x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2016 Firma roku: Rovné příležitosti 2016, diverzita na pracovišti

Zvláštní cenu poroty v ocenění Firma roku: rovné příležitosti si letos odnáší ArcelorMittal Ostrava

29.11.2016, Josef Vošmik, Gender Studies o.p.s.

Asi málokterý obor lidské činnosti je tradičně vnímán jako natolik maskulinní jako právě hutnictví a těžký průmysl. Navíc nesmíme opomenout ani skutečnost, že řada provozů funguje ve fyzicky náročném, čtyřsměnném nepřetržitém režimu. O to překvapivější a příjemnější zprávou je, že zvláštní cenu poroty v letošním ročníku ocenění, jež bylo věnováno tématu diverzity na pracovišti, získala společnost ArcelorMittal Ostrava a. s.

Navzdory tomu, že zastoupení žen v organizaci jako celku je poměrně nízké, ženy tvoří pouze cca12 % všech zaměstnaných a situace není s výjimkou středního managementu o mnoho lepší ani na vedoucích pozicích, společnost ArcelorMittal Ostrava na tuto skutečnost nijak nerezignuje.

Potvrzují to i slova ředitele pro personalistiku a vnější vztahy Jana Rafaje, který říká, že navzdory tomu, že ocelářství patří mezi obory, které ženy příliš nepřitahují, snaží se toto postupně měnit. „Jsme přesvědčeni o tom, že větší počet žen ve firmě by byl pro nás přínosem, a to nejen v podpůrných funkcích, jako je například prodej, lidské zdroje či finance, ale také ve výrobě. Snažíme se do firmy přitáhnout více žen a zpopularizovat technické vzdělání. Ženy, které již v naší společnosti pracují, co nejvíce podporujeme v jejich osobním a kariérním růstu pomocí nabídek kurzů, networkingových setkání, mentoringového a koučingového programu a prostřednictvím flexibilních možností pracovní doby pro jejich optimální sladění pracovního a osobního života,“ doplňuje Jan Rafaj.

A paleta nabízených programů, služeb a opatření pro zaměstnance a zaměstnankyně v ArcelorMittal Ostrava je skutečně neobyčejně pestrá, velmi rozvinutý je i management mateřských a rodičovských, zahrnující mimo jiné také firemní intranet, časopisy, průběžná setkávání, jednorázové akce při různých příležitostech a především možnost konzultovat nejrůznější situace s firemní AMbasadorkou či Kontaktním centrem pro zaměstnance, které společnost provozuje, stejně jako Linku pro hlášení podvodného nebo neoprávněného jednání, kam se lze obrátit např. i s případy diskriminace či obtěžování na pracovišti.

Z pohledu podpory firemní diverzity je chvályhodná i skutečnost, že se společnost aktivně věnuje podpoře osob ve věku nad 50 let, o čemž svědčí i skutečnost, že zastoupení těchto osob v celkové populaci zaměstnaných činí více než 43 %, a jsou významně reprezentovány rovněž v managementu organizace.

Ve společnosti se lze setkat i s programy a opatřeními takřka raritními. Patří sem nejen rehabilitační služby pro osoby ve věku 50+, které zahrnují masáže a individuální cvičení s fyzioterapeutem či fyzioterapeutkou a preventivní lékařská vyšetření přímo na pracovišti (například zjištění hladiny prostatického specifického antigenu ze vzorku krve), ale také nabídka firemních minigrantů, o něž mohou požádat pracovníci a pracovnice, kteří dobrovolnicky působí v nějaké neziskové organizaci s veřejně prospěšným účelem. Huť se zapojuje i do programu na podporu férové práce pro zdravotně postižené.

Inspirativní je i to, že v situaci případného propouštění zohledňuje společnost i další okolnosti, než je kvalita a objem odvedené práce. Mezi zvažovaná kritéria patří i to, zda zaměstnaná osoba není samoživitelkou či samoživitelem dítěte ve věku do 18 let, zda jsou skutečně nadbyteční oba manželé, kteří ve firmě pracují, zda se jedná o osobu zdravotně postiženou či zda je její mzda jediným příjmem rodiny.

„Ceníme si schopností a dovedností všech našich zaměstnanců a zaměstnankyň bez ohledu na jejich individuální či skupinové odlišnosti,“ uzavírá ředitel pro personalistiku a vnější vztahy z ArcelorMittal Ostrava Jan Rafaj.

 

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *