x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2016 Firma roku: Rovné příležitosti 2016, diverzita na pracovišti

Zastoupení žen v managementu Plzeňského Prazdroje se v posledních šesti letech téměř zdvojnásobilo

29.11.2016, Anna Šindelková, Manažerka firemní odpovědnosti CZ&SK Plzeňský Prazdroj

 Originalita, talent, vášeň a odhodlání jsou vlastnosti, které provází Plzeňský Prazdroj více než 170 let. Lídr českého pivního trhu si váží svých lidí, jejichž práci oceňuje celý svět, a je otevřený všem, kdo se chtějí podílet na pokračování tradice založené již v roce 1842. Receptura spodně kvašeného ležáku Pilsner Urquell se od doby sládka Josefa Grolla nezměnila, a na to jsou v Prazdroji hrdí. Změnily se ale podmínky, ve kterých dnes lidé pro pivovar pracují, a také už vaření piva není výsadní doménou mužů jako dříve.

V Prazdroji není diverzita pouhým slovem

Plzeňský Prazdroj zaměstnává přímo ve svých čtyřech pivovarech, obchodně-distribučních centrech a kancelářích téměř 2000 lidí. Díky firemní politice, která se již při náboru zaměstnanců a zaměstnankyň a poté při jejich rozvoji soustředí na diverzitu, vzrostl například počet žen zastoupených v managementu Prazdroje dvojnásobně. „Férové odměňování, rovné příležitosti mužů a žen, bezpečné, zdravé a antidiskriminační pracovní prostředí jsou v Prazdroji skutečností,“ shrnuje Drahomíra Mandíková, členka představenstva a ředitelka firemních vztahů.

V roce 2013 byl Prazdroj jedním z prvních iniciátorů a později signatářů memoranda Diversita 2013. Dokumentu, který zavazuje firmy k tomu, aby zajistily otevřenost pracovních možností pro obě pohlaví, zejména jejich vyvážené zastoupení při náborovém procesu, a k podpoře žen v jejich kariérním rozvoji. Firmy by měly zajistit například mentoringové programy, koučovací výcviky a vytváření sítí pro sdílení zkušeností.

V loňském roce se Prazdroj připojil k více než sedmi tisícům zaměstnavatelů po celé EU. Podpisem Evropské charty diverzity se zavázal k zavádění nástrojů diverzity managementu a napojení diverzity na strategii firmy a obchodní výsledky.

Z rodičovské do pivovaru

Míra zaměstnanosti žen s dětmi do šesti let je v České republice podle studie Institutu IDEA vůbec nejnižší v celé Evropské unii. Ve srovnání s Belgií, kde je naopak nejvyšší, jde o rozdíl 41 %. „Mnoho pečujících rodičů by se chtělo vrátit do zaměstnání dříve, než jejich dítě dosáhne věku, kdy může být přijato do státní školky. Nechtějí na dlouho přerušit kariéru, ale soukromá předškolní péče je finančně náročná, což jim brzký návrat do práce komplikuje,“ popisuje situaci rodičů malých dětí na pracovním trhu Drahomíra Mandíková. Plzeňský Prazdroj se rozhodl své zaměstnance a zaměstnankyně ve snaze o včasný návrat z rodičovské dovolené podpořit a kromě pružné pracovní doby, zkrácených úvazků nebo možnosti práce z domova, jim vypomáhá i příspěvkem až 6000 korun měsíčně na zajištění odpovídající péče o děti.

Zaměstnanci mohou sami navrhnout, jak diverzitu posunout dál

Sladění práce a rodiny se ale Prazdroj snaží usnadnit svým lidem i jinými způsoby. Udržuje například kontakt se zaměstnankyněmi či zaměstnanci na mateřské a rodičovské prostřednictvím různých neformálních setkávání a pravidelným informačním newsletterem o důležitých událostech ve společnosti. Pro udržení profesní zdatnosti nabízí rodičům řadu užitečných školení. V plánu je rozšíření nabídky v oblasti sociální péče o rodinné příslušníky, a protože je vždycky co zlepšovat, v současnosti se vyhodnocují výsledky ankety mezi zaměstnanci a zaměstnakyněmi Prazdroje zaměřené na další možnosti, jak ještě podpořit work-life balance.

Tomáš Srb je talent manažerem Plzeňského Prazdroje. Má tři děti a otázky spojené s rovnováhou pracovního i osobního života jsou pro něj tedy velmi důležité, zároveň řeší téma diverzity v práci. Co si myslí o tom, jak lze skloubit náročné povolání vrcholového manažera a roli otce početné rodiny?

Promítají se vaše osobní zkušenosti do pracovních rozhodnutí k diverzitě?

Řekl bych, že ano. Mám pochopení pro to, že i ostatní potřebují řešit doma různé nestandardní situace. S dětmi se to většinou ještě trochu zkomplikuje, takže je někdy potřeba improvizovat. Zároveň nás děti učí větší trpělivosti a rozvíjí naši schopnost dělat kompromisy.
 
Jak využíváte firemní benefity pro slaďování pracovního a soukromého života?

Prazdroj nabízí velmi flexibilní a bohatý systém benefitů, takže jde spíše o to, najít si čas a něco si vybrat. Já jsem si právě za benefitní body pořídil podzimní pobyt v Barceloně, kde jsem načerpal novou energii do dalších podzimních a zimních dnů.
 
Prazdroj klade důraz na genderově férové podmínky již při náboru. Co přesně to znamená v náborové praxi?

Především se snažíme měnit zažité představy o tom, že byznys kolem piva je převážně mužská záležitost. Prezentujeme naše pozice tak, aby byly atraktivní i pro ženy a hledáme příležitosti pro to, jak odstranit případné bariéry. Ve výrobě to např. znamená nahrazení nutnosti přenášet těžká břemena automatizací. Díváme se také na  to, jaké je zastoupení žen v managementu společnosti a tady se nám již dlouhodobě daří procento navyšovat. V letošním roce byl nábor na vyšší pozice z pohledu pohlaví prakticky vyrovnaný.

Co přispívá k tomu, že počet žen v managementu Plzeňského Prazdroje rok od roku roste?

Vysvětluji si to především tím, že se tématu diverzity velmi seriózně věnuje nejvyšší vedení společnosti. Díky tomu se nám lépe daří odstraňovat bariéry, které ženy v rámci svojí kariéry musí překonávat, např. při návratu z rodičovské dovolené.
 
Proto přišel Prazdroj s novým benefitem-příspěvkem pro rodiče vracející se z rodičovské dovolené?

Snažíme se rodičům, kteří se chtějí vrátit do práce, tento návrat usnadnit. Často je pro ně obtížné najít pro dítě mateřskou školu nebo si nemohou dovolit zaplatit hlídání, a zároveň by již chtěli pracovat třeba i na zkrácený úvazek.
 
Máte nějaké osobní doporučení pro zaměstnance a zaměstnankyně, jak vyvážit čas a energii věnovanou práci, rodině a sobě?

Žádnou jednoduchou radu nemám. To, co je pro někoho rovnováha, může být poměrně stresující pro někoho jiného. Myslím, že většina problémů vyplývá z toho, že se snažíme stihnout všechno, nejlépe všechno najednou, a tím pádem nevěnujeme dostatečnou pozornost ničemu. Neznamená to, že nikdy nepracuji večer, o víkendu nebo o dovolené, ale snažím se držet rozumné hranice a především se věnovat tomu, co dělám naplno. Moje děti mě mimo jiné naučily, že některé věci máte šanci zažít jen jednou. Svoji roli hraje samozřejmě i firemní kultura, ta třeba v Prazdroji velmi přispívá k tomu, aby si člověk svou rovnováhu našel.

 

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *