x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 01/2022 Prolomit ticho

Tipy z knihovny na téma prolomit ticho

28.2.2022, Lucie Königsmarková, Gender Studies, o.p.s.

První číslo zpravodaje v roce 2022 se potýká s tématem prolomení ticha, které provází mnohá těžká témata, včetně sexuálního a partnerského násilí. V Tipech z knihovny se proto zaměřujeme na tyto problémy z různých perspektiv: z pohledu přeživších a jejich blízkých, očima teorie i z hlediska posílení prevence a ochrany přeživších (#ZaIstanbul).

#ZaIstanbul. Praha: Český svaz žen, 2016. Na pomoc ženám. ISBN 978-80-87227-04-6.

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, tzv. Istanbulská úmluva, byla přijata Radou Evropy již v roce 2011. Českou republikou však dosud nebyla ratifikována a po téměř jedenácti letech je stále pouze předmětem debat a odkladů. V brožuře #ZaInstanbul získáte nejen základní přehled o obsahu a cílech Úmluvy, ale také srozumitelný přehled o různých aspektech domácího a genderově podmíněného násilí: historický a právní pohled, násilí na mužích a ve stejnopohlavních vztazích, zdravotní a sociální dopady domácího násilí (popsána např. i souvislost s bezdomovectvím žen).

 

BURIÁNEK, Jiří, Marcela PIKÁLKOVÁ a Zuzana PODANÁ. Abused, battered, or stalked: violence in intimate partner relations gendered. Prague: Charles University in Prague, Karolinum Press, 2015. ISBN 978-80-246-3163-9.

Genderově podmíněnému a domácímu násilí se věnuje také další publikace s názvem Abused, Battered and Stalked. Kniha vychází z již starších výzkumů navazujících na International Violence against Women Survey (IVAWS) a ukazuje prevalenci psychického, fyzického a sexuálního násilí v partnerských vztazích. Doporučujeme také zajímavou kapitolu o stalkingu a vzhledem k vývoji během pandemie také téma reprodukce násilí zažívaného v dětství.

 

BURIÁNEK, Jiří, Simona PIKÁLKOVÁ a Zuzana PODANÁ. Násilí na mužích: sonda do zákoutí partnerských vztahů. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. ISBN 978-80-7308-545-2.

Domácí násilí páchané na mužích obestírá nejen celá řada mýtů, ale také stereotypů a prvků toxické maskulinity, které často brání mužům prolomit ticho a vyhledat pomoc. Sociologické studie v této knize vám nabídnou ucelený pohled na problematiku partnerského násilí páchaného na mužích založený na velkém množství dat.

 

BENEDICT, Helen. Recovery: how to survive sexual assault for women, men, teenagers, and their families. New York: Columbia University Press, ©1994. ISBN 0-231-09675-5.

Kniha Helen Benedict nás vrací zpět do syrové reality přeživších sexuálního násilí a jejich blízkých. Na základě kvalitativních rozhovorů a teoretické přípravy podrobně rozebírá celý proces zotavování: od prvních 24 hodin po znásilnění, přes krátko- i dlouhodobé psychické reakce až po sebepéči přeživších, následnou péči a podporu okolí. Zajímavé je také zacílení na různé skupiny přeživších: ženy, muže, přeživší znásilnění v manželství, senior*ky, dospívající, osoby ve stejnopohlavních partnerstvích. Pokud chcete získat ucelený přehled o tomto náročném tématu, neváhejte po této publikaci sáhnout.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *