x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

10/2006 Přístup k informačním a komunikačním technologiím

Rozvoj dárcovství je cestou, jak přispět k řešení problémů ve společnosti

29.9.2006, Alena Králíková, Gender Studies, o.p.s.
Již devátým rokem oceňuje odborná porota firmy a jednotlivce, kteří podporují činnost nevládních neziskových organizací a zasazují se o vzájemně přínosné partnerství mezi firmami a institucemi jako dárci na straně jedné a organizacemi, jež každá svou specifickou cestou přispívá k rozvoji společnosti. Cena, kterou takto uděluje, se nazývá Via Bona, a je společným dílem Nadace Via, Citigroup Foundation a Foundation for a Civil Society. O historii, současnosti i laureátech 9. ročníku ocenění Via Bona jsme mluvily s Táňou Hlavatou, ředitelkou Nadace Via pro rozvoj filantropie. Fotografie, které nám poskytla, pocházejí z předávání cen, které se uskutečnilo 19. září 2006 v rezidenci velvyslance USA v Praze, pana Williama Cabannise.

Již devátým rokem oceňuje odborná porota firmy a jednotlivce, kteří podporují činnost nevládních neziskových organizací a zasazují se o vzájemně přínosné partnerství mezi firmami a institucemi jako dárci na straně jedné a organizacemi, jež každá svou specifickou cestou přispívá k rozvoji společnosti. Cena, kterou takto uděluje, se nazývá Via Bona, a je společným dílem Nadace Via, Citigroup Foundation a Foundation for a Civil Society. O historii, současnosti i laureátech 9. ročníku ocenění Via Bona jsme mluvily s Táňou Hlavatou, ředitelkou Nadace Via pro rozvoj filantropie. Fotografie, které nám poskytla, pocházejí z předávání cen, které se uskutečnilo 19. září 2006 v rezidenci velvyslance USA v Praze, pana Williama Cabannise.

Jak vznikla cena Via Bona a co je jejím cílem?

Myšlenka ceny za firemní filantropii vznikla v roce 1998 jako společný projekt The Foundation for a Civil Society a Citigroup Foundation. Jejím cílem je zdůraznit význam partnerství mezi těmi, kdo obecně prospěšnou činnost podporují penězi, a těmi, kdo ji přímo realizují. Cenou VIA Bona se snažíme poukazovat na to, že rozvoj soukromého firemního a individuálního dárcovství je cestou, jak společně nacházet řešení různých problémů. Silná, vitální a tvořivá je taková společenost, která dokáže utkat síť soukromých vazeb mezi neziskovými organizacemi a podnikatelským sektorem a zvyšovat díky nim svou kvalitu života.

Jaká iniciativa byla letos oceněna jako inovativní a proč se pro ni porota rozhodla?

Cenu za inovativní přístup k dárcovství získala společnost SKANSKA CZ, a.s. za spolupráci s Nadací Partnerství. Kromě významné finanční podpory projektu Strom života SKANSKA rozšířila spolupráci s Nadací Partnerství v oblasti komunikace ekologických a filantropických témat, stejně tak jako o pomoc při oslovování dalších dárců a o konzultace odborných témat - např. ekologické stavění, technologie šetrné k životnímu prostředí apod. Ekologická nadace a stavební firma - to by mohly být nepřátelé na život a na smrt. Porota chtěla ocenit to, že tyto dva subjekty se rozhodly spolupracovat - navzájem si předávají zkušenosti a snaží se najít kompromis vyhovující oběma stranám místo toho, aby na sebe útočily.

Která další ocenění byla udělena, komu a za jaký počin?

Mezi velkými firmami letos porota ocenila dárcovskou strategii společnosti Metrostav a.s. Porota se rozhodla ocenit Metrostav především za promyšlenost a délku jeho filantropické činnosti a také za to, že se nevyhýbá ani "nepopulárním" tématům. Metrostav významně podpořil například budování azylového domu Naděje v Praze na Žižkově a Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. Mnohé firmy se ještě neodvažují spojit své jméno s tématem umírání nebo s lidmi na sociálním okraji společnosti; od Metrostavu je to tedy záslužný čin. Porota dále ocenila například to, že se firma zavázala přispívat hospici na pět let dopředu ročně částkou 500 000 Kč, což do dnešního dne umožnilo této neziskové organizaci posloužit téměř stovce terminálně nemocných pacientů. Právě závazek dlouhodobé pomoci je pro neziskovou organizaci mimořádně cenný a příklad Metrostavu by měly následovat i další firmy, jež uvažují o systematickém dárcovství.

Cena VIA Bona byla udělena i v dalších kategoriích: mezi malými a středními firmami nejvíce zaujala porotu společnost Hobra - Školník, která dlouhodobě a systematicky podporuje rozvoj broumovského regionu. Majitel firmy, pan Jan Školník, založil a financuje občanské sdružení Agentura pro rozvoj Broumovska a s velkým osobním nasazením se snaží oživit region kulturními akcemi a vytvářením příležitostí pro podnikání a zaměstnávání místních lidí. Porota ocenila především skutečnost, že v době, kdy řada lidí čeká na dotace nebo si stěžuje na legislativu, se najde ochotný a energický majitel firmy, který dokazuje, že i jedinec má sílu změnit své okolí k lepšímu.

Cenu VIA Bona pro jednotlivce získal Vlastimil Venclík za založení a financování Nadačního fondu Filipa Venclíka pro pomoc obětem trestných činů a propagaci aktivit proti násilí. Pan Venclík sám zažil tragickou událost - násilnou smrt svého syna - po které se mohl uzavřít do sebe a sám žádat - po právu - pomoc. On to neudělal a rozhodl se s událostí vyrovnat úžasným způsobem - založil fond na podporu obětí trestných činů. Ty jsou jednou z nejohroženějších skupin, jíž se pomoci málokdy dostane. A trpí několikrát: při spáchání trestného činu, při vyšetřování i před soudem; trauma si nesou celý život.

Jaký dopad má podle vašich zkušeností udílení cen Via Bona na stav filantropie v České republice za 9 let existence tohoto ocenění?

Myslím si, že firemní filantropie se postupně stává samozřejmou součástí aktivit firem. Zpočátku se k ní hlásily hlavně velké nadnárodní společnosti, dnes je již nedílnou součástí image každé úspěšné a moderní firmy. Stává se stejnou nutností jako kvalitní zákaznický servis nebo špičkový management. Firemní filantropie také přináší více příležitostí pro pozitivní komunikaci. Z mnohých výzkumů a studií vyplývá, že veřejnost dárcovství od firem očekává. Je také zřejmé, že odpovědné chování firem k regionu, kde působí, ovlivňuje i jejich postavení na trhu a jejich konkurenceschopnost. Nejen potenciální partneři a klienti, ale i obchodní partneři, zaměstnanci nebo představitelé veřejného života se zajímají o to, jak se firma chová ke svému okolí. Kromě udílení ceny VIA Bona Nadace VIA také pořádá dvakrát ročně semináře pro firmy o tom, jak dělat filantropii efektivně, jak si vybírat témata a formulovat dárcovskou strategii, či jak svoji firemní odpovědnost komunikovat.

Foto: Vladimír Weiss

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *