x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2016 Firma roku: Rovné příležitosti 2016, diverzita na pracovišti

O slaďování v knihovně Gender Studies

29.11.2016, Michaela Chržová, Gender Studies, o.p.s.

Už samotné tituly obou doporučených publikací mluví samy za sebe. První, Mezi péčí a prací, i druhý z nich, Harmonizing Work, Family, and Personal Life, se zabývají tématem slaďování pracovního a osobního života. Zatímco česká publikace slouží jako nástroj pomoci těm, kdo se ocitli v obtížném postavení na trhu práce, zahraniční titul je spíše teoretickou literaturou a praktické rady a modely, v něm popsané, jsou určeny především pro zaměstnavatele.

Mezi péčí a prací

Kotková, Anna, Švarcbachová, Jana. Mezi péčí a prací : diskriminace na trhu práce a jak se jí bránit. Praha : Gender Studies, 2014. 28 s.

Publikace Mezi péčí a prací s podtitulem Diskriminace na trhu práce a jak se jí bránit vyšla v roce 2014 v redakci Gender Studies, o. p. s. Je koncipována jako výuková skripta, která jsou určena především osobám, jež se ocitly v obtížné životní situaci, mají potíže na pracovním trhu a rozhodly se je řešit. Informace a cvičení, která jsou zde obsažena, vedou čtenáře a čtenářky k tomu, aby se sami dokázali postavit znovu na vlastní nohy.

Jedná se o pečlivě připravený materiál, který přináší pomoc v hledání a nalezení vhodného zaměstnání a to především s důrazem na význam vlastní ochoty a připravenosti na sobě stále pracovat, brát život s nadhledem, být k sobě upřímní. Publikace se zabývá hned několika problémy, se kterými se v realitě pracovního trhu lidé setkávají. Autorky se věnují tématu diskriminace na základě věku, pohlaví, i znevýhodnění těch, kdo se musí postarat o své blízké. Toje totiž jeden z faktorů, které mohou přinášet omezení v hledání zaměstnání i v pracovním procesu samotném. Skripta mají sloužit jako průvodce na cestě k lepšímu životu.

Kapitolu po kapitole se mohou čtenáři a čtenářky dočíst ve srozumitelné formě, co vlastně pečující role představuje a jak je to s jejím vztahem k pracovnímu poměru, jaká je pozice osob po 50. roce života, jaké jsou možnosti v oblasti flexibilních forem práce. Publikace vysvětluje, jaká jsou práva pečujících na trhu práce a radí, jak jednat s potenciálními zaměstnavateli. Nechybí ani příklady dobrých praxí z prostředí České republiky, které se v oblasti slaďování pracovních a pečovatelských povinností objevují. Skripta neopomínají ani téma pracovní schopnosti v souvislosti s vyšším věkem. Základem ovšem zůstává velké množství cvičení, která pomáhají čtenářům a čtenářkám vztáhnout text k jejich konkrétní situaci a najít vhodná řešení. Díky tomu je tato publikace v tuzemském prostředí jedinečná a velice přínosná.

Harmonizing Work, Family, and Personal Life

Poelmans, Steven A. Y., Caligiuri, Paula. Harmonizing work, family, and personal life : from policy to practice. 1st ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2008. 305 s. ISBN 978-0-521-85869-4.

Kniha Harmonizing Work, Family, and Personal Life, vydaná v roce 2008 upozorňuje na výrazné změny, které se v posledních desetiletích udály a apeluje na firmy a organizace, aby přestaly tyto změny ignorovat. Zaměstnavatelé si již podle autorské dvojice nemohou dovolit pěstovat předpoklad, že ideální zaměstnanec je muž pracující na plný úvazek a bez zodpovědností a povinností mimo práci. Publikace uvádí, že v populaci je vysoké procento žen aktivních na trhu práce a toto číslo stále stoupá. Roste také počet rodin s dvojím příjmem a s tím také poptávka po snížených úvazcích a dalších flexibilních formách práce.

Autorský tým zkoumá výzvy, kterým zaměstnavatelé čelí v oblasti slaďování soukromého a pracovního života svých zaměstnanců a zaměstnankyň. V publikaci je zohledněna jednak perspektiva jednotlivců a jednak managementu. Za tímto účelem publikace představuje celou řadu případových studií z několika zemí světa a z prostředí různých typů organizací (průmyslové společnosti, akademická sféra a další), na jejichž příkladu popisuje úspěšné i neúspěšné pokusy v navrhování a implementování firemní politiky. Kniha je cenným zdrojem informací pro personalisty a personalistky, HR odborníky a odbornice, ale i zájemcům a zájemkyním o téma managementu lidských zdrojů z řad akademické obce.

Text neopomíjí překážky, které mohou v praxi stát v cestě plánování, realizaci a využití politik slaďování pracovního a soukromého života. Kniha zároveň přináší praktické rady a modely pro manažery a manažerky, jež se snaží tvořit a/nebo zavádět změny ve vnitřních politikách organizací.

 

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *