Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

Náš tým

Markéta Štěpánová

Markéta Štěpánová

Šéfredaktorka, e-mail: marketa.stepanova@genderstudies.cz

Vystudovala Vyšší odbornou školu knihovnictví a informačních studií. V Gender Studies se pohybuje na různých pozicích od roku 2005. Věnuje se genderově citlivé výchově a vzdělávání, rodinné politice a slaďování osobního a pracovního života. Pracovala na pozici office manažerky, účetní asistentky i knihovnice. Koordinovala projekty "Našima očima: Romské ženy v České republice", "Místa přátelská rodině" či "Podpora zaměstnanosti a samostatné výdělečné činnosti žen z tradičních muslimských komunit žijících v ČR". Byla členkou expertní platformy na MPSV v rámci projektu Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích, v současnosti je expertkou v projektu MPSV  na koordinaci opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů.

V současné chvíli vede workshopy v mateřských centrech zaměřené na antidiskriminaci a slaďování osobního a pracovního života. V Gender Studies provádí i genderové audity a vede projekt Výchova k respektu a toleranci: od učitelů k dětem.Helena Skálová

Helena Skálová

Editorka, e-mail: helena.skalova@genderstudies.cz

Absolvovala na FHS UK obor studium humanitní vzdělanosti se zaměřením na neziskové organizace a gender. V GS pracuje od roku 2006. Soustřeďuje se na oblast podpory rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a profesního života u zaměstnavatelů v oblasti veřejné správy. Podílí se na vedení genderových auditů a vzdělávacích aktivit na úřadech státní správy a samosprávy. Je členkou Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (RVRP), členkou Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí RVRP a členkou výkonného výboru České ženské lobby. Od roku 2012 zastává v Gender Studies funkci ředitelky.Redakční tým tvoří zaměstnankyně Gender Studies.

 „Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.