x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

03 / prosinec 2005 Rovné příležitosti 2005

Vyplatí se ženy v řídících pozicích? Rozhodně ano!

30.11.2005, Kateřina Machovcová, Gender Studies, o.p.s.
V polovině listopadu nabídla Gender Studies, o.p.s. zajímavý zážitek, neboť uspořádala konferenci Ženy v řídících pozicích a umožnila tím vzácné setkání zástupců a zástupkyň sektorů státního, privátního i neziskového. Je vidět, že problematika rovných příležitostí žen a mužů je v současnosti chápána jako téma, které prostupuje širokou škálu oblastí a nad kterým se zamýšlejí odborníci i odbornice mnoha profesí.

V polovině listopadu nabídla Gender Studies, o.p.s. zajímavý zážitek, neboť uspořádala konferenci Ženy v řídících pozicích a umožnila tím vzácné setkání zástupců a zástupkyň sektorů státního, privátního i neziskového. Je vidět, že problematika rovných příležitostí žen a mužů je v současnosti chápána jako téma, které prostupuje širokou škálu oblastí a nad kterým se zamýšlejí odborníci i odbornice mnoha profesí.

Diskusi rozproudila moderátorka Mirka Vopavová (ředitelka redakcí vydavatelství Hachette Filipacchi) hned v úvodu příkladem ze svého okolí. Uvedla příběh přítelkyně, která čekala, že bude povýšená, povýšen byl ale kolega. Pravý důvod byl však v tom, že nedala nikomu najevo, že o povýšení stojí. Ukazuje se, že postavení žen v zaměstnání určuje nejen samotné nastavení trhu, které upřednostňuje spíše muže, ale i jejich osobní postoje často poznamenané přebíráním genderových stereotypů.

Jako první hovořila Denisa Bellinger, zastupující organizaci Hewlett-Packard, která představila programy na podporu rovných příležitostí žen a mužů nabízené touto firmou. Existuje zde například transparentní politika týkající se slaďování mateřství, resp. rodičovství a profese. Zaměstnancům jsou mimo jiné nabízeny zkrácené úvazky, práce z domova a za určitých podmínek může být ženě doplácena mateřská do výše platu. Paní Bellinger vybídla k monitorování postavení žen v organizaci a k aktivní práci na změně pracovního prostředí tak, aby bylo zaměřené na vytváření atmosféry spolupráce.

Dále vystoupila Alena Křížková ze Sociologického ústavu AV ČR s podrobnou analýzou situace českých žen vzhledem k možnostem kariérního postupu, zmínila nejrůznější bariéry, které mohou spočívat i v rodinné situaci. Doložila, že v Česku hraje rodičovství žen velmi významnou roli vzhledem k jejich pracovnímu postavení. V jiných zemích EU se tyto dva faktory podle ní neovlivňují tak výrazně.

Dopolední blok konference byl zakončen panelovou diskusí Vyplatí se ženy v řídících pozicích? Diskutující se dotkly témat jako je účinnost pozitivní diskriminace, pracovní styl žen manažerek nebo možné problémy při zavádění programů na podporu harmonizace rodinného a pracovního života. Některé organizace mají v tomto směru velmi dobré zkušenosti, jiné si stěžují na nezájem či na rivalitu mezi těmi, kdo na různá opatření dosáhnou a ostatními. Některé z organizací mají navíc specifické programy zlepšující manažerské schopnosti žen. Cílem je též zvýšit účast žen ve firemních programech hledajících adepty/ky na manažerské posty. Z diskuse, do které se zapojilo i publikum, vyplynulo, že různé ženy se nacházejí v rozdílných pozicích, mají jiné priority a není možné očekávat, že všem budou vyhovovat stejná opatření. Celkově se však účastnice shodly na tom, že ženy v řídících pozicích jsou pro organizaci přínosem.

Vicepremiér Martin Jahn ve svém proslovu před vyhlášením vítězů soutěže vyzval k vytváření diversifikovaných týmů, které považuje za pracovně úspěšnější. Vítězkou soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR se stala společnost Hewlett-Packard, loňská vítězka IMB ČR skončila na druhé pozici a o třetí a čtvrté místo se dělí společnosti Oskar Mobil a PricewaterhouseCoopers. Speciální cenu Gender Studies, o.p.s., v kategorii malé firmy získala jazyková škola Channel Crossings.

V závěru moderátorka zapojila do diskuse opravdu všechny přítomné a nechala je zodpovědět otázku: Kdybyste měla změnit zaměstnání, na co by vás firma nalákala? Nejen z tohoto malého průzkumu se ukazuje, že se opravdu vyplácí starat se o zaměstnance/kyně, nabídnout jím kariérní růst a vstřícný přístup.

Konferenci Ženy v řídících pozicích uspořádala Gender Studies o.p.s., záštitu převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a podpořili ji Zentiva a.s. a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Konference se konala 14. listopadu v Národním domě na Smíchově, její významnou součástí bylo slavnostní vyhlášení vítězek letošního ročníku Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *