x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02 / listopad 2005 Ženy v řídících pozicích

Ženy v top managementu přinášejí firmě zisk

31.10.2005, Alexandra Jachanová Doleželová, Gender Studies, o.p.s.
Společnosti, které mají větší počet žen v řídících pozicích, prokazují lepší ekonomické schopnosti, jak potvrdily výzkumy americké organizace Catalyst. Vzhledem k množství absolventek vysokých škol, které co do počtu převažují nad svými mužskými spolužáky, představují vzdělané ženy nevyužitý potenciál. Firmy, které neumožňují ženám vstup do řídících pozic, tak přicházejí o schopné a talentované manažerky.

Společnosti, které mají větší počet žen v řídících pozicích, prokazují lepší ekonomické schopnosti, jak potvrdily výzkumy americké organizace Catalyst. Vzhledem k množství absolventek vysokých škol, které co do počtu převažují nad svými mužskými spolužáky, představují vzdělané ženy nevyužitý potenciál. Firmy, které neumožňují ženám vstup do řídících pozic, tak přicházejí o schopné a talentované manažerky.

Organizace Catalyst dále prokázala, že ženy jsou stejně ambiciózní jako muži. Na otázku, "Zda se cítí již na vrcholu své kariéry?", odpovědělo pouze 35% evropských top manažerek "ano", mužů na tuto otázku odpovědělo "ano" více než polovina. Hlavními překážkami pro docílení vysoké pozice jsou stereotypy a předsudky týkající se ženských rolí a schopností. Jako další bariéry uvedly ženy manažerky:
- nedostatek ženských vzorů
- nedostatek mentoringových programů
- rodinné povinnosti
- nedostatek poskytnutých zkušeností

Podle průzkumu, který provedla Konfederace norských podniků (NHO - Confederation of Norwegian Enterprise) v Norsku, si 61% top manažerů a manažerek myslí, že více žen ve vedení zlepší výkonnost podniků. Výzkum také ukazuje, že 84% firem pozitivně vnímá začlenění více žen do vrcholného vedení a správních rad podniků.

Ženy vedou!

Organizace Aurora zveřejnila výzkumnou studii, podle níž jsou ženy ve vedoucích pozicích dobrými týmovými hráčkami a jsou ochotnější více riskovat než muži. Data také prokázala, že ženy v řídících pozicích jsou flexibilnější než muži. Ženy jsou otevřenější nápadům ostatních a projevují větší asertivitu. Protože schopnosti žen nejsou tak často v top managementu využívány, prokazují ženy větší nasazení (toto nasazení je ve studii přisuzováno postoji "já vám ukážu…"). Zkrátka se zdá, že pokud se už žena prosadí až do vysoké funkce, jde o mimořádně razantní osobnost, která má dost kuráže, sebevědomí i pochopení pro nutnost spolupráce.

Aby bylo dosaženo relevantního počtu žen v řídících pozicích, musí být výběr zaměstnanců, zaměstnankyň, manažerů a manažerek založen na jejich skutečných schopnostech a talentu a nesmí být provázen genderovými stereotypy. Cílem není dosáhnout vyššího počtu žen v top managementu za každou cenu, ale rozvinout schopnosti žen, které jsou ve většině firem přehlíženy. Pokud umožníte přísun potenciálních "talentek", posilníte tak kreativitu, flexibilitu, konkurence schopnost a růst vaší společnosti. Proto hledání nových "talentek" neberte jako ztrátu času, ale jako vklad do firmy.

Inspirativní odkazy:

Aurora (mezinárodní organizace zabývající se ekonomickým vzestupem žen) - http://www.auroravoice.com/default.asp

Catalyst (Severoamerická výzkumná a poradenská organizace) http://www.catalystwomen.org/

NHO - Confederation of Norwegian Enterprise (Konfederace norských podniků) - http://www.nho.no/ff

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *