Ženy odjinud

28.11.2018, Michaela Chržová, Gender Studies o.p.s.

Obě představované publikace dávají čtenářům a čtenářkám nahlédnout do života českých cizinek. V obou případech se jedná o využití přístupů tzv. orální historie, která klade důraz na dějiny psané jednotlivci a jednotlivkyněmi, kteří je prožili. Osobní prožitky, zkušenosti, subjektivní a individuální sdělení jednotlivých aktérek jsou tak pestrá a poutavě skládají dohromady představu o tom, jak se u nás žije ženám se zahraničními kořeny.

Ženy odjinud

Frýdlová, Pavla. Ženy odjinud: deset životních příběhů českých cizinek, 2009. ISBN 978-80-7106-641-5.

Publikace Pavly Frýdlové Ženy odjinud vypráví deset životních příběhů českých cizinek. Autorka je shromáždila metodou orální historie a při své práci kladla důraz na pečlivý výběr respondentek. Čtenáři a čtenářky tak mají k dispozici pestrou mozaiku výpovědí žen, které z nejrůznějších důvodů opustily svoji rodnou zemi a dlouhodobě se usadily v Česku, případně ještě Československu.

Cílem knihy je přiblížit nejen osudy českých cizinek, ale také jejich názory a zkušenosti z každodenních situací a jak sama autorka v publikaci uvádí „Díky tomuto poznání jim můžeme lépe porozumět a české cizinky pro nás možná přestanou být cizí.“

Hrdinkami knihy jsou ženy z různých míst světa, různého věku a sociálního původu. S autorkou knihy promluvily velmi otevřeně a upřímně. Z knihy se tak můžeme dočíst například o tom, jak tradice a kulturní zvyklosti jejich původní vlasti, rodičů či jejich vlastní ovlivňují a ovlivňovaly jejich životy a integraci v ČR/ČSSR i jak a proč se dostaly právě sem. Čtivé vypravování osudů žen se zahraničními kořeny postrádá příkrasy i patos, nedočkáme se tak žádného romantického líčení životních příhod, ale dostaneme poctivý obraz o radostech, lapáliích i o problémech, které tyto české cizinky zažívají.

Životy "těch druhých" aneb osudy cizinek žijících v ČR

Životy "těch druhých" aneb osudy cizinek žijících v ČR, 2008. ISBN 978-80-254-2768-2

Také druhá představovaná publikace je sbírkou životních příběhů cizinek žijících na území České republiky. Tentokrát jsou představeny osudy jedenácti žen, které své příběhy zpracovaly jako malé autobiografie. Publikace původně sloužila jako katalog stejnojmenné výstavy fotografií, jejichž reprodukce jsou ve svazku také k nahlédnutí. Editaci publikace zajistila Alena Bartůňková a fotografiemi doplnila Světlana Mazepina.
Jednotlivé ženy, samy popisují své zkušenosti a názory. V úvodu publikace se můžeme dočíst, že pro oslovené ženy byla výzva psát o svém životě „projevem rovnosti – také na jejich „hlasu“ zde záleží, mohou být účastny na utváření podmínek, ve kterých žijí.“ Aktérky publikace tak ochotně popisují své pracovní dráhy, otevřeně píšou o participaci ve veřejném životě i o otázkách osobního života.

Nahlédnout tak můžeme opět neobvykle rozmanitou paletu životních cest žen, které žijí mezi námi, ale často o jejich minulosti nevíme mnoho. Potkáváme je, ale povětšinou nemáme představu o tom, co je přimělo přestěhovat a usadit se v Česku a jak toto rozhodnutí ovlivňuje jejich každodenní život. Publikace Životy těch druhých je tak unikátní příležitostí tyto životní motivace poodhalit.


Tyto i další zajímavé publikace najdete v širokém fondu Knihovny Gender Studies. Otevírací dobu a další informace najdete zde. Příjemné a inspirativní čtení Vám přeje tým Knihovny Gender Studies.