x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2014 Firma roku: Rovné příležitosti 2014

Skupina RWE v České republice na třetím místě

24.11.2014, Jitka Hausenblasová, Gender Studies, o.p.s.
Skupina RWE v České republice dosáhla při své premiéře v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti úspěchu především díky šíři opatření a benefitů, které v oblasti slaďování pracovního a osobního života nabízí všem věkovým skupinám svých zaměstnanců a zaměstnankyň.

Jako příklad lze uvést program Fit+motivace, který RWE zacílila na zaměstnance a zaměstnankyně v předdůchodovém a důchodovém věku, což je skupina zaměstnavateli často opomíjená. Komplexně se věnuje také rozvojovým programům pro ženy, a to jak na podporu většího zastoupení žen ve vedoucích pozicích, tak v rovině horizontální, kde RWE podporuje uplatnění žen na technických pozicích a nejedná se pouze o absolventky středních a vysokých škol. Proces náboru zaměstnanců a zaměstnankyň je sledován na základě genderového hlediska, díky čemuž může firma monitorovat, zda a jak se zaměstnanecká struktura mění a případně tuto strukturu ovlivňovat. V českém prostředí se jedná o stále ojedinělé, nicméně efektivní opatření na zvýšení počtu žen v managementu. RWE má také ambice navýšit počet žen na manažerských pozicích.

V rámci kroků podporujících diverzitu ve firmě je chvályhodná také snaha RWE vyjít vstříc zaměstnancům a zaměstnankyním s hendikepem. RWE si jako zaměstnavatel uvědomuje, že pro firmu je tato skupina zaměstnanců a zaměstnankyň důležitá, a za tímto účelem provádí nejen informační kampaně na téma hendikep, ale také aktivní nábor uchazečů a uchazeček OZP.

Z vícera benefitů pro rodiče malých dětí stojí za zmínku nárok na pět dní volna v kalendářním roce navíc pro rodiče dětí do věku 3 let v případě nemoci dítěte.

Foto: Anna Šolcová Photography

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *