x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01 / říjen 2005 Rovné příležitosti rovná se prosperující společnost

Podporujte ženy v řídících pozicích, získáte ocenění

30.9.2005, Gender Studies, o.p.s.
V červenci 2005 vyhlásila obecně prospěšná společnost Gender Studies ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí první ročník Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR. Mediálním partnerem soutěže je HR Fórum, které vydává Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů.

V červenci 2005 vyhlásila obecně prospěšná společnost Gender Studies ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí první ročník Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR. Mediálním partnerem soutěže je HR Fórum, které vydává Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů.

Cílem soutěže je ocenit firmy, které vedou programy prosazující rovné příležitosti pro ženy a muže, upozornit na pozitivní vliv těchto specifických programů na prosperitu podniků, a propagovat rovnost příležitostí u nejširší veřejnosti. První ročník Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže je zaměřen na postavení žen v řídících pozicích.

Sledovanými oblastmi jsou:
- firemní prostředí: možnosti flexibilní pracovní doby a rovné příležitosti pro ženy a muže v rámci firemní kultury
- postavení žen ve firmě: podíl žen ve firmě a struktura pracovních pozic žen a mužů
- postavení žen v řídících pozicích: speciální programy zaměřené na profesionální rozvoj žen

Vítěze soutěže vybere porota složená z odborníků a odbornic z oblasti rozvoje lidských zdrojů, rovných příležitostí a manažerů/manažerek se zkušenostmi z řídících pozic:


Dagmar Glückaufová - víceprezidentka CMC - Graduate School of Business
Martin Jahn - místopředseda vlády pro ekonomiku
Alena Králíková - ředitelka Gender Studies, o.p.s.
Marcela Linková - koordinátorka Národního kontaktního centra - Ženy a věda
Lucie Machálková - členka revizní komise ČSRLZ
Tomáš Nejedlo - výkonný ředitel Business Leaders Forum
Václav Polák - ředitel odboru podpory malého a středního podnikání, MPO ČR
Dagmar Zelenková - vedoucí oddělení rovnosti žen a mužů, Úsek pro Evropskou unii a mezinárodní vztahy, MPSV ČR

Po úspěchu loňské mezinárodní konference bude vítěz prvního ročníku opět vyhlášen na konferenci Role rovných příležitostí v prosperitě podniku 14. listopadu 2005 v Národním domě na Smíchově v Praze. Konference bude uspořádána ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a společností Zentiva, a.s. Cenu vítězům předají ředitelka Gender Studies, o.p.s. Alena Králíková a místopředseda vlády pro ekonomiku Martin Jahn.

V minulém ročníku se na prvním místě umístila firma IBM ČR, na druhém Hewlett-Packard a na třetím Procter and Gamble. V kategorii malé a střední firmy získala cenu redakce časopisu Respekt - R-Presse, spol. s.r.o. Gender Studies udělila speciální cenu za dobrý start firmě AirProducts, s.r.o.

Uzávěrka přihlášek je prodloužena do 5. října 2005. Více o soutěži se dozvíte na internetové adrese http://www.rovneprilezitosti.ecn.cz a na e-mailu gender.media@ecn.cz.

O průběhu soutěže Vás budeme pravidelně informovat.

Dotazník, který je třeba k zařazení do soutěže vyplnit, je ke stažení zde.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *