x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02 / listopad 2005 Ženy v řídících pozicích, 01 / říjen 2005 Rovné příležitosti rovná se prosperující společnost

Pozvánka na konferenci Role rovných příležitostí v prosperitě podniku

6.11.2005, Gender Studies, o.p.s.
Gender Studies, o.p.s., Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Zentiva, a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci Role rovných příležitostí v prosperitě podniku, která se uskuteční v pondělí 14. listopadu 2005 v Národním domě na Smíchově v Praze. Na konferenci budou vyhlášeni vítězové prvního ročníku Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR. Cenu předají ředitelka Gender Studies, o.p.s. Alena Králíková a místopředseda vlády pro ekonomiku Martin Jahn. Konference se tématicky zaměří na ženy v řídících pozicích.

Gender Studies, o.p.s., Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Zentiva, a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci Role rovných příležitostí v prosperitě podniku, která se uskuteční v pondělí 14. listopadu 2005 v Národním domě na Smíchově v Praze. Na konferenci budou vyhlášeni vítězové prvního ročníku Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR. Cenu předají ředitelka Gender Studies, o.p.s. Alena Králíková a místopředseda vlády pro ekonomiku Martin Jahn. Konference se tématicky zaměří na ženy v řídících pozicích.

Program konference:

Moderuje: Mirka Vopavová, ředitelka redakcí vydavatelství Hachette Filipacchi

9.00: Zahájení konference
Alena Králíková - ředitelka Gender Studies, o.p.s.
Mgr. Martin Turnovský, MBA, ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Věra Kudynová - Zentiva, a.s.

9.30 - 9.45:
JUDr. Denisa Bellinger - prokuristka společnosti, Hewlett-Packard s.r.o.

9.50 - 10.20: České ženy v řídících pozicích
Alena Křížková - Sociologický ústav AV ČR

10.30 - 11.40: Vyplatí se ženy v řídících pozicích? - panelová diskuze
Denisa Bellinger - Hewlett-Packard s.r.o.
Alena Králíková - Gender Studies, o.p.s.
Rostya Gordon-Smith - Český telecom, a.s.
Alice Zdvihalová - oddělení pro rozvoj lidských zdrojů Úřadu vlády

11.40 - 12.20: oběd

12.30 - 13.10: Předávání ceny pro vítěze Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR Cenu udělenou Gender Studies, o.p.s. a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR předá Alena Králíková, ředitelka Gender Studies, o.p.s. a Martin Jahn, místopředseda vlády pro ekonomiku.

13.30 - 14.30: Rovné příležitosti v praxi: ženy v řídících pozicích
Petr Draxler, Vladimíra Králíková - IBM ČR
Jitka Moravcová - HR ředitelka, Air Products
Dagmar Glückaufová - víceprezidentka CMC - Graduate School of Business
A vítězové Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže 2005

Popis panelových diskuzí:

Vyplatí se ženy v řídících pozicích? (10.30 - 11.40)
Ženy v řídících pozicích jsou v české společnosti stále vzácným úkazem. I v povoláních, kde převažují ženy, zastávají vedoucí pozice převážně muži. Jako známý příklad je možné uvést učitelství. Je tento stav způsobem tím, že ženy mají nižší řídící schopnosti a dovednosti? Nebo je to způsobeno spíše předsudky vůči ženám? Projevují ženy ve vedení jiný přístup než muži? Nebo se jim dokonce schopností pro řídící funkce nedostává?

Diskutující se zaměří především na tyto otázky:
Co jsou programy na podporu žen v řídících pozicích a proč existují?
Nejsou programy na prosazování žen do řídících pozic diskriminací mužů?
Má cenu takové programy realizovat?
Liší se řídící metody žen a mužů?
V čem mohou ženy - řídící pracovnice obohatit pracovní týmy?
Jaká pozitiva a naopak negativa přinášejí ženy v řídících pozicích?

Rovné příležitosti v praxi: ženy v řídících pozicích (13.35 - 14.30)
V tomto panelu budou diskutovat především vítězové loňského a letošního ročníku Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže. V českém prostředí máme díky řadě informačních zdrojů možnost seznámit se s programy rovných příležitostí ve firmách v zahraničí. Do domácího prostředí je není možné přijmout zcela bez výhrad, nejen kvůli odlišnému kulturnímu a sociálnímu kontextu, ale také z legislativních důvodů. Vítězové loňského a letošního ročníku však podobné programy úspěšně realizují i v České republice. V této panelové diskuzi se podělí o své pozitivní i negativní zkušenosti a představí konkrétní modely přispívající ke slaďování rodinného a profesního života a podpoře žen v řídících pozicích.

Diskutující se zaměří především na tyto otázky:
Co je možné dělat pro lepší slaďování rodinného a pracovního života?
Proč je dobré podporovat ženy ve vedoucích pozicích?
Na co se má firma, která se rozhodne rovné příležitosti prosazovat, připravit?
Jakým největším překážkám musely firmy při zavádění rovných příležitostí čelit?
Jaké jsou náklady a zisky programů na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže?

Registrační formulář si můžete stáhnout zde. Pro více informací nás kontaktujte na emailové adrese gender.info@ecn.cz.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *