x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2015 Firma roku: Rovné příležitosti 2015

T-mobile Czech Republic na třetím místě v soutěži o ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2015

1.12.2015, Lada Wichterlová, Gender Studies o.p.s.
Firma T-mobile Czech Republic získala v ocenění Firma roku: Rovné příležitosti v roce 2015 třetí místo. Oceněná byla zejména za přijatý závazek dosáhnout vyrovnanějšího zastoupení žen ve vyšším a středním managementu do konce letošního roku s konkrétním cílem dosáhnout 30 % žen. Firma závazek přijala v rámci Deutsche Telekom skupiny. T-mobile se snaží ženy ve vedení podporovat řadou dalších aktivit – mentoringu, koučování, stínování, interními školeními a dalšími programy. Důležitá je také poskytovaná možnost využívání flexibilních forem práce i na vyšších manažerských pozicích.

Není jednoduché zvyšovat počty žen ve vedení. Několik let se Gender Studies, o. p. s. snaží motivovat firmy, aby ženy ve vedení podporovaly, aby zástupci a zástupkyně firem více uvažovali o způsobech, jak ženy na vedoucí pozice dostávat a aby zkoušeli identifikovat bariéry, které postupu žen brání a pokoušeli se je překračovat. Vysvětlujeme, proč je důležité, mít ženy ve vedení. Jedna z firem, které otevřeně prosazují zvýšení počtu žen ve vedení a která nemá obavu z kvótového systému je i oceněná firma T-mobile Czech Republic. Výkonná ředitelka lidských zdrojů Uršula Králová k tématu řekla: „Snažíme se využít potenciál všech našich zaměstnanců a také potenciál žen, který dosud býval zanedbán. Prosazování žen do vedení je to dobrá obchodní praxe a děláme tak něco pro lepší výsledky naší firmy.“ 

Kvóty jsou velmi funkční nástroj na přechodnou dobu, když se firma opravdu rozhodne pro to, že vedoucí pozice nemusí a nemají být jen mužskou záležitostí. Číselné vyjádření je uchopitelným a naplnitelným cílem. Při prosazování vyššího počtu žen do vedení hrají velkou roli dobré či špatné zkušenosti. Ovlivňují management v jeho rozhodování, někdy prosté získání nové zkušenosti výrazně ovlivní postoje k danému problému. Důležitá je i změna v uvažování žen, které by neměly mít pocit velkých limitů a nepřekonatelných bariér při postupování na vyšší místa, ještě před tím, než postup vyzkoušejí. Je důležité věnovat se osvětě, příkladům dobré praxe, důležitosti prosazování žen na vedoucí pozice a znát pozitiva a rizika přijímání kvótových systémů. Jak také zdůraznila Uršula Králová: „Dnes bych dala víc specifických kroků a možností, s čím mohou muži k podpoře žen do vedení přispět, aby to pro ně nebylo ohrožující téma.“

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *