x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 02/2024 Sladíš, sladím, sladíme

Genderová rovnost jako součást ESG: Proč by to mělo zajímat každou firmu

30.6.2024, Johana Jonáková, Gender Studies, o.p.s.
Když se Martina po rodičovské vracela do práce, čelila řadě výzev. Její kolegové povýšili, zatímco ona zůstala pozadu. Jim plat narostl, ona měla dostávat to, co před 4 lety, když odcházela. Přestože před dětmi měla našlápnuto k zajímavé kariéře manažerky provozu, nyní jako by s ní vedení už nepočítalo.

Možná máte při čtení dojem, že jste podobný příběh sami zažili nebo ho minimálně už někdy slyšeli. Martinina situace není výjimečná – mnoho žen ale i mužů čelí po návratu z rodičovské pauzy nerovnostem, které jim brání se dále posouvat jak v kariérním růstu, tak osobním rozvoji. Pokud jejich zaměstnavatel nemyslí na to, že je dobré vytvořit podmínky pro slaďování práce a osobního života, je veškerá tíže každodennosti work – life balance naložena na bedra zaměstnaných, kteří mají pečující závazky.

ESG koncept a jeho význam

V praxi českého trhu práce je patrné, že si už řada firem uvědomuje, že jejich největším bohatstvím jsou právě lidé – jejich zaměstnanci a zaměstnankyně. Možná k tomu přispívá i velmi nízká nezaměstnanost v ČR, možná právě zahraniční mateřské firmy, pro které je takový přístup už dlouhá léta samozřejmostí. Někteří ze zaměstnavatelů chápou, že úspěch a dlouhodobá prosperita závisí na tom, jak ke svým zaměstnaným přistupují, jak o ně pečují a jak rozvíjejí jejich potenciál. Rozhodně k tomto pochopení může přispět i koncept ESG (Environmental, Social, and Governance), který se v překladu zaměřuje na životní prostředí, společenskou odpovědnost a správu a řízení společnosti. V podstatě jde o soubor faktorů, podle kterých se hodnotí, jak udržitelně a odpovědně se firma chová vůči svému okolí, zaměstnaným a jak je řízena. Zatímco environmentální (E) a řídící (G) aspekty ESG jsou již poměrně známé, sociální rozměr (S) stál dosud trochu stranou zájmu. Jak vyplývá z úvodního příběhu, jde o zásadní otázky společenské odpovědnosti:

Jak firma přistupuje ke svým zaměstnancům a zaměstnankyním?

Podporuje diverzitu a rovné příležitosti?

Přispívá k rozvoji místní komunity?

Sociální aspekt ESG se zaměřuje na diverzitu, rovné příležitosti, pracovní podmínky, ale i na témata jako je podpora vzdělávání, zdraví a bezpečnosti.

Co má s ESG společného Gender Studies?

A proč vlastně píše o tomto tématu právě organizace Gender Studies? Je to z toho důvodu, že má bohatou zkušenost s genderovými audity, které mohou sehrát v naplňování „eSka“ klíčovou roli.

Genderový audit pomáhá firmám, a organizacím obecně, zjistit, jak si vedou v oblasti genderové rovnosti a diverzity. Zkoumá, jestli mají ženy a muži stejné šance na povýšení a rozvoj, jestli jsou spravedlivě odměňováni/y a jestli firma nabízí flexibilní podmínky pro slaďování práce a osobního života. Výsledky auditu ukážou, co může firma zlepšit. Třeba v Martinině případě by audit odhalil, že firma nemá jasná pravidla pro návrat z rodičovské a pro kariérní postup. Mohla by pak zavést třeba adaptační proces, kdy by zaměstnaní po delší pauze dostali kolegu nebo kolegyni, kteří by jim pomohli s opětovným zapracováním.

Genderové audity ale nejsou jen o ženách a mužích. Mohou se zaměřit i na další aspekty diverzity, jako je věk, etnicita nebo zdravotní stav/postižení.

A to nás přivádí zpět k ESG. Firmy, které berou vážně sociální aspekt ESG, chápou, že genderová rovnost a diverzita nejsou jen prázdné fráze, ale klíčové faktory úspěchu. Příběhy, jako je ten Martinin, nám připomínají, že za každou statistikou jsou skuteční lidé s reálnými problémy. Různorodé týmy jsou prokazatelně kreativnější, inovativnější a lépe se rozhodují. Inkluzivní firemní kultura přitahuje talentované lidi a zvyšuje jejich loajalitu. A v neposlední řadě, zákazníci a investoři stále více oceňují firmy, které se chovají odpovědně a eticky.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *