x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2017 Duševní zdraví v zajetí stereotypů

Pod tlakem online dokonalosti

30.11.2017,

Letos v srpnu vyšel na zpravodajském webu britského deníku The Guardian článek týkající se vlivu a dopadů fungování v online prostředí na mladé dívky. Článek byl založen na výsledcích a komentářích průzkumu, který realizovala britská charitativní organizace Girlguiding a kterého se zúčastnilo více než 1 000 mladých lidí. Text níže je zkráceným překladem původního článku.

35 % zúčastněných dívek ve věku 11 - 21 let uvedlo, že jim na internetu největší starost dělá srovnávání sebe a svého života s ostatními. Jak se ukázalo, vedle toho měly dívky největší obavy z groomingu1 a také z toho, jak by jimi pořízené fotografie mohly být pozměněny nebo použity mimo kontext. Na pomyslném třetím místě se pak objevily hrozby od cizích lidí. Třetina dotazovaných si dělala starosti také s tím, jak vypadá na fotografiích.

Ruth Marvel, zástupkyně ředitelky společnosti Girlguiding uvedla, že respondentky mluvily o rostoucím tlaku na to, aby na internetu žily „dokonalý“ život a o negativním dopadu na jejich psychickou pohodu. Marvel podotýká: "Musíme dívkám naslouchat a brát je vážně, abychom ochránily jejich štěstí, pohodu a životní příležitosti - online i offline."

Výsledky průzkumu okomentovala také poslankyně Jess Phillips. Zjištění prý považuje za znepokojivá a říká, že „dokonalost není nic jiného než marketingový nástroj.“ Phillips v tomto ohledu hájí práva a postavení dívek. To, že se ženy snaží naplnit jakési nedosažitelné cíle týkající se jejich vzhledu, domácností a životního stylu, se podle poslankyně odráží na jejich fungování na pracovišti i v osobních vztazích a vede k pocitu méněcennosti. Phillips dále říká: „Zlepšování toho, jaký mají ze sebe dívky a ženy pocit není důležité jen proto, aby se zabránilo ranění jejich citů, jak mohou někteří tvrdit."  

Další labouristická poslankyně Karen Buck uvedla: Na moderních komunikačních technologiích a sociálních médiích je mnoho pozitivních věcí… Máme však také důkazy, viz výsledky tohoto průzkumu, že sociální média mohou způsobit úzkost a deprese, neboť lidé jsou vtahování do neustálého porovnávání se s často idealizovanými verzemi životů a těl ostatních.“

"Ačkoli chlapci rozhodně nejsou nijak imunní, tlak na vzhled dívek je obzvláště intenzivní," myslí si Buck. "V mladých lidech bychom měli budovat odolnost, povzbuzovat otevřenou diskusi a pomáhat jim čelit negativním dopadům sociálních médií."
Zdá se, že rodiče problémy spojené s online životem vidí jinak než jejich dcery. Pouze 12 % dotazovaných dívek totiž uvedlo, že jejich rodiče jsou tlakem spojeným s vzájemným online porovnáváním znepokojeni. Průzkum postojů dívek zjistil, že méně než polovina (47 %) dotázaných má pocit, že jejich rodiče chápou tlaky, s nimiž se setkávají online. Většina respondentek věří, že jejich rodiče se nejvíce obávají již zmíněného groomingu (59 %).

Nutriční terapeutka Rhiannon Lambertuvedla, že její péči v souvislosti s dopady srovnávání se s ostatními na internetu vyhledal v minulém roce dvojnásobek obvyklého počtu dětí a dospívajících. Srovnávání vede nejčastěji k tomu, že se mladí lidé cítí (jednoduše řečeno) neadekvátně. „Myslí si, že nejsou dost zdraví, ptají se, proč se jim nedaří vypadat silně/svalnatě, nebo třeba přibrat," řekla Lambert. "Podívají se na Instagram a sledují fitness profily a chtějí vypadat jako ti, kteří tam obrázky zveřejňují.“ Lambert zároveň potvrzuje, že rodiče si plně neuvědomují tlak, kterému mladí lidé na internetu čelí, domnívá se, že je pro ně těžké pochopit svět dnešních dospívajících, kteří usilují o to stát se známými a vlivnými osobnostmi v prostředí sociálních médií a je to pro ně vizí budoucího zaměstnání.

Dr. Louise Theodosiou z britské Královské psychiatrické koleje (Royal College of Psychiatrists) uvedla: "Dostupnost zařízení připojených k internetu dělá z online komunikace standardní součást života většiny dětí a mladých lidí. To je důvod, proč je tak důležité zabývat se jak pozitivními, tak negativními dopady internetu.“ Také Theodosiou zdůrazňuje roli rodičů. "Pro mnoho mladých lidí může být internet způsobem, jak rozvíjet přátelství, vyjadřovat názory a získávat informace. … Ale musíme přijít na to, jak učit děti, aby se v online prostředí pohybovali bezpečně, uměly rozeznat grooming a znaly úskalí spojená s používáním obrázků. Zveřejnění těchto údajů [výsledků průzkumu], doufejme, připraví cestu pro rodiče a jejich dcery k zahájení dialogu o životě online.“

Tom Madders, ředitel kampaní a komunikace v organizaci Young Minds, uvedl: "Lidé nyní čelí tlaku vytváření osobní značky od mladého věku a hledají jistoty ve formě lajků a sdílení.“

"To, co vidí mladí lidé na sociálních médiích, neodráží skutečný život, a musíme udělat víc proto, abychom jim pomohli budovat odolnost vůči tlakům spojeným s fungováním v online prostředí,“ uzavírá Madders.


1 definováno jako situace, kdy někdo lže o svém věku nebo identitě s cílem sblížit se s dítětem

MARSH, Sarah. Girls suffer under pressure of online 'perfection', pollfinds. TheGuardian [online]. Vydáno 23.8.2017 [citováno 2017-10-05]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/society/2017/aug/23/girls-suffer-under-pressure-of-online-perfection-poll-finds

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *