x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

03 / prosinec 2005 Rovné příležitosti 2005

Ve světě oceňují firmy přátelské k ženám

30.11.2005, Alexandra Jachanová Doleželová, Linda Sokačová, Gender Studies, o.p.s.
První ročník Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR je již za námi. V českém prostředí nejsou podobné soutěže zatím příliš známé a stále si hledají své místo na slunci (za podobnou aktivitu můžeme považovat projekty "Zaměstnavatel roku" či "Stejná šance", který se soustředí na zaměstnávání handicapovaných osob). V zemích západní Evropy a v USA se však těší obdobá ocenění poměrně velké pozornosti a prestiži.

První ročník Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR je již za námi. V českém prostředí nejsou podobné soutěže zatím příliš známé a stále si hledají své místo na slunci (za podobnou aktivitu můžeme považovat projekty "Zaměstnavatel roku" či "Stejná šance", který se soustředí na zaměstnávání handicapovaných osob). V zemích západní Evropy a v USA se však těší obdobá ocenění poměrně velké pozornosti a prestiži.

Soutěže, které se zaměřují na zaměstnavatelskou a firemní politiku, vychází z přístupu šíření dobrých praxí v různých odvětvích zaměstnanecké politiky (např. rovné příležitosti pro ženy a muže, postavení minoritních skupin či handicapovaných atd.). Podobné soutěže nepřímo ovlivňují chování firem k jejich zaměstnancům a za jejich aktivity je odměňují. Na rozdíl od různých zákonů či státních opatření nejsou firmy k opatřením zaměstnaneckých politik vedeny shora, ale jsou k jejich přijetí motivovány formou publicity a vytvářením tzv. social label. Tuto "značku" mohou pak využívat při veřejné prezentaci své firmy. Firmy uplatňující dobrou praxi v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže (či úžeji ve slaďování rodinného a pracovního života) si uvědomují, že investice a rozvoj kapitálu jejich zaměstnanců a zaměstnankyň se netýká pouze těchto osob, ale pozitivní efekt přináší také celkové produktivitě firmy.

Zahraniční soutěže

The Top 30 Companies for Executive Women

Americký časopis Working Mother vyhlásil v roce 1998 soutěž o pětadvacet nejlepších firem pro ženy ve vedoucích pozicích (Top 25 Companies for Executive Women). V roce 2003 se soutěž rozšířila na třicet nejlepších firem. V dnešní době je soutěž organizována asociací NAFE (The National Association for Women Executives). Na rozdíl od roku 1998 nebyl v roce 2003 problém, najít třicet společností, které splňují dané podmínky. Soutěž ukazuje, jakým způsobem společnost uplatňuje ženy ve vedoucích pozicích.

Do soutěže se firma přihlašuje vyplněním dotazníku, postup do prvního kola předpokládá splnění řady kritérií (např. více než 12% žen v řídících pozicích). Organizátoři soutěže tvrdí, že čím více je žen v řídících pozicích, tím seriózněji je žena vnímána jako zákazník. Dotazník se mimo jiné zabývá počtem žen spolumajitelek či zda má firma různé programy, které podporují ženy v obsazování do manažerských pozic, atd. K ústředním otázkám patří: "Jak vážně je ve vaší firmě bráno sladění pracovního a soukromého života?"

V roce 2004 byla v první třicítce firma Avon, která realizuje rozsáhlý vzdělávací program pro posílení žen v řídících pozicích. Jako druhá se umístila firma Scholastic (jediná z třicítky firem má tři ženy na pozicích spolumajitelek). Na dalších místech jsou Liz Claiborne, Wellpoint, Fannie Mae a Galden West, číslo osm má New York Times. Na internetových stránkách organizace NAFE mohou zaměstnanci detailně posoudit, jak by si v soutěži vedl jejich zaměstnavatel.

Více informací: http://www.nafe.com

Work & Family Audit®

Audit Práce a rodina (Beruf & Familie gGmbH), který je garantovaný státem, se začal organizovat v Německu v roce 1996 a dále se rozšířil do Rakouska a Maďarska. Work & Family Audit® je nástrojem podporujícím podniky v zavádění prorodinných opatření. Zúčastnit se jej může každá soukromá firma, jednotka státní správy či nezisková organizace, která rozvíjí firemní kulturu směrem ke stabilní prorodinné zaměstnanecké politice a má zájem ji mít ohodnocenou certifikátem. Přihlášené společnosti jsou navržena různá opatření. Po třech letech externí auditor zkoumá, zda se společnosti podařilo navržená opatření uskutečnit.

Audit zkoumá devět oblastí: pracovní dobu, pracovní postupy a náplň práce, pracoviště, informační a komunikační politiku, kvality řídících pracovníků, personální vývoj, naturální a finanční dávky, služby rodinám a podniková specifika. Navržená opatření se většinou týkají vytváření flexibilní pracovní doby, flexibilní organizace práce, možnosti flexibilního pracovního místa, vnitřní informovanosti o prorodinných aktivitách v podniku, vzdělávání, finanční podpory zaměstnancům s rodinami a pořizováním rodinných center. V jiných evropských zemích může být audit prováděn pod názvem European Work & Family Audit®.

Více informací: http://www.beruf-und-familie.de

100 Best Companies for Working Mothers

Soutěž vyhlašuje americký časopis Working Mother (WM) a je organizována s pomocí firmy působící v oblasti průmyslového výzkumu eXpert Survey Systems. Mohou se do ní přihlásit soukromé či veřejné firmy jakékoliv velikosti z libovolného sektoru s výjimkou těch, které působí v oblasti poskytování služeb rodičům nebo v oblasti slaďování rodinného a pracovního života. Firma vyplní komplexní přihlášku, která zahrnuje otázky týkající se firemní kultury, zaměstnaneckých statistik, programů pro slaďování rodinného a pracovního života a postupu žen. Komise požaduje také dokumenty z interních zaměstnaneckých šetření a žádá o další pomocné informace. Každý rok je kladen zvláštní důraz na určité komponenty. Po vyhodnocení je sestavena tabulka sta nejlepších firem a všechny zúčastněné jsou informovány o svém výsledku a umístění.

V roce 2005 se na prvních deseti místech umístily firmy: Bristol-Myers Squibb Company, Eli Lilly and Company, General Mills, Hewlett-Packard Company, IBM, JFK Medical Center, PricewaterhouseCoopers Llp, Prudential Financial, S. C. Johnson & Son a Schering-Plough Corporation. WM také sestavuje žebříček nejlepších firem pro ženy z různých etnických skupin (Best Companies for Women of Colour). V této soutěži se na předních místech v roce 2004 umístili: Allstate Insurance Company, American Express a IBM.

Více informací: http://www.workingmother.com

Tento text byl napsán pro publikaci "Gender Management: Vybrané texty", kterou vydalo Gender Centrum FSS MU Brno (2004). Pro potřeby Zpravodaje Rovné příležitosti do firem byl text upraven a aktualizován.

Odkaz: http://management.gendernora.cz

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *