x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02 / listopad 2005 Ženy v řídících pozicích

V managementu firem chybí ženy

31.10.2005, Alexandra Jachanová Doleželová, Linda Sokačová, Gender Studies, o.p.s.
Na úterý 4. října 2005 připravilo České manažerské centrum (CMC - Graduate School of Business) konferenci "Women Leadership" (ženy ve vedoucím postavení), která se konala v České národní bance v Praze. Konferenční příspěvky deklarovaly, že v managementu firem chybí dostatek žen. Pořádání podobných konferencí proto může ženám dodat inspiraci ke kariérnímu postupu a ženy, které vysokých pozic dosáhly, si mohou předat své zkušenosti. Chvályhodnou iniciativou CMC je, že výtěžek z konference věnuje na boj proti rakovině prsu.

Na úterý 4. října 2005 připravilo České manažerské centrum (CMC - Graduate School of Business) konferenci "Women Leadership" (ženy ve vedoucím postavení), která se konala v České národní bance v Praze. Konferenční příspěvky deklarovaly, že v managementu firem chybí dostatek žen. Pořádání podobných konferencí proto může ženám dodat inspiraci ke kariérnímu postupu a ženy, které vysokých pozic dosáhly, si mohou předat své zkušenosti. Chvályhodnou iniciativou CMC je, že výtěžek z konference věnuje na boj proti rakovině prsu.

Konferenci uvedla Michaela Erbenová, vrchní ředitelka ČNB, která upozornila na to, že práce žen ve vrcholném managementu je stále ztěžována "maskulinní kulturou ve firmách", která neumožňuje ženám stát se plnohodnotnou a respektovanou součástí firemního života. Ve svém vstupu také položila otázku, proč je vrcholný management spojován s dlouhými hodinami strávenými v práci a častým cestováním. Podle Erbenové je lepší pracovat intenzivněji, ale kratší dobu, a místo příliš častého cestování plně využívat moderní technologie.

Mýtus superženy ...

Po prvním příspěvku Jany Outratové, který se věnoval genderovým stereotypům, vystoupila Alena Králíková z Gender Studies, o.p.s. se zamyšlením nad "mýtem superženy" a rolí muže: "Proces emancipace mužů ještě nenastal a jejich role jsou de facto v krizi. Muži operují pouze s rolemi, s nimiž mají historickou zkušenost, nové role nepřibírají a pokud ano, tak buď dočasně nebo s jistými výhradami," uvedla Králíková.

... a jeho obhájce

Tématu ženy v politice se věnoval Radek Špicar, náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku. Přetrvávající situaci, kdy je žen v politice zastoupeno daleko méně než mužů, zhodnotil jako negativní, ale přiznal i zcela stereotypní názory. Ideálním vzorem je podle náměstka Špicara žena, která dokáže uspět ve vrcholné politice a zároveň se umí dokonale postarat o rodinu.

Rozdílné kariéry

Zásadním se stalo vystoupení Mercedes Erry (Executive Co-Chairman Euro RSCG Worldwide) z Francie, která hovořila na téma "Ženy v Top Managementu". Ve Francii ve věku 25 až 45 let pracuje 80% žen, pouze 34% z nich je však zastoupeno v managementu. Pokud jde o správní rady firem, zde je výskyt žen téměř nulový. Dokonce přetrvává zásadní rozdíl v platech, ženy mají stále o 20-25% nižší mzdy než muži. Velmi pozitivním rysem vývoje je podle Mercedes Erra skutečnost, že rostoucí zaměstnanost žen ve Francii neovlivnila porodnost a Francie stále patří mezi země s nejvyšší natalitou.
Ženy a muži mají rozdílné kariéry, Mercedes Erra také upozornila na souvislost současného stavu s výchovou. Již od školky jsou dívkám přidělovány jiné pozice než chlapcům. Ve Francii, podobně jako v dalších evropských zemích, je stále nerovnoměrně rozdělen rodinný a pracovní život. Ženy zastávají 80% všech domácích prací, proto je pro ně obtížné spojit pracovní a soukromý život. Dokud nebudou domácí role rovnoměrně rozděleny, zůstanou nerovnoměrně rozděleny role i v pracovním životě.

V následné panelové diskuzi zaměřené na management a womanagement, skleněný strop, work-life balance a další související témata vystoupily Iveta Richter (HR ředitelka Pfizer), Magdalena Souček (partner Ernst & Young) a Hana Lošáková (ředitelka oddělení Podniková kultura a komunikace Siemens VDO). Všechny vystupující se shodly, že skloubit rodinný život s pracovním nasazením vrcholné manažerky je problém, který dokáže vyřešit jen spolupráce partnera a rovnoměrné rozdělení rolí v rodině. Hana Lošáková dokonce nadnesla, že někdy je nutné zvolit mezi dětmi a kariérou.

Živý dopolední program zastínil odpolední část, kdy se některé příspěvky podobaly spíše PR firem. Úroveň zachránil panel "Ženy podnikatelky", kde Mária Kazmuková (víceprezidentka Asociace podnikatelek a manažerek) představila svoji organizaci a Yvona Kreuzmannová (ředitelka festivalu Tanec Praha) jako jediná z celé konference upozornila, že vedle rodinného a pracovního života existují také záliby a koníčky rozvíjející osobnost. Bylo osvěžující slyšet takový názor, protože bez koníčků není život dostatečně naplněn, na což zapomínají nejen ženy ve vrcholných pozicích.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *