x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01/2006 Skandinávie - nejlepší dobré praxe

Ženy na trhu práce – Genderový balíček 3/2005

30.12.2005, Gender Studies, o.p.s.
V pořadí třetí "genderový balíček" se zaměřuje na oblast trhu práce s ohledem na účast žen, koncepty slaďování soukromého a pracovního života a přístup zaměstnavatelů k ženám a mužům jako pracovní síle. Genderové balíčky vydává Gender Studies o.p.s celkem čtyři. Zaměřují se na různé oblasti společenského života, které vykazují genderově více nebo méně zatížené rysy. Balíčky mají svou shrnující formou přispět informacemi a odkazy na situaci v zahraničí ke zvýšení povědomí a citlivosti k tématům, která souvisejí s postavením žen a mužů v České republice. Činí tak prostřednictvím argumentů a relevantních faktů, s využitím zdrojů, které má Gender Studies k dispozici ve své knihovně a díky spolupráci s mezinárodními institucemi a organizacemi. Předchozí balíčky byly zaměřeny na politickou participaci žen a reprodukční práva a naleznete je na www.feminismus.cz v sekci Dokumenty.

V pořadí třetí "genderový balíček" se zaměřuje na oblast trhu práce s ohledem na účast žen, koncepty slaďování soukromého a pracovního života a přístup zaměstnavatelů k ženám a mužům jako pracovní síle. Genderové balíčky vydává Gender Studies o.p.s celkem čtyři. Zaměřují se na různé oblasti společenského života, které vykazují genderově více nebo méně zatížené rysy. Balíčky mají svou shrnující formou přispět informacemi a odkazy na situaci v zahraničí ke zvýšení povědomí a citlivosti k tématům, která souvisejí s postavením žen a mužů v České republice. Činí tak prostřednictvím argumentů a relevantních faktů, s využitím zdrojů, které má Gender Studies k dispozici ve své knihovně a díky spolupráci s mezinárodními institucemi a organizacemi. Předchozí balíčky byly zaměřeny na politickou participaci žen a reprodukční práva a naleznete je na www.feminismus.cz v sekci Dokumenty.

Po dlouhém období uzavřenosti české veřejnosti k diskusi o postavení žen a mužů na trhu práce představují dnes témata jako diskriminace v zaměstnání či rozdíly v příjmech respektovanou záležitost. Vznikla celá řada studií, analýz, genderových statistik a manuálů, z nichž mohou zaměstnavatelé, zaměstnanci, nezaměstnaní, studenti a další cílové skupiny čerpat zdroje informací. Dozvědí se tu, jak reagovat v genderově problematické situaci, jaké interní politiky fungují v konkrétních firmách a co s sebou větší flexibilita a otevřenost trhu práce přináší.

Součástí balíčku je shrnutí článků z výzkumů na téma rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce, jež v oblasti uplatňování rovnosti příležitostí považuje Gender Studies za relevantní. Přílohu balíčku tvoří aktualizovaná analýza Zákoníku práce z pohledu práv žen. První verzi zpracovala v roce 2003 organizace Network of East-West Women, o aktualizaci s ohledem na novelizaci zákoníku ji doplnila Ana Králíková-Lužaić.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *