivádí na světlo mnoho tváří síly v osobním i pracovním životě žen a mužů. Téma globalizace se opakuje v celém textu knihy a upozorňuje na vliv zvýšeného globální propojení na práci a ekonomiku v pojetí jednotlivých zemí a národů světa. 

V publikaci se objevuje také řada případových studií z USA a světových velkoměst jako New Yorku, Londýna a Tokia, ale také z rozvojových zemí, či z měst jako Peking, Šanghaj či Dubaj.

GOTTFRIED, Heidi. Gender, work, and economy: unpacking the global economy. Malden: Polity Press, 2013, x, 338 p. ISBN 978-0-7456-4765-4.

Tyto publikace, stejně jako přes 6000 dalších titulů, vám rádi zapůjčíme v knihovně Gender Studies na Masarykově nábřeží 8. Otevřeno je v pondělí a úterý od 12 do 18 hodin a ve čtvrtek od 9 do 14 hodin. Jiný termín je možný po předchozí domluvě na telefonním čísle 224 915 666.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *