x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 03/2023 Feministické město

Otevřené dveře pro gender mainstreaming v plánování dopravy

30.11.2023, Johana Jonáková, Gender Studies, o.p.s.

Podzim 2021 přinesl nejen krátké nadechnutí po prvních vlnách pandemie, ale také cestu osazenstva Gender Studies do švédského města Norrköping vzdáleného dvě hodiny rychlovlakem od Stockholmu. Při výstupu z vlaku na nás čekalo milé překvapení – ocitli jsme se přímo ve městě. Žádné složité tunely, žádné schody nahoru a dolů. Jednalo se o první znamení toho, že Norrköping přikládá velký význam přístupnosti veřejného prostoru. Další potěšující skutečností byly jasně vyznačené cesty pro pěší i cyklisty a cyklistky, které byly dokladem toho, že takové způsoby přepravy jsou upřednostňovány před dopravou automobilovou. Stočtyřicetitisícové město Norrköping tak uvedlo koncept gender mainstreamingu do praxe plánování městské dopravy.

Projekt GEMIS, díky kterému jsme podnikli tuto cestu, nám otevřel dveře k političkám a politikům, kteří tento přístup aktivně prosazují. Gender mainstreaming v městském plánování znamená naslouchat různým hlasům v komunitě a zohledňovat širokou škálu potřeb občanů a občanek. Ve světle tohoto přístupu byla bezpečnost a dostupnost městských prostorů v Norrköpingu výrazně zlepšena. Pěší a cyklistické trasy byly preferovány, následovala městská doprava v podobě tramvají a autobusů, poté nákladní doprava až na posledním místě ta individuální automobilová. Město naslouchalo tomu, kdo ho využívá a jakým způsobem (viz citace z příručky GEMIS, Prosazování genderové rovnosti k inkluzivnější společnosti níže). V Norrköpingu se tak stala městská doprava inkluzivnější a přístupnější.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, designPopis byl vytvořen automaticky

 

obr. Příručka GEMIS, Prosazování genderové rovnosti k inkluzivnější společnosti

Norrköpping není jediným městem, které by mohlo sloužit jako příklad dobré praxe. Projekt GEMIS jich shromáždil hned několik. Chceme vám tímto nabídnout vhled do genderově citlivé veřejné správy, která nepracuje s gender mainstreamingem jako s teoretickým konceptem, ale dělá z něj integrální součást každodenní reality měst. Zavedení gender mainstreamingu v městském plánování není jen morálním imperativem, ale i investicí do prosperující a vyvážené společnosti. Příklady nám ukazují, že konkrétní opatření jako jsou bezpečné trasy, přizpůsobení veřejného prostoru a rovnocenná zaměstnanost, mohou reálně změnit každodenní život obyvatel a přispět k vytvoření měst, která jsou pro všechny. 

Příručka gender mainstreaming. Strategie a příklady dobré praxe 

Příručka si klade za cíl podpořit osoby s rozhodovacími pravomocemi, lokální politickou reprezentaci a úřednictvo. Obsahuje nápady a příklady, jak začlenit strategii genderové rovnosti do politického plánování.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, logoPopis byl vytvořen automaticky

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *