x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2006 Rovné příležitosti žen a mužů v telekomunikačních firmách

Šance vrátit se na trh práce

31.1.2006, Gender Studies, o.p.s.
Projekt zaměřený na podporu žen, které se vracejí na trh práce po rodičovské dovolené, pečovaly či pečují o závislého člena rodiny nebo jsou ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností realizuje pod názvem RESUMPTION firma TECOM spol. s r.o. ve spolupráci s ESF (Evropský sociální fond) a Úřadem práce. Během projektu (o délce 22 měsíců) budou uspořádány dva kurzy vždy určeny 10 ženám. Každý kurz trvá 7 měsíců a následují dva měsíce praxe. Partnery projektu jsou Asista s.r.o., Gender Studies, o.p.s. a HILL International. V současnosti kurz navštěvuje 10 frekventantek, které již úspěšně absolvovaly první tři moduly.

Projekt zaměřený na podporu žen, které se vracejí na trh práce po rodičovské dovolené, pečovaly či pečují o závislého člena rodiny nebo jsou ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností realizuje pod názvem RESUMPTION firma TECOM spol. s r.o. ve spolupráci s ESF (Evropský sociální fond) a Úřadem práce. Během projektu (o délce 22 měsíců) budou uspořádány dva kurzy vždy určeny 10 ženám. Každý kurz trvá 7 měsíců a následují dva měsíce praxe. Partnery projektu jsou Asista s.r.o., Gender Studies, o.p.s. a HILL International. V současnosti kurz navštěvuje 10 frekventantek, které již úspěšně absolvovaly první tři moduly.

Úvodním vzdělávacím modulem jsou Informace o Evropské unii (historie, vznik, struktury, fondy, členské země atd.). Dalším je Obchodní zákoník a zákoník práce, který se zabývá vztahem obecných a speciálních právních norem (občanský zákoník, obchodní zákoník), obchodními společnostmi (druhy společností, majetkové vztahy, obchodní jméno, obchodní rejstřík aj.), zákonem o zaměstnanosti (vybrané kapitoly Zákoníku práce a prováděcí vyhláška), pracovně právními vztahy (uzavíraní pracovního poměru a jeho druhy, pracovní doba, dovolená, sociální a zdravotní pojištění) a v neposlední řadě odměňováním (mzdový systém, příspěvkové organizace, státní správa, soukromé společnosti, systém sociálního pojištění, dávky, peněžitá pomoc, daně).

Dalším tématem kurzu jsou Prezentační a komunikační dovednosti, kdy se účastnice naučí nejen správně napsat životopis a průvodní dopis, ale zejména prezentovat své zkušenosti a dovednosti (odbourávání krizového napětí z vystupování před lidmi, trénink logické a systematické prezentace, navazování kontaktů, přijímací pohovory apod.). Modul Počítačové školení (MŠMT a ECDL) je rozdělen na dvě části: školení akreditované MŠMT a školení ECDL (European Computer Driving Licence). Obě školení jsou zakončena závěrečnou zkouškou. Další specifickou součástí kurzu je Úprava textů a dokumentů podle normy ČSN EN 2860:1994, práce s cestovními příkazy, sestavování dopisů apod.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a je určen pro region Praha. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování evropské strategie zaměstnanosti.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *