x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

05/2006 Náklady a zisky uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže

Manažeři, „nasaďte si genderové brýle“

28.4.2006, Kateřina Machovcová, Gender Studies, o.p.s.
Manuál s názvem "Quality Work in Gender Equality" (Kvalitní práce v genderové rovnosti) vznikla v rámci programu "Gender Equality, Profitability and Health" (Genderová rovnost, ziskovost a zdraví) ve Švédsku. Jednou ze zásadních myšlenek tohoto programu je snaha ukázat zaměstnavatelům, že podpora rovných příležitostí přispívá ke zvýšení kvality a konkurenceschopnosti.

Manuál s názvem "Quality Work in Gender Equality" (Kvalitní práce v genderové rovnosti) vznikla v rámci programu "Gender Equality, Profitability and Health" (Genderová rovnost, ziskovost a zdraví) ve Švédsku. Jednou ze zásadních myšlenek tohoto programu je snaha ukázat zaměstnavatelům, že podpora rovných příležitostí přispívá ke zvýšení kvality a konkurenceschopnosti.

V úvodu publikace "Quality Work in Gender Equality" poukazuje na rozsáhlý švédský výzkum realizovaný agenturou Nutek, který prokázal souvislost mezi péčí firmy o znalosti a dovednosti personálu a ziskovostí. Tento vztah byl výraznější u týmů, kde byla obě pohlaví dostatečně zastoupená.

Jiný švédský výzkum se zabýval postoji zákazníků vůči politikám rovnosti, 80% dotazovaných se domnívalo, že je důležité, aby zaměstnavatelé získávali certifikát genderové rovnosti a dodržovali rovné příležitosti s ohledem na platy, profesní rozvoj a možnosti slaďování práce a zaměstnání. Důraz na rovné příležitosti tak pomáhá zaměstnavatelům vytvářet atraktivní pracovní prostředí, které je zároveň konkurenční výhodou, kterou ocení zákazníci.

Publikace dále rozebírá švédskou legislativu týkající se rovných příležitostí žen a mužů a zabývá se vlivem pracovních podmínek na psychickou pohodu zaměstnaných (well-being). Zaměření na podporu rovných příležitostí napomáhá zlepšovat psychický stav a přispívá k vyšší produktivitě.

Další kapitola je věnována návodům, jak ve firmě zavést úspěšný program genderové rovnosti. Roční plán může vypadat například takto:

· Vytvořte tým složený ze zaměstnaných i managementu
· Vypište si základní informace o oblastech ošetřených v legislativě
· Analyzujte právní požadavky
· Stanovte realistické cíle a definujte procesy k jejich dosažení
· Sestavte si časový plán a specifikujte, kdo je za co zodpovědný
· Implementuje opatření
V následujících letech je důležitá revize plánu a navržení případných změn. Klíčovým aspektem plánů není pouhý souhrn faktů, ale uvažování o tom, proč je situace taková, jaká je.

Navazuje část publikace věnovaná standardům genderové rovnosti a popisu certifikátu pro firmy, který je udělován v švédském regionu Jämtland. Prostor je věnován i genderově citlivé práci místních novin, které pravidelně podávají informace o postavení žen a mužů v celé společnosti. Dále jsou uvedeny příklady firem, kterým se úspěšně podařilo zavést programy rovnosti, například výrobní firma, která v programu stáží přijímá vyrovnané procento studentů i studentek, nebo organizace zaměřená na pečovatelské služby, jež je úspěšná v rekrutaci více mužů do této oblasti.

Publikace se zastavuje i u příkladů prosazování rovných příležitostí ve školství, které je samozřejmě s trhem práce úzce provázáno.

Poslední část je věnována osobní zpovědi marketingového manažera, který se naučil "nasadit si genderové brýle".

Text je rozhodně zajímavým a komplexním úvodem pro firmy, které zajímají programy rovných příležitostí a hledají inspiraci k prvním krokům a argumenty, které mohou předložit různým cílovým skupinám a umožnit jim lépe pochopit proč jsou programy rovnosti důležité a přináší prospěch všem zúčastněným.

Nordström, S., Simonsson, C., Humble, D.(2005).Quality Work in Gender Equality. A Handbook for the workplace. K dispozici v knihovně Gender Studies, kopie je možné objednat na internetové adrese: syvonne.nordstrom@z.lst.se.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *