x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01/2015 Celoživotní ekonomické dopady mateřství

Stop kybernásilí na ženách a mužích

26.2.2015, Michaela Svatošová, Gender Studies, o.p.s.
Gender Studies zahájilo v lednu 2015 již druhý projekt na téma kybernásilí. Na rozdíl od pilotního projektu Gender a bezpečí na internetu se projekt Stop kybernásilí na ženách a mužích zaměřuje konkrétně na oběti kyber kriminality a problematiku s tím spojenou. Projekt pamatuje na to, že důležitou roli v řešení případů násilí na internetu hraje i policie, neziskové organizace nebo jednotlivé osoby z řad odborné veřejnosti.

Projekt reaguje na velmi aktuální problém násilí páchaného v prostředí internetu a jeho dosud neřešené genderové aspekty a nedostatky v systémovém řešení pomoci obětem. Prostřednictvím výzkumu a analýzy stávající situace přineseme konkrétní doporučení jak zlepšit a zefektivnit pomoc obětem, a tím dosáhnout snížení výskytu násilí na ženách a mužích. Doporučení budou určena tvůrcům politik a poskytovatelům přímé pomoci, policejním složkám, právníkům/čkám, soudcům/kyním atd. Současně vytvoříme celostátní informační kampaň, díky které bude na toto téma upozorněno. Po celou dobu trvání projektu bude k dispozici právní poradna Stop kyberšikaně zaměřená na téma násilí na internetu. Závěrem uspořádáme mezinárodní konferenci pro odbornou veřejnost, kde budeme spolu s norskými partnery z organizace Kun prezentovat výsledky výzkumu a pokusíme se otevřít debatu na téma genderově podmíněného násilí v digitální sféře.

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *