x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2015 Samoživitelství

Rozjezd podnikání žen ulehčuje mentoring

28.5.2015, Ivana Šabatová, sabi consulting
Zlepšit možnost pracovního uplatnění žen ohrožených na trhu práce bylo cílem projektu Podnikavé ženy aneb Alternativní způsob řešení nezaměstnanosti žen v Jihočeském kraji. Zkušené ženy-podnikatelky předávaly své zkušenosti a cenné rady ženám, které s podnikáním začínaly v rámci mentoringu, který se stává v dnešní době jednou z nejefektivnějších aktivit na začátku podnikání.
Skutečnost, že ženy jsou v průběhu celého dospělého života profesně a ekonomicky znevýhodněny, je obecně známý a statistikami doložený fakt. Po absolvování střední či vysoké školy jsou mnohdy pro zaměstnavatele nezajímavé, protože „stejně hned odejdou na mateřskou“. Najít adekvátní zaměstnání jako matka malých dětí je spíše z kategorie sci-fi. A jakmile děti odrostou, nastává čas, kdy ženy začnou potřebovat jejich stárnoucí rodiče a péče o ně spočívá téměř vždy opět na ženách. Ta správná doba pro budování smysluplné kariéry pro ženu, která se nechce vzdát dětí a své funkce organizátorky rodinného života, vlastně neexistuje.

Samostatnou kapitolou je ekonomické a profesní postavení žen, které pečují o závislé členy a členky rodiny dlouhodobě, například o postižené dítě, invalidní osobu v rodině apod. Skloubit takovouto povinnost se závislým zaměstnáním je velmi těžké, často až nemožné. A ještě o řád složitější je taková situace pro ženy žijící v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti.

Rozdíly v podnikání u nás a v zahraničí

Jednou z možností, jak získat ekonomickou soběstačnost a profesní uplatnění, je pustit se do vlastního podnikání. Bohužel, v prostředí České republiky je tato varianta velmi málo podporovaná. Srovnáme-li podmínky pro zahájení samostatného podnikání žen u nás a například v sousedním Německu, jsou pro naše ženy řádově horší. Německá začínající podnikatelka, která před zahájením podnikání pobírala podporu v nezaměstnanosti, může tento příspěvek navýšený o dalších 300€ dostávat až šest měsíců od zahájení podnikání.

Češka na svém podnikatelském startu nejenže o všechny podpory přijde, ale okamžitě musí začít platit nemalé odvody na sociální a zdravotní pojištění. Tato bariéra je pro mnoho žen, které mají elán, nápady i schopnosti rozjet a udržet vlastní firmu, mentálně i finančně nepřekonatelná.

Ženy na začátku podnikání

Osobní zkušenosti i zkušenosti dalších žen i výše uvedené skutečnosti vedly před třemi lety k myšlence vytvořit projekt, který se zaměří právě na podporu žen při startu podnikání, zejména na pomoc ženám, které pečují o závislého člena či členku rodiny. Síly spojilo několik organizací, každá z nich zkušená v jiné oblasti, tak, aby dosáhly synergického efektu a vytvořily společně systém nástrojů podpory startu podnikání pro ženy. V tomto systému partnerské organizace skloubily nejlepší praxe v oblastech psychodiagnostiky, vzdělávání dospělých, podpory podnikání, poradenství, mentoringu a rovných příležitostí žen a mužů. Vznikl projekt nazvaný „Podnikavé ženy, aneb alternativní způsob řešení nezaměstnanosti žen v Jihočeském kraji“, který měl základnu v jihočeském Písku, a jehož koordinátorem byla organizace Centrum MARTIN o.p.s., která se dlouhodobě věnuje pomoci lidem s různými typy postižení.

Celkem 90 žen prošlo pracovně bilanční diagnostikou, kurzem podnikání a počítačových dovedností, absolvovaly besedy s úspěšnými podnikatelkami, mentoring, zúčastnily se 4 praktických workshopů a zahraničních exkurzí, kde navštěvovaly podniky vlastněné a vedené ženami v oblasti Horního Bavorska.

Mentoring

V České republice je pro podporu žen využíván mentoring již od roku 2001, kdy Jihočeská asociace podnikatelek a manažerek ve spolupráci s časopisem Reflex a s Moravskou asociací podnikatelek a manažerek iniciovala první mentoringový projekt pro ženy začínající podnikatelky. Zkušenosti z tohoto a mnoha dalších následujících mentoringových projektů byly využity i v projektu Podnikavé ženy.

Více jak 82 % žen z celkového počtu 40 dotazovaných potvrdilo, že mentoring je stěžejní aktivitou zejména proto, že se jedná o ideální aktivitu, která jim přináší praktické ukázky podnikání žen, jež mají zkušenosti ve stejném nebo příbuzném oboru. „Mentoring v rámci projektu Podnikavé ženy mne nadchl. Nejdřív jsem sice měla trochu obavy, jestli se pro mě podaří najít vhodnou mentorku. Hlavně proto, že kondiční jízdy pro ženy nejsou právě masově rozšířenou podnikatelskou aktivitou. Ale měla jsem štěstí. Lucie Límová provozuje kondiční jízdy pro ženy v Praze, a co je ještě důležitější, byla ochotná se se mnou podělit o své mnohaleté zkušenosti. Sešly jsme se spolu opakovaně a já se mohla zeptat na všechno, co mně zajímalo. Několikrát jsem se také zúčastnila jako pozorovatelka kondiční jízdy. Myslím, že jsem se díky tomu dozvěděla a naučila všechno potřebné. A hlavně jsem díky mentoringu a účasti v projektu získala dost znalostí, odhodlání a sebevědomí, abych sama zahájila podnikání, zatím jako vedlejší činnost. A co bude dál? To záleží hlavně na mně,“ říká Slávka Nejedlá, mentee, která se rozhodla začít podnikat v oblasti poskytování kondičních jízd pro ženy.

Stejnou zkušenost má i Pavla Novotná, která však svůj byznys zatím nerozjela. „Jsem ráda, že jsem v rámci mentoringu získala cenné zkušenosti, jak začít s podnikáním a doufám, že svůj podnikatelský plán v budoucnu zrealizuji. Chtěla bych podnikat v oblasti kremace zvířat, protože si myslím, že v této oblasti je na trhu podnikání ještě velká mezera. Řada lidí usiluje o to, aby jejich zvířecí miláček byl důstojně pohřben, a to by moje služba poskytovala. Došlo by nejen ke kremaci zvířete, ale i k důstojnému rozloučení s ním. Sama jsme měla doma zvíře, které zemřelo a neexistovalo vhodné místo, kde se s ním rozloučit.“

Zajímavý je však i pohled z druhé strany mentorky, paní Marie Rychlíkové, majitelky sítě obchodů RiaIndia: „Moje mentee Marcela Moravcová byla na mateřské dovolené která jí končila v lednu, a proto chtěla začít podnikat. V dubnu si otevřela butik. Historie jejího mentoringu je však rozmanitá. Začalo to tím, že mi paní Marcela řekla, že bude dělat masáže, pak prodávat koření přes internet, otevře si obchod s věcmi pro děti, pak zdravou výživu a nyní ji zaujal butik. Na začátku jsem ji vyslala na veletrh Styl do Brna, kde skutečně byla, aby si udělala představu a získala obchodní kontakty. Myslela jsem si také, že by mohla pro někoho sama tvořit. Také jsem jí ukázala své obchody, kanceláře, návrhy a doporučila další kontakty. Nyní si paní Marcela otevřela butik a jsme domluvené, že přijede ještě v říjnu, až bude podzimní a zimní kolekce šatů, kabelek a bižuterie. Uvidíme, zda jí nadšení do podnikání vydrží a zda se její podnikatelský plán bude dobře rozvíjet.“

Nejlepší metodou při párování mentee s mentorkou je přímé přiřazování na základě zamýšleného podnikatelského zaměření. „Moje mentorka měla zkušenosti s floristikou, ačkoli se nyní věnuje jinému podnikání a novinářské praxi. Její poznatky pro mne byly obohacující a jsem ráda, že mne přesvědčily, abych se floristice začala více věnovat. Nyní pravidelně prodávám své výrobky na vánočních, velikonočních nebo třeba dušičkových trzích,“ svěřila se mentee Lenka Jandová.

Pro mentee jsou velice užitečné i exkurze ve firmách podnikatelek. Podnikavé ženy z Písku zavítaly ke členkám partnerské organizace Wild und Weiblich. Bavorské podnikatelky nabízely českým ženám to, co u českých podnikatelek mnohdy nelze najít. Je to dlouhodobá perspektiva podnikání, inspirace pro budování rodinných firem s mezigeneračním přesahem a v prostředí dlouhodobě stabilizované ekonomiky. S největším úspěchem se setkaly například exkurze v zahradnictví a květinářství BLUMEN FIXL paní Anne-Liese Hartenberger ve Waldkirchenu. Osobnost i životní příběh Anne-Liese, která s malým květinářstvím začínala před čtyřiceti lety jako nemajetná matka dvou dětí bez vzdělání v daném odboru v době, kdy její manžel studoval a její příjem byl jediný v rodině, zanechaly hluboký dojem a mnoho podnětů k zamyšlení. „Je to téměř k neuvěření, když jsem viděla nádherné skleníky Blumen Fixl a mnohá ocenění z floristických výstav, která Anne-Liese získala. Přála bych si, aby se mi to jednou také třeba podařilo,“ dodává Lenka Jandová.


Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *