x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

05/2006 Náklady a zisky uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže

„Diverzitu pracovních týmů považujeme za konkurenční výhodu,“ říká Ivana Machková, HR manažerka společnosti PwC

28.4.2006, Alexandra Jachanová Doleželová, Kateřina Machovcová, Gender Studies, o.p.s.
Společnost PricewaterhouseCoopers se v loňském roce umístila na třetím až čtvrtém místě v Soutěži o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR. Letos v březnu schválila tato firma novou strategii společenské odpovědnosti, jejíž součástí jsou i rovné příležitosti pro ženy a muže.
Mateřská PwC vydala publikaci Globální trendy v řízení lidských zdrojů, ve které se zabývá také vzájemným vztahem mezi produktivitou společnosti a rovnováhou zaměstnanců/-kyň mezi pracovním a osobním životem. Touto otázkou se bude zabývat také česká studie HR Controlling 2006, která vyjde v červenci tohoto roku.
Ivana Machková, HR manažerka společnosti PwC, vystoupila na konferenci "Genderové aspekty společenské odpovědnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtěli/-y být?". Zde jsme se jí zeptali na několik otázek týkajících se strategie rovných příležitostí ve firmě PricewaterhouseCoopers.

Společnost PricewaterhouseCoopers se v loňském roce umístila na třetím až čtvrtém místě v Soutěži o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR. Letos v březnu schválila tato firma novou strategii společenské odpovědnosti, jejíž součástí jsou i rovné příležitosti pro ženy a muže.
Mateřská PwC vydala publikaci Globální trendy v řízení lidských zdrojů, ve které se zabývá také vzájemným vztahem mezi produktivitou společnosti a rovnováhou zaměstnanců/-kyň mezi pracovním a osobním životem. Touto otázkou se bude zabývat také česká studie HR Controlling 2006, která vyjde v červenci tohoto roku.
Ivana Machková, HR manažerka společnosti PwC, vystoupila na konferenci "Genderové aspekty společenské odpovědnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtěli/-y být?". Zde jsme se jí zeptali na několik otázek týkajících se strategie rovných příležitostí ve firmě PricewaterhouseCoopers.

V jakých oblastech podporuje firma PwC rovné příležitosti a jaké byly důvody pro uplatňování aspektu rovnosti?

PricewaterhouseCoopers podporuje rovné příležitosti mužů a žen v následujících oblastech: náboru, růstu kariéry, vzdělávání, osobního rozvoje, hodnocení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců. Aspekt rovnosti je zakotven již v základních hodnotách společnosti, které blíže specifikuje etický kodex společnosti.

Můžete jmenovat některé konkrétní strategie k rozvoji rovných příležitostí ve vaší firmě?

Naší hlavní strategií je nastavení stejných kritérií u všech personálních činností, které uplatňujeme například prostřednictvím cíleného coachingu a mentoringu.

Ve Vaší firmě je 46% žen v řídících pozicích. Jakým způsobem jste toho dosáhli?

Pro PricewaterhouseCoopers jsou rozhodujícím faktorem znalosti, zkušenosti a osobnostní předpoklady jednotlivců. Relativně vysoký podíl žen v řídících pozicích (k 31. srpnu 2005 to bylo 46 %) vyjadřuje uplatnění stejně kvalitních mužů i žen. Dosáhnout tohoto vyváženého poměru lze pouze tím, že oběma pohlavím nabídneme stejné pracovní podmínky, možnosti rozvoje i dalšího vzdělávání, a to dle možností jednotlivců a potřeb společnosti. V neposlední řadě je to také možnost flexibilní pracovní doby, částečných úvazků, případně práce z domova.

Domníváte se, že podpora rovných příležitostí žen a mužů má pozitivní vliv na zvýšení konkurenceschopnosti firmy?

Zcela jistě ano. Ceníme si různorodosti zaměstnanců a diverzitu pracovních týmů považujeme za konkurenční výhodu, kterou podporujeme a snažíme se dále rozšiřovat. Velkou výhodu vidíme i na úrovni řídících funkcí. Domníváme se, že uplatnění kombinace ženského a mužského stylu vedení lidí manažerské schopnosti ve společnosti velmi obohacuje.

Jaké máte zkušenosti, jako firma, která působí v oblasti poradenství pro lidské zdroje, s přístupem jiných firem k otázce rovných příležitostí? Myslíte si, že si firmy uvědomují souvislost mezi uplatňováním rovných příležitostí v řízení lidských zdrojů a ziskovostí firmy?

Na tyto otázky nejsme bohužel oprávněni odpovědět z důvodu důvěrnosti klientských informací. Na základě dostupných průzkumů je však zřejmé, že se těmito otázkami firmy aktivně zabývají.

Měříte efektivitu opatření na podporu rovných příležitostí? Jaké nástroje byste firmám doporučili?

Přestože efektivita opatření na podporu rovných příležitostí je jen obtížně měřitelná, domníváme se, že vhodným nástrojem pro sledování struktury zaměstnanců je např. sledování zastoupení obou pohlaví prostřednictvím statistik na všech úrovních, včetně těch řídících.
Za přínos pro společnost považujeme zužitkování potenciálu zaměstnanců a investic do jejich vzdělávání a rozvoje. Všude tam, kde to požadavky práce umožňují, se snažíme vyjít zaměstnancům vstříc - například maminkám po mateřské dovolené, které mají zájem pracovat na částečný úvazek. Kdybychom jim tuto flexibilitu neumožnili, mohli bychom ztratit nejen investované finanční prostředky do jejich vzdělání a rozvoje, ale také je samotné (velmi kvalitní a loajální zaměstnankyně).

Na konferenci "Genderové aspekty společenské odpovědnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtěli/-y být" jste mluvila o tzv. Dámském klubu v PwC. Můžete prosím tento program přiblížit?

Podstata dámského klubu spočívá v setkávání žen, sdílení jejich zkušeností a příjemném využití volného času. V minulosti jsme pro naše zaměstnankyně pořádali spíše společenské akce, jako jsou různé formy módních přehlídek, prezentace nové kosmetiky nebo bižuterie. Tato myšlenka postupně přerostla do setkávání a sdílení zkušeností např. z oblasti slaďování profesního a soukromého života, rozvoje kariéry atd. Tyto aktivity jsou sice převážně určeny ženám, přesto jakýkoliv muž, zaměstnanec společnosti, je na akci vítán.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *