Štěpánová

MARKÉTA ŠTĚPÁNOVÁ

Šéfredaktorka
e-mail: marketa.stepanova@genderstudies.cz

Vystudovala Vyšší odbornou školu knihovnictví a informačních studií. V Gender Studies se pohybuje na různých pozicích od roku 2005. Věnuje se genderově citlivé výchově a vzdělávání, rodinné politice a slaďování osobního a pracovního života. Pracovala na pozici office manažerky, účetní asistentky i knihovnice. Koordinovala projekty "Našima očima: Romské ženy v České republice", "Místa přátelská rodině" či "Podpora zaměstnanosti a samostatné výdělečné činnosti žen z tradičních muslimských komunit žijících v ČR". Byla členkou expertní platformy na MPSV v rámci projektu Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích, v současnosti je expertkou v projektu MPSV na koordinaci opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů.

V současné chvíli vede workshopy v mateřských centrech zaměřené na antidiskriminaci a slaďování osobního a pracovního života. V Gender Studies provádí i genderové audity a vede projekt Výchova k respektu a toleranci: od učitelů k dětem.HELENA SKÁLOVÁ

Editorka
e-mail: helena.skalova@genderstudies.cz

Absolvovala na FHS UK obor studium humanitní vzdělanosti se zaměřením na neziskové organizace a gender. V GS pracuje od roku 2006. Soustřeďuje se na oblast podpory rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a profesního života u zaměstnavatelů v oblasti veřejné správy. Podílí se na vedení genderových auditů a vzdělávacích aktivit na úřadech státní správy a samosprávy. Je členkou Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (RVRP), členkou Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí RVRP a členkou výkonného výboru České ženské lobby. Od roku 2012 zastává v Gender Studies funkci ředitelky.