x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01/2016 Proč má Mezinárodní den žen stále smysl?

Konference Celoživotní ekonomické dopady mateřství

29.2.2016, Gender Studies o.p.s.
Z ekonomického pohledu má mateřství na ženy negativní dopady a to po celou dobu jejich života. V produktivním věku jsou oproti mužům více ohroženy nezaměstnaností včetně nezaměstnanosti dlouhodobé. V období, kdy mají malé děti, čelí propadu svých příjmů, což se pak promítá i do výše jejich penzí.

V zájmu toho, aby se vůbec udržely na pracovním trhu, nebo se na něj po období péče mohly vrátit, vstupují ženy častěji do tzv. prekérních forem práce, přijímají zaměstnání, která jsou pod úrovní jejich kvalifikace a mají horší pracovní podmínky. Často také volí strategii samozaměstnávání jako OSVČ. V zásadě lze shrnout, že současný stav je velmi nevýhodný pro ženy samotné, jejich rodiny, ale i pro stát a zaměstnavatele, kteří ztrácí potenciál kvalifikovaných pracovních sil.

Výsledky výzkumů, které se těmto tématům věnovaly jak z ekonomické, tak i sociologické perspektivy, budou souhrnně přestaveny na závěrečné konferenci projektu Celoživotní ekonomické dopady mateřství, kterou Gender Studies, o. p. s. pořádá 12. května 2016. V současné době pracujeme na přípravě programu, jehož součástí budou prezentace studií a analýz partnerských organizací Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i a Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Na konferenci vystoupí i expertky z Norska, socioložka Sevile Sümer a ekonomka Astrid Kunze. Dostatek prostoru bude věnován odborné diskuzi, pokud vás tedy tato témata zajímají a máte k nim co říct či se jen chcete dozvědět nejnovější informace, rezervujte si datum a přijďte, rádi s vámi budeme sdílet naše nová zjištění a zkušenosti.

Účast je díky podpoře nadace Open Society Fund a Norských fondů zdarma. Více informací a registrace na lada.wichterlova@genderstudies.cz.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *