x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

MARIE MRVOVÁ

Šéfredaktorka
e-mail: redakce.zpravodaj@genderstudies.cz

 

 

 

Vystudovala magisterský obor Public History, Oral History and Community Heritage na University of Huddersfield ve Velké Británii. Od prosince 2019 pracuje v Gender Studies jako orální historička a supervizorka obsahu v rámci projektu Československo v paměti žen a koordinuje akci Girls Day. Od června 2020 působí také na pozici šéfredaktorky v redakci zpravodaje. Její oblasti zájmu jsou oral history, queer history, ekofeminismus, gender a umění.  

 

HELENA SKÁLOVÁ

Editorka
e-mail: helena.skalova@genderstudies.cz

 

Absolvovala na FHS UK obor studium humanitní vzdělanosti se zaměřením na neziskové organizace a gender. V GS pracuje od roku 2006. Soustřeďuje se na oblast podpory rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a profesního života u zaměstnavatelů v oblasti veřejné správy. Podílí se na vedení genderových auditů a vzdělávacích aktivit na úřadech státní správy a samosprávy. Je členkou Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (RVRP), členkou Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí RVRP a členkou výkonného výboru České ženské lobby. Od roku 2012 zastává v Gender Studies funkci ředitelky.