x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

05/2006 Náklady a zisky uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže

Pět důvodů proč má rovnost odměňování přidanou hodnotu

28.4.2006, Kateřina Machovcová, Gender Studies, o.p.s.
Perspektiva zákazníků/ic. Péče o lidský kapitál. Udržení schopných zaměstnaných. Moderní pobídkové systémy. Snížení rizik. To jsou důvody, proč se firmám i celé společnosti vyplatí dbát o zavedení rovnosti odměňování žen a mužů.

Perspektiva zákazníků/ic. Péče o lidský kapitál. Udržení schopných zaměstnaných. Moderní pobídkové systémy. Snížení rizik. To jsou důvody, proč se firmám i celé společnosti vyplatí dbát o zavedení rovnosti odměňování žen a mužů.

Perspektiva zákazníků/ic
Je dobře zdokumentováno, že ženy jsou zodpovědné za většinu rozhodnutí o koupi. Složení personálu, které odráží rozložení zákaznické úrovně, společně s genderově neutrálním kariérním a platovým postupem, pomáhá organizacím rozvíjet produkty a služby.

Péče o lidský kapitál
Ženy reprezentují málo využívaný potenciál dovedností. Více žen než mužů dosahuje vysokoškolského vzdělání, tento fakt není zhodnocen v jejich platovém ohodnocení ani v pozici na trhu práce. Lepší využití lidského kapitálu vede k vyšší ziskovosti organizace.

Udržení schopných zaměstnaných
Nežádoucí fluktuace zaměstnaných s sebou přináší zbytečně zvýšené náklady na nábor a zaškolení. Politiky rovnosti ve vztahu k personálu a rovnost odměňování napomáhají snížit náklady a umožňují efektivněji využít čas.

Moderní pobídkové systémy
Pracovní styl se vyvíjí rychleji než organizační pobídkové systémy. Většina firem chce svůj systém zlepšit tak, aby zhodnocoval aktuální úroveň zodpovědnosti, schopností a dosažených cílů jednotlivých zaměstnaných. Opatření směřující k rovnému ohodnocení jsou dobrým způsobem určení pracovních nároků vzhledem k schopnostem a zodpovědnosti.

Snížení rizik
Organizace, které jsou známé kvůli diskriminačním postupům vůči ženám, mohou snadněji ztratit důvěru investorů, akcionářů, personálu i zákazníků, také riskují soudní řízení nebo stížnosti k institucím dohlížejícím na uplatňování rovných šancí.

Závěry Evropského projektu Rovnost odměňování

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *