x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

03/2012 Téma tohoto čísla

Rovné příležitosti ve firemní praxi a mezinárodní perspektivě

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
po dlouhé řadě tematicky úzce specializovaných čísel jsme se rozhodli podívat na problematiku rovných příležitostí opět v širší (a mezinárodní) perspektivě. Číslo, které právě otevíráte, se zabývá otázkou (nejen) genderové rovnosti ve firemní praxi, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.

Domnívám se, a příspěvky v tomto čísle to také naznačují, že se zaměstnavatelé působící v Česku mají ještě pořád v oblasti podpory rovných příležitostí žen a mužů čím inspirovat u firem v zahraničí. Ty jsou totiž často mnohem dále, co se týká HR marketingu (viz článek Aleny Králíkové), práce se staršími zaměstnanci a zaměstnankyněmi (viz rozhovor se zástupcem britské organizace Wise Owls) nebo si lépe uvědomují, že rovné příležitosti mají být tématem i v podnicích menší velikosti (více se dočtete v příspěvku Jitky Kolářové).

Když si položíme otázku (kterou jsme tentokrát položili také respondentkám ankety), v čem jsou firmy v ČR nejlepší a v čem nejslabší, když mluvíme o politice a praxi genderové diverzity, tak výsledná odpověď není právě potěšující. Mnohé firmy v Česku totiž v dobré snaze vylepšit situaci, chvályhodně zavedou smysluplný program (např. částečné úvazky, práci z domova nebo různé volnočasové benefity), o jejichž existenci pak ale dostatečně nekomunikují směrem k vlastním zaměstnancům a zaměstnankyním, nemonitorují jejich výsledky nebo je dostatečně neřídí. Všechno toto patří do oblasti tzv. change managementu (neboli řízení změn), který je nutné časově, zdrojově, komunikačně i intelektuálně plně zvládnout, aby původně dobře zamýšlené iniciativy přinesly kýžené plody.

Zajímavé čtení a vše dobré k Svátku žen přeje

Nina Bosničová, šéfredaktorka.

Obsah čísla

Rovné příležitosti v praxi

Na ženách záleží…. i v českém byznysu

Již několikrát jsme v našem zpravodaji informovali o studii konzultační firmy McKinsey&Company “Women Matter” (neboli “Na ženách záleží”), která ukazuje vztah korelace mezi počtem žen ve vedoucích pozicích a finanční úspěšnosti firmy na trhu.
Rovné příležitosti v praxi

Pracovní síla: jak ji efektivně plánovat (seriál pro malé a střední podniky)

Rovné příležitosti na trhu práce, to není separátní téma firemní kultury. Naopak, tato oblast je provázána s férovostí a dobrým fungováním ve firmě obecně: s nastavením transparentních a spravedlivých procesů ve firmě. Tipy nejen pro malé a střední podniky nabízí nový seriál našeho zpravodaje. Tentokrát na téma plánování pracovní síly.
Rovné příležitosti v praxi

HR marketing zůstává v plenkách

Marketing se už zdaleka netýká jen značek a výrobků, které je nesou, ale i zaměstnavatelů a jejich snahy nalákat do svých řad ty nejlepší kolegy a kolegyně.
Aktuálně...

Mezinárodní den žen

Tak se nám zase blíží Mezinárodní den žen (MDŽ) a s ním nepochybně všetečné dotazy (nejen) od novinářů a novinářek, zdali má smysl tento svátek slavit nebo ne, co je na něm aktuálního a zdali se nejedná o produkt totalitního Československa.
Gender Studies

Propojte se s námi!

Organizace Gender Studies se připomněla ve virtuálním prostoru a v síti Linkedin založila fórum věnované diskusím o uplatňování rovných příležitostí ve firemním prostředí. Zapojení zaměstnavatelé mají možnost sdílet svoje názory a zkušenosti, ale i rychle získat informace o plánovaných akcích.
Gender Studies

Nová publikace Gender Studies: Ženy v technických a ICT oborech. Situace v ČR.

Česká republika patří k zemím, kde stále přetrvává nepoměr mezi muži a ženami v informačních, komunikačních a technických studijních oborech. Ze statistik vyplývá, že mezi lidmi působícími v oblasti ICT představují ženy pouze každou desátou. V evropském měřítku se Česká republika řadí k zemím s podprůměrným zastoupením žen.

Co si myslíte o ... ?

Co se týče podpory rovných příležitostí žen a mužů a slaďování práce a rodiny, v čem se Vám firmy v ČR zdají být nejsilnější v čem naopak nejslabší a proč?
Na otázku odpovídají:

Lenka Smrčková, výkonná ředitelka, Klub personalistů ČR, o.s.

Nemyslím si, že by se přístup firem k genderové problematice nějak výrazně změnil. Samozřejmě jsou společnosti, které si nechají udělat genderový audit a na jeho podkladě pak zkusí nabídnout zaměstnancům alternativní pracovní úvazky apod. Jsou společnosti, které akcentují genderový přístup ve své firemní kultuře, případně ve svých společensky prospěšných aktivitách. V současné době se však firmy více zabývají svou konkurenceschopností a hledají zaměstnance, kteří budou společnosti přinášet zisk.

Změnu vidím v přístupu lidí z nastupující generace - ať již na straně zaměstnanců či zaměstnavatelů. Dnešní třicátníci mají na genderovou problematiku zcela jiný pohled než jejich rodiče či prarodiče. Ženy, zejména ty s vysokoškolským vzděláním, jsou si více vědomy své ceny na trhu práce, a pokud jim to situace v jejich regionu umožňuje, neváhají přijmout zaměstnání časově i funkčně náročné.

Zde se jeví jeden zajímavý problém – mentoring manažerky nastupující do vrcholové pozice. Kdo jí bude dělat mentora – muž, který jí povede do manažerského světa ze svého mužského pohledu, jenž jí nemusí být tím pravým, nebo se najde ve společnosti žena mentorka?

Petra Kubálková, manažerka služeb pro zaměstnavatele, APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství

APERIO se od roku 2006 věnuje podpoře zaměstnavatelů při zavádění programů work-life-balance. Od této doby je patrný nárůst těchto programů a za to jsme rádi. Nejsilnějšími jsou firmy, podle nás, v managementu mateřské a rodičovské dovolené, ale zároveň to u řady firem bývá i nejslabší stránka. Z našeho pohledu je management mateřské/rodičovské dovolené jedním z nejdůležitějších procesů a řada firem jej ještě před pár lety podceňovala a některé tuto oblast stále neřeší. Přesto je nyní v tomto ohledu řada firem na hodně vysoké úrovni, proto tuto oblast považujeme zároveň i za nejprogresivněji se měnící. Firmy si, naštěstí, už umí spočítat, na kolik se jim (ne)vyplatí integrovat rodiče zpět po mateřské/rodičovské dovolené a snaží se proces návratu lépe uchopit a za to je oceňujeme!

Kateřina Machovcová, genderová expertka, Gender Studies, o.p.s.

To je velmi těžká otázka. Na základě svých zkušeností s firmami, které jsou ochotné se tématem zabývat, a v poslední době jich přibývá, si myslím, že se snaží o opravdu lidský přístup a vstřícnost v řadě oblastí. Slabší stránkou je pak fakt, že často nedochází ke komplexnímu zhodnocení situace. Například se umožní zkrácené úvazky, ale nemá to odraz ve změně na úrovni managementu a organizace práce. To pak může vést k situaci, kdy osoba na zkrácený úvazek jednoduše dělá svou práci za méně peněz, nebo sice dělá méně práce, ale její úkoly nezaslouženě "odskáče" zbytek týmu.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí