x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2014 Firma roku: Rovné příležitosti 2014

Magistrát města Mostu – speciální cena poroty

26.11.2014, Helena Skálová, Gender Studies, o.p.s.
V soutěži o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku udělila odborná porota Magistrátu města Mostu speciální cenu. Porotci a porotkyně ocenili to, že tento úřad přistupuje k problematice diverzity systematicky.

Svým zaměstnancům a zaměstnankyním ze všech věkových kategorií nabízí benefity, které v sektoru veřejné správy nejsou příliš obvyklé – např. tři dny placeného volna nad rámec dovolené pro řešení náhle vzniklých zdravotních či sociálních záležitostí zaměstnaných anebo člena či členky rodiny, den placeného volna navíc v případě úmrtí v rodině a také možnost bezúročné půjčky na překlenutí tíživé životní situace. Velkým pozitivem je nesporně také to, že téměř všichni zaměstnanci a zaměstnankyně magistrátu pracují v režimu pružné pracovní doby, mají možnost využití individuální úpravy pracovní doby a v odůvodněných případech mohou požádat o práci z domova.

Možnost využívat flexibilní formy práce upravuje pracovní řád, kde je konkrétně a podrobně rozvedena možnost využívání pružné pracovní doby, která se vztahuje na všechny zaměstnané s jedinou výjimkou, kterou je kurýrní služba magistrátu. Pružná pracovní doba je tak nejčastěji využívanou formou flexibility na úřadě, je považována za jeden z nejpřínosnějších benefitů, které zaměstnavatel poskytuje, a zaměstnanci a zaměstnankyně si tohoto přístupu velmi váží.

Na Magistrátu města Most existuje také zvláštní úprava pracovní doby, která je nazývána „hrneček“ (podle piktogramu v elektronickém docházkovém systému). Jedná se o soukromé přerušení pracovní doby, v případě, že si zaměstnanec či zaměstnankyně potřebuje vyřídit neodkladnou záležitost. Využít tento benefit lze pouze po dohodě s vedoucím pracovníkem či pracovnicí a jde o velice pozitivně oceňovanou praxi u zaměstnaných, kteří toto opatření využívají.

Na zhodnocení možnosti soukromého přerušení pracovní doby přímo z praxe jsme se zeptali Ing. Mgr. Kamila Dominika Slapničky, personálního auditora: Můžete toto opatření blíže popsat, v čem je jeho výhoda ještě nad rámec pružné pracovní doby?

"Především je nutné ještě jednou zdůraznit, že soukromé přerušení pracovní doby je velmi vstřícným gestem zaměstnavatele, které není obvyklé nejen ve veřejném sektoru, ale ani ve sféře podnikatelské. Možností soukromého přerušení pracovní doby kdykoliv během pracovního dne je dán zaměstnanci prostor pro řešení náhle vzniklých i plánovaných krátkodobých situací, které běžný život přináší, bez nutnosti čerpat na daný den dovolenou. Z toho samozřejmě profituje i zaměstnavatel, neboť zaměstnanec nechybí na pracovišti po celý den, jen po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení neodkladné záležitosti. Vzhledem k tomu, že pracovní řád neomezuje dobu, ve které je možno tento benefit využít, jedná se o nadstavbu nad systém pružné pracovní doby. V zavedeném režimu pružné pracovní doby na magistrátu je totiž stanovena tzv. základní část pracovního dne, během které nelze pracoviště opustit, vyjma zmiňovaného "hrnečku", návštěvy lékaře, služební cesty a přestávky na oddech a jídlo. Doba strávená mimo pracoviště při soukromém přerušení pracovního dne se zaměstnanci nezapočítává do fondu pracovní doby a je nutné tuto dobu napracovat v jiné dny. Nutno ovšem podotknout, že v rámci dobré praxe je nezbytná sounáležitost filozofie institutu soukromého přerušení pracovní doby směrem od zaměstnanců k zaměstnavateli, aby nebyl tento benefit nadužíván či zneužíván. Po dvouleté zkušenosti s tímto benefitem v podmínkách Magistrátu města Mostu mohu směle konstatovat, že zaměstnanci k tzv. "hrnečku" přistupují zodpovědně a stále jej vnímají jako pozitivní přístup zaměstnavatele k potřebám zaměstnanců."

Foto: Anna Šolcová Photography

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *