x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2013 Téma tohoto čísla

Demografické stárnutí jako výzva i jako příležitost

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
přicházíme s druhým číslem našeho „věkově laděného“ zpravodaje. Pojmenovala jsem ho „Demografické stárnutí jako výzva i jako příležitost“, protože se přiznám, že začínám být malinko unavená z negativního přístupu ke stáří a stárnutí v české společnosti, který vnímám všude, kam se podívám.

Je pravda, že čelíme novému fenoménu, na který v tuto chvíli nejsme plně připraveni. Není připraven stát, nejsou připraveni zaměstnavatelé a konečně nejsou připraveni ani samotní lidé. Na druhou stranu, zpráva o tom, že medicína a věda obecně jsou dnes natolik rozvinuté, že nám umožňují plnohodnotně žít svůj život déle, je přeci dobrou zprávou, ze které bychom se měli těšit, nebo snad ne?

Zkusme si alespoň na chvíli připustit, že starší lidé nezabírají na pracovním trhu práci mladším (či naopak), že stárnutí je přirozený a neodvratitelný proces a že věk může přinášet mnoho pozitivního, včetně emoční vyzrálosti, nadhledu a bohatých zkušeností. Přijdeme pak možná na to, že demografické stárnutí není žádná katastrofa, nýbrž příležitost podívat se na lidský život s větší úctou a pokorou.

Pěkný začátek léta přeje

Nina Bosničová, šéfredaktorka.

Obsah čísla

Rovné příležitosti v praxi

Práce a péče o stárnoucího rodiče

Vzhledem k demografickým změnám v naší společnosti (zvyšování průměrného věku dožití a zvyšování podílu seniorů na celkové populaci) a současným politickým a ekonomickým trendům (prodlužování věku odchodu do důchodu a zároveň zdůraznění role rodiny při poskytování péče o seniory) lze očekávat, že téma péče o seniory bude nabírat na palčivosti.
Rovné příležitosti v praxi

Využít všechny své možnosti

Německý Girls' a Boys' Day se stal fenoménem – každoročně se jej účastní desetitisíce dětí a mladých lidí, kteří objevují „genderově netypická“ povolání. Jeho úspěch mimo jiné tkví i ve velké podpoře ze strany ministerstev a dalších významných institucí.
Rovné příležitosti v praxi

Den pro dívky letos poprvé ve Škodovce

Boleslavská ŠKODA AUTO patří k největším českým zaměstnavatelům a jako taková nabízí i možnosti vzdělávání pro své budoucí zaměstnance. Jedním z cílů firmy je zvyšovat podíl dívek v odborném vzdělávání. Proto se letos v lednu ve Škodovce pořádal kariérní Den pro dívky, který měl dívkám přiblížit studium a práci v technických oborech.
Osobnost

Kdy začnou zaměstnavatelé investovat do osob 50+?

Se Štefanem Duháněm, ředitelem odboru podpory trhu práce na Ministerstvu práce a sociálních věcí, jsme hovořili o zaměstnávání starších osob, o jejich obtížné pozici na trhu práce, o bariérách v hlavách zaměstnavatelů při jejich zaměstnávání, a o nízké motivaci i nabídce vzdělávání pro tuto věkovou skupinu.
Gender a penze

Debaty o důchodech. Další komplikace...

V současné době můžeme sledovat velké spory o důchodovou reformu. Proběhla konference "Budoucnost českého důchodového systému", na jejímž základě došlo k výměnám názorů na mediálním poli. Velký rozhovor poskytl expert ČSSD, profesor Martin Potůček. Vyjádřil se premiér Nečas a další.
Gender Studies

Pojďte s námi diskutovat o stárnutí a age managementu

Zapojte se do naší sítě „Zaměstnávání osob 45+ a řízení věkové diverzity“ na Linkedinu a diskutujte s námi a mezi sebou o aktuálních tématech demografického stárnutí, age managementu, sendvičové generaci a důchodové reformě. Abyste se mohli stát členy a členkami, potřebujete si založit profil na www.linkedin.com (pokud jej již nemáte).
Gender Studies

Nový projekt Gender Studies o bezpečnosti na internetu

Gender Studies, o.p.s., má v současné době dva mezinárodní projekty zaměřené na mládež. První  s názvem "Buď v pohodě – přemýšlej rovně!", který se zaměřuje na bourání genderových stereotypů, jsme vám představili v minulém čísle zpravodaje, a druhý, "Online

Co si myslíte o ... ?

Cítíte se připraveni na pozdější věk odchodu do důchodu, jak jej stanovila probíhající důchodová reforma? Proč ano, proč ne?
Na otázku odpovídají:

Dana Machátová, předsedkyně Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů, ČMKOS

Pokud bychom se ptali konkrétních lidí v konkrétních profesích, každý by odpověděl jinak. Záleží na celkové náročnosti povolání a zdravotním stavu. Pokud někdo pracuje většinu života v kanceláři v místě bydliště a je zdráv, uvažuje často o tom, že bude pracovat co nejdéle to půjde. Pro zaměstnance a zaměstnankyně, kteří po většinu života vykonávají fyzicky a psychicky náročnou práci v náročných pracovních podmínkách (např. ve směnných provozech, v režimu tzv. krátkých a dlouhých týdnů, kdy se střídají dvanáctihodinové denní a noční směny, popř. ještě do zaměstnání dojíždějí, je pozdější odchod do důchodu zcela nepřijatelný).

ČMKOS neustále zdůrazňuje, že vládní reformy postrádají genderový rozměr. Důchodová reforma je toho přímým důkazem. Jak parametrické změny provedené vládou v průběžném důchodovém systému, tak zavedené důchodové spoření, zhoršují důchodová práva žen, zejména těch, které věnovaly větší část svého života péči o rodinu a děti. Věková diskriminace je jednou nejčastějších forem diskriminace v ČR a lidé již od 45 let věku tvoří významnou skupinu mezi nezaměstnanými. A to i přesto, že naprostá většina z nich práci aktivně hledá. Prodloužení věku pro odchod do důchodu tak znamená další zvýšení počtu nezaměstnaných a nižší důchody pro stále větší skupiny obyvatel.

David Formánek, Výkonný ředitel pro lidské zdroje, Komerční banka, a.s.

V Komerční bance si uvědomujeme, že je důležité se věnovat opravdu všem specifickým populacím, tedy nejen z pohledu profesního zaměření, talentu či životní situace (odchod na mateřskou dovolenou, zdravotní postižení), ale také věku. I proto jsme si pro letošní rok stanovili za cíl přijmout strategii Age Managementu a vytvořit program pro věkově starší zaměstnance. Podpora této skupiny zaměstnanců doplní komplexní přístup KB v oblasti diverzity a rovných příležitostí.

Základním předpokladem práce ve vyšším věku je zdraví. S ohledem na prodlužující se věk odchodu do důchodu je tedy nezbytné, abychom se především zaměřili na téma zdravého životního stylu a aktivního stárnutí. Věkově starších kolegů si ceníme pro jejich profesní znalosti a životní zkušenosti, kterými přispívají k rozvoji obchodu. V tomto kontextu plánujeme přijmout opatření v oblasti předávání jejich zkušeností a know-how. V neposlední řadě budeme směrem k této populaci pokračovat v nabídce dalšího vzdělávání či úpravě pracovních podmínek na základě individuálních potřeb. Zároveň budeme vytvářet možnosti pro udržování kontaktu s kolegy, kteří odcházejí do důchodu, ale mají zájem s námi zůstat nadále ve spojení.

Zdeněk Kozák, geodet, Geodetické sdružení, s.r.o.

Jsem „silnej ročník 70“ – tak začni počítat…

Věk: 20 až 25let

Zaměstnání: zedník - celodenní fyzická práce na stavbě

Volný čas: téměř denně sport - fotbal, nohejbal, hokej, kolo

Věk: 25 až 35 let

Zaměstnání: geodet - práce převážně v terénu, v nohou 10 km se zátěží 15 kg na zádech

Volný čas: sport 1 až 2 krát týdně - fotbal, kolo

Věk: 35 až 43 let

Zaměstnání: stále geodet - práce stále převážně v terénu, stále v nohou 10 km se zátěží 15 kg na zádech

Volný čas: sport výjimečně - kolo

Výhled do budoucna: nejistý… možná, že to půjde zvládnout ještě dalších 10 let, ale pak ???

Odchod do důchodu: téměř v 67 letech (pokud ne později)

Zaměstnání: stále práce v terénu ??? se stejnou intenzitou ???? těžko...

Volný čas: sport už asi ne...

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí