x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

03/2015 Chudoba a dluhy genderovou optikou

Knižní tipy

1.9.2015, Michaela Chržová, Gender Studies, o.p.s.
Novinky ve fondu knihovny Gender Studies.

Feministky hovoria o práci

MACIEJEWSKA, Małgorzata et al. Feministky hovoria o práci: ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu. Prvé vydanie. Bratislava: Aspekt, 2015. 214 stran. ISBN 978-80-8151-032-8.

Publikace se soustředí na proměny, kterými prochází práce (žen) na Slovensku a zkoumá tuto problematiku z několika úhlů pohledu. Pětice autorek se snaží čtenářům a čtenářkám odpovědět na otázky, zda se práce na Slovensku něčím liší od globálních trendů v této oblasti, či zda se s nimi shoduje nebo je kopíruje. Dočteme se zde tedy o tématu jak z hlediska regionálního, tak ve světovém měřítku.

Autorky věnují pozornost především tomu, jak vypadá práce žen. Pod drobnohledem se ocitá horizontální i vertikální genderová segregace pracovního trhu. Vynechán není ani problém platové nerovnosti či téma dvojího zatížení žen.

Publikace se zabývá tím, jakou roli v lidském životě hraje práce, etickými normami, které jsou s prací spojené a jejich uplatňováním i pracovní etikou. Jaké jsou výsledky práce? Jak se odráží pracovní etika do života těch, kdo nejsou zaměstnaní? Znamená nepracovat totéž, co být amorální? Co je to subjektivita pracujících? Co znamená práce a zaměstnanost v kontextu národa? Tyto otázky prostupují jednotlivé studie, které autorky v této knize předkládají. Odpovědi na ně se v publikaci vyskytují v různé míře a někdy také mezi řádky.

Klíčovým pojmem je pro publikaci kapitalismus. Tento pojem je v jednotlivých textech chápán různě a stejně tak i předkládám čtenářům a čtenářkám. Znakem, který je pro jednotlivé části publikace a jejich pohled na kapitalismus společný, je průnik průmyslu, politiky a trhu se sférou společenskou, vzděláváním nebo sociálním zabezpečením jako takovým.

Jednotlivými texty přispěly Małgorzata Maciejewska, polská socioložka; Miroslava Mišičková, slovenská filozofka, dlouhodobě působící v soukromém sektoru v oblasti vzdělávání; čínská profesorka sociologie Pun Ngai; etnoložka a výzkumná pracovnice v oblasti migrace, rovnosti a nediskriminace, Martina Sekulová a KathiWeeks, profesorka ženských studií na Duke University v USA. Publikaci editovala Ľubica Kobová, akademička a dlouhodobá spolupracovnice ASPEKTu.


Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *