x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2015 Firma roku: Rovné příležitosti 2015

Vodafone získal zvláštní cenu poroty za inovativní firemní benefity určené pracujícím rodičům

1.12.2015, Josef Vošmik, Gender Studies o.p.s.
Odborná porota, která posuzuje zaměstnavatele přihlášené do soutěže o ocenění Firma roku: rovné příležitosti, se v letošním ročníku tematicky zaměřeném na podporu kariérního růstu žen rozhodla udělit kromě prvních třech míst také zvláštní cenu. Získala ji Firma Vodafone za - jak uvedla porota - „jedinečný příklad dobré praxe v oblasti firemních benefitů“.
Společnost Vodafone totiž od dubna letošního roku nabízí svým zaměstnancům a zaměstnankyním zcela nové benefity, které je mají motivovat k brzkému návratu po mateřské (dovolené) zpět do zaměstnání.
V první řadě jde o možnost návratu do zaměstnání po skončení mateřské, kdy může zaměstnankyně či zaměstnanec pracovat po dobu šesti měsíců na snížený úvazek (0,75), avšak za mzdu, která odpovídá úvazku plnému. Zpravidla zaměstnankyně tak mají větší prostor pro skloubení pracovních a rodinných povinností v době navazující na návrat zpět do zaměstnání, avšak bez toho, aby na tom finančně tratily.  

Komplementárně s touto možností nabízí organizace půl roku po návratu do zaměstnání také doplacení rozdílu mezi mzdou a finanční podporou od státu za prvních 16 týdnů mateřské (dovolené). To de facto znamená čerpání mateřské s omezením negativního dopadu na rodinné finance, pokud se tedy zaměstnankyně či zaměstnanec rozhodne pro brzký návrat zpět do práce.

„Toto však nejsou zdaleka veškerá opatřené a možnosti, které Vodafone nabízí svým pracujícím rodičům, a jak přispívá k rovnosti žen a mužů ve firmě“, říká Jana Vychroňová, jež se ve Vodafonu této oblasti věnuje. „Kupříkladu jsme se připojili k iniciativě Organizace spojených národů HeForShe (http://www.heforshe.org/vodafone), v jejímž rámci jsme se zavázali ke zvýšení zastoupení žen ve vedoucích pozicích na 30 % do roku 2020, šíření přístupu k mobilitě jako posílení postavení žen a mobilnímu vzdělání žen-uprchlic v zemích, kde naše společnost působí. Tímto bychom rádi vyzvali všechny muže, kteří věří v rovnost žen a mužů, aby se k nám přidali a stali se součástí týmu miliardy mužů, kteří se, jak věříme, k iniciativě přidají,“ dodává Jana Vychroňová.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *