x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2014 Firma roku: Rovné příležitosti 2014

Volba povolání bez předsudků – Gender Studies vydává novou publikaci

21.11.2014, Jitka Hausenblasová, Gender Studies, o.p.s.
Nová publikace Gender Studies se zaměřuje na zdánlivě neřešitelný problém, kterým je horizontální genderová segregace trhu práce (vysoká koncentrace mužů nebo žen v určitém sektoru trhu práce nebo v určitých povoláních). Problém se zdá být neřešitelným díky neustále se replikujícím genderovým stereotypům.

V řadě technických oborů ženy znatelně chybí, protože potenciál mužských kandidátů je již téměř vyčerpán. Naopak v sociálních službách či ve školství se nedostává mužů, kteří by přispěli k větší diverzitě tradičně ženských kolektivů. Jednou z možností, jak tuto situaci změnit, je jít cestou genderově citlivé pedagogiky a kariérní výchovy.

Novinka představuje ryze praktickou příručku pro kariérní výchovu na školách. Současně rozvíjí kritické myšlení a reflexi genderových stereotypů, které mohou mít na kariérní volbu dětí zásadní vliv. Cílem publikace je, aby si děti tyto stereotypy uvědomily a o své kariérní volbě přemýšlely na základě realistického zhodnocení vlastních schopností a dovedností, bez ohledu na to, zda zapadají do tradičních společenských rolí mužů a žen.

Obsah tvoří 18 aktivit s pracovními listy. Ty dohromady tvoří navržený projektový den, do kterého se může zapojit celá škola - rozhodování o budoucím studijním zaměření a volbě oboru by podle nás nemělo být omezeno pouze na devátý ročník. Aktivity lze ale realizovat také odděleně, v rámci jednotlivých předmětů. U každé aktivity je zmíněn její vztah ke specifickým vzdělávacím oblastem a průřezovým tématům rámcových vzdělávacích programů. Věříme, že i to usnadní práci vyučujícím a přispěje k širšímu využití publikace na školách.

Publikace je určená především vyučujícím na základních školách, inspiraci v ní najdou ale i školy střední a víceletá gymnázia či vedoucí různých vzdělávacích a volnočasových aktivit.

Máte-li zájem si ji zdarma objednat, pište na office@genderstudies.cz.

Publikace byla vydána v rámci projektu Buď v pohodě - přemýšlej rovně! - Mladí v práci. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *