x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2006 Rovné příležitosti žen a mužů v telekomunikačních firmách

Příležitosti pro ženy v Českém Telecomu

31.1.2006, Linda Sokačová, Gender Studies, o.p.s.
Jednou z firem, které se přihlásily do Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže, věnované postavení žen v řídících pozicích, byl Český Telecom, který představil svůj projekt pro rozvoj žen v managementu. V současné době je ve středním managementu zastoupeno 13,5% žen a v topmanagementu 13%. V Českém Telecomu ženy zastávají pozice jako ředitelka pro lidské zdroje, výkonná ředitelka pro externí a interní komunikaci, ředitelka telesales, ředitelka pro strategii a plánování provozu IT nebo ředitelka pro korporátní finance.

Jednou z firem, které se přihlásily do Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže, věnované postavení žen v řídících pozicích, byl Český Telecom, který představil svůj projekt pro rozvoj žen v managementu. V současné době je ve středním managementu zastoupeno 13,5% žen a v topmanagementu 13%. V Českém Telecomu ženy zastávají pozice jako ředitelka pro lidské zdroje, výkonná ředitelka pro externí a interní komunikaci, ředitelka telesales, ředitelka pro strategii a plánování provozu IT nebo ředitelka pro korporátní finance.

Vynikající příležitosti pro ženy

Osobnostní rozvoj žen s výrazným manažerským potenciálem z ČT a Eurotelu má zajistit program WOW - Winning Opporutinities for Women (Vynikající příležitosti pro ženy). Hlavním cílem tohoto programu je dosáhnout vyššího zastoupení žen v managementu a odstranit nepoměr mezi muži a ženami na nejvyšších úrovních řízení společnosti.

Do programu WOW bylo v roce 2005 zařazeno 35 zaměstnankyň, které navštěvují workshopy "Business Skills for Women". Účastnice kurzů byly vybrány z celkového počtu 2 471 žen pracujících ve firmě. V této souvislosti se nabízí otázka, zda by pro úspěch programu nemohl být počet jeho účastnic ve vztahu k celkovému počtu zaměstnaných žen přeci jenom o něco vyšší. Semináře jsou organizovány vždy jednou za měsíc po dobu jednoho roku a jejich cílem je podle slov ředitelky pro lidské zdroje R. Gordon-Smith rozvíjet znalosti a dovednosti žen tak, aby měly šanci ke kariérovému postupu ve společnosti. Jednotlivé semináře se zaměřují nejen na témata vztahující se k manažerských dovednostem (korporátní život, team vrcholového managementu, komunikace, jak převzít a udržet odpovědnost, marketing - vytváření vlastního image atd.), ale také na problematiku sexuálního obtěžování, kterému ženy v některých situacích čelí.

Rovné příležitosti

Kromě vzdělávacího programu pro manažerky Český Telecom nabízí možnosti pro slaďování rodinného a pracovního života. Toho se snaží dosáhnout především prostřednictvím flexibilního pracovního uspořádání: částečné úvazky, sdílené zaměstnání, pružná pracovní doba či práce z domova. Pro zaměstnance jsou také organizovány semináře zaměřené na rovnost příležitostí.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *