x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

03 / prosinec 2005 Rovné příležitosti 2005

Vláda chce motivovat zaměstnavatele ke zřizování školek a dětských koutků na pracovišti

30.11.2005, Michaela Marksová-Tominová, MPSV, ředitelka odboru rodinné politiky a sociální práce
Dne 12. října 2005 schválila vláda Národní koncepci rodinné politiky, kterou vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dokument je prvním materiálem svého druhu a jeho cílem je posílit pozici rodiny v české společnosti, vytvořit všestranně příznivější společenské klima i podmínky pro rodinu a umožnit lidem sloučení profesních a rodičovských rolí - to vše při respektování odlišných potřeb různých rodinných typů a členů rodin. Koncepce je tzv. "živým" dokumentem - bude se každoročně aktualizovat a jednotlivé resorty musí podávat zprávu o plnění úkolů.

Dne 12. října 2005 schválila vláda Národní koncepci rodinné politiky, kterou vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dokument je prvním materiálem svého druhu a jeho cílem je posílit pozici rodiny v české společnosti, vytvořit všestranně příznivější společenské klima i podmínky pro rodinu a umožnit lidem sloučení profesních a rodičovských rolí - to vše při respektování odlišných potřeb různých rodinných typů a členů rodin. Koncepce je tzv. "živým" dokumentem - bude se každoročně aktualizovat a jednotlivé resorty musí podávat zprávu o plnění úkolů.

Koncepce obsahuje dvě části, obecnou a speciální. V obecné části je zdůvodněna potřeba podpory rodiny s ohledem na současný stav ve společnosti, důležitost rodiny pro společnost a stručný popis současné situace české rodiny se zaměřením na nejproblematičtější oblasti. Součástí obecné části je také vymezení základního cíle, kterým je vytvoření prorodinného klimatu ve společnosti.

Struktura speciální části v zásadě kopíruje uspořádání Národní zprávy o rodině. S ohledem na vývoj, kterým naše společnost v posledních zhruba patnácti letech prošla, je zvláštní pozornost věnována rodičovství, jeho podobě a hodnotě a také proměňující se podobě rodiny a její soudržnosti. Tato část obsahuje řadu konkrétních opatření s konkrétními termíny. Vzhledem k tomu, že pro vypracování komplexní a kvalitní rodinné politiky jsou nutné úplné a kvalitní údaje, má řada navrhovaných opatření prozatím podobu analýz a studií, jejichž realizace nebude mít v tomto stadiu žádný dopad na státní rozpočet.

Některé konkrétní návrhy budoucích opatření:

1. Připravit návrh efektivnější finanční podpory mateřství a rodičovství v systému sociálního zabezpečení.

2. Vypracovat věcný návrh efektivnějšího zajištění výživného pro děti z neúplných rodin.

3. Přimět mateřské školy, aby přizpůsobily otevírací dobu potřebám rodičů.

4. Umožnit rodičům rozložit si rodičovskou dovolenou tak, že by šla čerpat po částech až do osmi let věku dítěte.

5. Motivovat zaměstnavatele ke zřizování školek a dětských koutků na pracovišti.

6. Zvážit zavedení příspěvku na hlídání či zavedení daňových odpočtů podle počtu dětí jako některé z forem podpory pro rodiny se třemi a více dětmi.

7. Zvážit znovuzavedení plošných přídavků na děti.

8. Podpořit větší zapojení otců do péče o děti.

MPSV v současné době činí legislativní kroky, které by měly rodinu podporovat. Například návrh nového zákona o nemocenském pojištění, který momentálně projednává Poslanecká sněmovna, dává otcům možnost čerpat peněžitou pomoc (70 % denního vyměřovacího základu) od 7. týdne věku dítěte, pokud matka dítěte nebude v té době čerpat peněžitou pomoc v mateřství. V současné době mohou otcové pobírat pouze rodičovský příspěvek (3 653 Kč), pokud matka dítěte nepobírá peněžitou pomoc v mateřství (rodičovství).

Nový zákon o nemocenském pojištění také umožní rodičům, aby se mohli během každé nemoci dítěte jednou vystřídat. Zároveň budou mít oba nárok na pobírání příspěvku při ošetřování člena rodiny. Tento krok je opravdu přelomový a měl by mimo jiné odstranit diskriminaci žen s malými dětmi na trhu práce.

Od února 2006 budou moci děti starší 3 let, o které rodič osobně celodenně a řádně pečuje, navštěvovat mateřskou školu nebo obdobné zařízení každý den, a to maximálně na čtyři hodiny, aniž by jejich rodiče ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Umožní to novela zákona o státní sociální podpoře.

Poslanecká sněmovna pustila dne 22. září 2005 do 2. čtení návrh na zavedení nové dávky ze systému státní sociální podpory "příspěvek na školní pomůcky" ve výši 1 000 Kč. Ten bude určen dětem, které nastupují do 1. třídy základní školy. Důvodem pro zavedení této dávky je skutečnost, že se na začátku školního roku kumulují u rodin s dětmi, které začínají plnit povinnou školní docházku, mimořádné výdaje a řada domácností se s touto zátěží těžko vyrovnává. Dávku budou dostávat pouze ty děti, na které jejich rodiče pobírají přídavek na dítě.

V rámci prorodinné politiky bylo od 1. ledna 2004 zrušeno omezení souběhu příjmu z výdělečné činnosti (novela zákona o státní sociální podpoře). Od té doby si tedy mohou rodiče neomezeně přivydělávat a přitom neztratí nárok na rodičovský příspěvek. Podmínkou je, že musí zajistit celodenní řádnou péči o dítě (např. je může hlídat babička či chůva).

Od 1. května 2004 se zvýšil rodičovský příspěvek na 1,54 násobku částky životního minima a činí tak 3635 Kč měsíčně.

Od října 2005 se zvyšuje příspěvek při péči o jednu blízkou osobu ze současných 3 776 Kč na 5 310 Kč měsíčně. Pokud občan pečuje o dvě a více osob, bude pobírat místo současných 6 490 Kč 9 086 Kč měsíčně. Novela zákona pamatuje také na případy, kdy si občané při pobírání tohoto příspěvku přivydělávají. V současné době si mohou maximálně přivydělat 3 540 Kč čistého příjmu měsíčně, aniž by o příspěvek přišli. Nová právní úprava zvyšuje tuto částku na 5 900 Kč.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *