x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

05/2006 Náklady a zisky uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže

Vyplatí se zavádět rovné příležitosti ve firmách?

28.4.2006, Kateřina Machovcová, Gender Studies, o.p.s.
Gender Studies, o.p.s. ve spolupráci s partnerskými organizacemi vás zve na seminář "Vyplatí se zavádět rovné příležitosti ve firmách?" Můžete jej navštívit 4.5. v Hradci Králové, 11.5. v Brně nebo 25.5. v Praze. Setkání je realizováno v rámci projektu Půl na půl, podrobné informace naleznete na http://www.rovneprilezitosti.cz. Hlavním cílem projektu je snižování nerovností mezi muži a ženami na trhu práce v ČR a rozvoj inovativních řešení této problematiky.
Gender Studies, o.p.s. ve spolupráci s partnerskými organizacemi vás zve na seminář "Vyplatí se zavádět rovné příležitosti ve firmách?" Můžete jej navštívit 4.5. v Hradci Králové, 11.5. v Brně nebo 25.5. v Praze. Setkání je realizováno v rámci projektu Půl na půl, podrobné informace naleznete na http://www.rovneprilezitosti.cz. Hlavním cílem projektu je snižování nerovností mezi muži a ženami na trhu práce v ČR a rozvoj inovativních řešení této problematiky.

Gender Studies, o.p.s. ve spolupráci s Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů a Mostem k životu, o.p.s. Vás srdečně zvou na diskusní setkání s názvem:

Vyplatí se zavádět rovné příležitosti ve firmách?

Mgr. Hana Velíšková, ČSRLZ:
Příklady dobré praxe v oblasti HR z České republiky i zahraničí

Mgr. Kateřina Machovcová, Gender Studies, o.p.s.:
Přínosy zavádění rovných příležitostí, zkušenosti ze Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR a z výzkumu potřeb personalistů

Datum a čas konání: 4.5.2006, 15.00 - 16.30
Místo konání: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Hradecká 1227

Informace o přednášejících:

Mgr. Hana Velíšková: vystudovala ruský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK a vzdělávací program pro profesionály v HR na Thames Valley University ve Velké Británii. Pracovala jako HR specialistka a později jako HR ředitelka významných společností, např. GE Capital, Allianz pojišťovna či Raiffeisenbank. V současnosti je na mateřské dovolené a spolupracuje s Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů.

Mgr. Kateřina Machovcová: vystudovala psychologii na Fakultě sociálních studií MU, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. Spolupracuje s řadou neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů, pro Gender Studies o.p.s. realizovala výzkum potřeb personalistů v oblasti uplatňování rovných příležitostí žen a mužů, připravuje sborník věnovaný analýze nákladů a zisků RP.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Gender Studies, o.p.s. ve spolupráci s Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů, o.s. Nesehnutí a knihovnou Jiřího Mahena Vás srdečně zvou na diskusní setkání s názvem:

Vyplatí se zavádět rovné příležitosti ve firmách?

Mgr. Hana Velíšková, ČSRLZ:
Příklady dobré praxe v oblasti HR z České republiky i zahraničí

Mgr. Kateřina Machovcová, Gender Studies, o.p.s.:
Přínosy zavádění rovných příležitostí, zkušenosti ze Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR a z výzkumu potřeb personalistů

Kateřina Plesková, DiS., Nesehnutí, o.s.:
Představení informačního centra

Datum a čas konání: 11.5.2006, 15.00 - 16.30
Místo konání: Rektorát Masarykovy Univerzity, Žerotínovo náměstí 9, Brno

Informace o přednášejících:

Mgr. Hana Velíšková: vystudovala ruský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK a vzdělávací program pro profesionály v HR na Thames Valley University ve Velké Británii. Pracovala jako HR specialistka a později jako HR ředitelka významných společností, např. GE Capital, Allianz pojišťovna či Raiffeisenbank. V současnosti je na mateřské dovolené a spolupracuje s Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů.

Mgr. Kateřina Machovcová: vystudovala psychologii na Fakultě sociálních studií MU, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. Spolupracuje s řadou neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů, pro Gender Studies o.p.s. realizovala výzkum potřeb personalistů v oblasti uplatňování rovných příležitostí žen a mužů, připravuje sborník věnovaný analýze nákladů a zisků RP.

Kateřina Plesková, DiS.: vystudovala VOŠ - obor Podnikání a management. Pracuje v občanském sdružení NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ - NESEHNUTÍ Brno jako koordinátorka projektů realizovaných v rámci dlouhodobé kampaně Ženská práva jsou lidská práva. Věnuje se zejména informačním a vzdělávacím aktivitám.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Gender Studies, o.p.s. a společnost Hewlett-Packard, vítězka prvního ročníku Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR Vás srdečně zvou na diskusní setkání

Vyplatí se zavádět rovné příležitosti ve firmách?

Jaké programy podpory rovných příležitostí realizujete?
Jaké programy jste zkusili a neosvědčily se?
Mohou být programy podpory rovných příležitostí přínosné sociálně i ekonomicky?
Hledáte inspiraci při rozjezdu nové iniciativy?

Úvodní příspěvky přednesou:
JUDr. Denisa Bellinger, právnička společnosti Hewlett-Packard:
Zkušenosti se zaváděním opatření na podporu rovných příležitostí a diverzity

Mgr. Kateřina Machovcová, Gender Studies, o.p.s.:
Představení aktivit GS, zkušenosti ze Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR a z výzkumu potřeb personalistů

Diskusi moderuje:
Mgr. Hana Velíšková, Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů

Setkání se koná: 25.5.2006 od 15.00 do 16.30
Místo konání: ústředí společnosti Hewlett-Packard,Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4

______________________________________________________________________________________________________________________

Prosíme, přihlaste se laskavě e-mailem, poštou či telefonicky na níže uvedených kontaktech:

Mgr. Kateřina Machovcová
Gender Studies, o. p. s.
Gorazdova 20
120 00 Praha 2

Tel.: +420 777607963
E-mail: katerina.machovcova@ecn.cz

Setkání je realizováno v rámci projektu Půl na půl, podrobné informace naleznete na http://www.rovneprilezitosti.cz. Hlavním cílem projektu je snižování nerovností mezi muži a ženami na trhu práce v ČR a rozvoj inovativních řešení této problematiky.

Projekt "Půl na půl: Rovné příležitosti žen a mužů" je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *