x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2010 Rovné příležitosti ve zdravotnictví

Očima statistiky: ženy a muži v českém zdravotnictví

29.1.2010, Helena Skálová, Gender Studies, o.p.s.
„Statistika nuda je, má však cenné údaje…“ – tento dnes již téměř zlidovělý popěvek platí beze zbytku i u statistických dat, která se vztahují k genderovým aspektům zdravotnictví. Sbíráním, zpracováním a porovnáním empirických dat, se však daří odhalovat a upozorňovat na existující souvislosti, problémy, nerovnosti či specifika, se kterými se potýkají ženy a muži v kontextu českého zdravotnictví. V následujícím textu uvádíme několik základních faktů, které rozhodně stojí za úvahu.

„Statistika nuda je, má však cenné údaje…“ – tento dnes již téměř zlidovělý popěvek platí beze zbytku i u statistických dat, která se vztahují k genderovým aspektům zdravotnictví. Sbíráním, zpracováním a porovnáním empirických dat, se však daří odhalovat a upozorňovat na existující souvislosti, problémy, nerovnosti či specifika, se kterými se potýkají ženy a muži v kontextu českého zdravotnictví. V následujícím textu uvádíme několik základních faktů, které rozhodně stojí za úvahu.

Zaměstnaní ve zdravotnictví

Podle posledních dostupných údajů (za rok 2007) pracovalo v českém zdravotnictví celkem cca 201.000 žen a 54.000 mužů.

Lékaři a lékařky

Ze všech žen zaměstnaných ve zdravotnictví představují lékařky přibližně 13 %, mezi zaměstnanými muži ve zdravotnictví je 37 % lékařů. Podíl žen mezi lékaři je zhruba padesátiprocentní, výrazně však převládají mezi zubaři, kde tvoří 66%. Ve srovnání se zbytkem EU se podílem lékařek pohybujeme lehce nad průměrem, který je cca 47%. Zajímavý je vysoký podíl lékařek v pobaltských republikách - Litvě, Lotyšsku a Estonsku, kde se hodnoty pohybují kolem hranice 70%.

Sestry

Všeobecné sestry a porodní asistentky představují v ČR přibližně 43 % žen zaměstnaných ve zdravotnictví a nad muži mají v těchto profesích drtivou převahu – tvoří přes 98%.

Nemocnost TBC

Pokud jde o další významné statistické ukazatele tentokrát ve vztahu k pacientům a pacientkám, vyplývá z šetření Českého statistického úřadu, že od padesátých do počátku 90. let 20. století došlo k rapidnímu poklesu případů TBC, a to jak u žen, tak u mužů (dnes se v ČR jedná již o marginální chorobu). Muži měli vždy více případů TBC než ženy.

Diabetes

V posledním desetiletí narůstá počet diabetiků, a to jak žen, tak mužů (podíl žen je mezi diabetiky vyšší než podíl mužů, a to v případě všech typů léčby). U obou pohlaví dochází k nárůstu podílu léčby inzulínem a PAD (včetně kombinované léčby) a klesá podíl léčby prostou dietou.

Úmrtnost

Muži mají v podstatě v každém věku vyšší úmrtnost než ženy, nejvýraznější je to ve věku 15-29 let, s rostoucím věkem se rozdíly smazávají.

Sebevražednost

V posledních letech došlo k poklesu počtu sebevražd, a to jak žen, tak mužů. Mezi sebevrahy výrazně převládají muži. Podíl věkové skupiny 65 a více let byl mezi sebevražedkyněmi vyšší než mezi sebevrahy-muži, naopak, podíl věkové skupiny do 19 let byl vyšší mezi sebevrahy-muži.

Zdroje:

Český statistický úřad

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/4C0029B610/$File/1413082204.pdf

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/4C0029B617/$File/1413082201.pdf

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/230032354C/$File/14150802.pdf

Další informační zdroje ke stažení na: http://www.uzis.cz/download.php?ctg=10&mnu_id=5300

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *